Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Idees base de l'institut de Sils (detall)

No description
by

Josep M. Carbó

on 18 July 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Idees base de l'institut de Sils (detall)

Els principis ideològics i pedagògics
de l'Institut de Sils

objectiu:
que l'alumne/a aprengui tant com pugui
del que marca el currículum
en grups heterogenis
No hi ha nivells mínims exigibles a l'ensenyament obligatori
L'avaluació de procés qualifica i la de resultats, orienta
L'educació ha de ser integral: tota la persona, tot el currículum
en els valors com a eix prioritari
les competències
Els grups han de ser heterogenis
un centre inclusiu
objectius
Objctiu:
Que l'alumnes aprengui tant com pugui a partir del que sap
No hi ha nivells mínims a l'ensenyament obligatori
L'avaluació de procés qualifica i la de resultats orienta
Educació integral: tota la persona, tot el currículum
Priorització dels valors
Currículum per competències
Grups heterogenis
inclusivitat
Mitjans
Didáctica del grup heterogeni
Autoaprenentatge
Treball cooperatiu
Estratègies didàctiques de diversitat
Tasques multinivell
...
Autonomia
Projectes
Portafolis
Personalització
Organització
Eixos
Caràcter
TIC-TAC: 1x2, moodle, eines google...
Sensibilitat: intel·ligències, tallers,...
Anglès
Innovador (Experimental, sincrètic, obert,..)
Participatiu: AMPA, alumnat (Cd'A, grups de serveis,
Obert a les famílies, al poble i al món.
curricular: els temes i les competències
L'horari i les franges
Acció tutorial
De grup
Seguiment individualitzat
Responsabilitat - llibertat
Didàctica
Didàctica del grup heterogeni
Estratègies didàctiques de diversitat: saber el nivell de cada alumne/a i oferir-li el tracte i el repte que pot i ha d'assumir.
Tasques multinivell: Saber proposar les tasques comunes de forma que cada alumne/a estigui en la seva zona d'aprenentatge potencial.
Autoaprenentatge:
Autonomia
Personalització
Portafoli
...
Treball cooperatiu
Projectes
Grups de servei
Comissions
...
Acció Tutorial:
De grup
Seguiment individualitzat
Responsabilitat - llibertat
L'enfocament curricular
currículum: els temes i les competències
horari i les franges
caràcter
Caràcter
Innovador (Experimental, sincrètic, obert,..)
Participatiu: AMPA, alumnat (Cd'A, grups de serveis,...)
Obert a les famílies, al poble i al món
D'aquest objectiu se'n deriven 3 principis de la nostra pedagogia
Cada alumne té el seu propi nivell
Se li ha d'exigir que treballi tant com pugui
S'ha d'avaluar aquest esforç, aquest procés
i aquesta avaluació és la que determina la seva qualificació acadèmica
S'avalua també el resultat obtingut en els seus aprenentatges
a partir d'aquest esforç (procés) a fi d'orientar-nos sobre com
augmentar el rendiment
i serveix per orientar al professorat, a les famílies i al propi/a alumne/a en el seu procés d'aprenentatge
i per tant...
El currículum i la llei ens parlen d'educar la persona
sencera en totes les seves dimensions desenvolupant totes les competències...
Per tant el currículum haurà d'estar basat en...
No es fan agrupament per cap criteri d'actituds o aptituds
La diversitat és el medi idoni per aprendre els valors humans
els conflictes són naturals i proposen els reptes
que hem d'afrontar per tal de créixer
per tant volem ser...
La didàctica és el mitjà que tenim per a aconseguir l'objectiu i es basa o fonamenta en tres aspectes:
La didàctica del grup heterogeni
L'enfocament curricular
L'acció tutorial
Els principis d'aquesta didàctica són
Els dos àmbits o dimensions d'aquesta didàctica són:
Les aproximadament 150 competències que els/les alumnes han de treballar al llarg de l'ESO estan repartides per cursos i mesos.
Cada mes es treballen les competències des dels àmbits, les habilitats i els projectes.
Cada projecte gira al voltant d'un tema de medi. Aquests 40 temes (un per mes =10 per curs =
40 a l'ESO) són els que l'alumnat treballa de manera específica.
Hi ha tres franges bàsiques d'activitat:
Àmbits: sessions dirigides d'àrea: adquisició de coneixements.
Habilitats: treball personal individualitzat: pràctica i consolidació d'aprenentatges.
Projectes: treball multidisciplinar i d'equip: aplicació dels coneixements, competència
Cada tutor disposa de dues hores setmanals per a dinamitzar el grup, assemblees, revisió d'objectius, plantejament i gestió de conflictes,...
Cada tutor disposa de 4 hores de seguiment als/les alumnes per tal de supervisar el seu benestar al centre i al grup, els seus conflictes i aportacions i el seu rendiment acadèmic.
D'aquest seguiment en surten compromisos i pactes de millora que es revisen periòdicament.
Els alumnes tenen diferents graus de llibertat en funció dels seus graus de responsabilitat.
El seu progrés en aquest camp es revisa periòdicament i s'avalua
Proposem canvis en els mètodes i estratègies, n'observem els resultats i fem les correccions que se'n deriven
Estem al corrent i estudiem les línies de treball que van en la nostra direcció.
Copiem i adaptem allò que altres han descobert i que els funciona.
Estem disposats a canviar quan les coses no funcionen com nosaltres volem.
Volem que el projecte educatiu sigui de la comunitat
educativa: famílies, alumnat, comunitat,...
Fomentem la participació democràtica,
l'esperit de servei i el treball comunitari
Assemblees de classe, Consell d'Alumnes, Comissions
Voluntat d'escoltar
Oberts a les necessitats de les famílies
Voluntat de col·laborar, participar i atendre les demandes del poble
Full transcript