Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MODYUL 11: PANGANGALAGA SA KALIKASAN

No description
by

Roberto Herradura

on 6 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MODYUL 11: PANGANGALAGA SA KALIKASAN

MODYUL 11: PANGANGALAGA SA KALIKASAN
Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan bilang lalaki at babae. Binasbasan sila ng Diyos at binigyan ng tagubilin na magparami. Ka

Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaaring may buhay o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno’t halaman, at lahat ng iba’t ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki
Ano nga ba ang kalikasan? Ano ang kahalagahan nito sa atin bilang tao?
Sa bahaging may kaugnayan sa kalikasan ay makikita sa kung ano ang ugnayan natin sa ating kapuwa at Diyos.
Sabi sa Compendium on the Social Doctrine of Church.....
Dahilan sa komersiyalismo at konsyumerismo, nagkaroona ng tao ng maraming bagay na nagiging patapon o hindi na maaring magamit. Resulta?

*Walang habas na pagtatapon ng basura kung saan-saang lugar na lamang.
*Pagbabara ng mga daluyan ng tubig, at pagbaha
*Sakit

1. Maling Pagtatapon ng Basura
Puno at iba pang halaman halaman ang tagapagbigay saatin ng napakahalagang hangin.
-Ang kanilang ugat ay itinuturing na tagapagdala o ipon ng underground water na pinagmumulan ng malinis na inumin tubig.

2. Iligal na pagputol ng mga puno
Ang Pilipinas ay nabiyayaan ng mayayamang karagatan at anyong tubig. Subalit ang yamang dagat na ito ay unti unti ng aring nauubos dahil sa
cyanide fishing, dynamite fishing, at sistemang muro ami.
5. Malabis at mapanirang pangingisda
Ang climate change ay malawakang pag iiba-iba ng panahon. Ang global warming naman ay bunga ng pagdami ng tinatawag na green houses lalo na ng carbon dioxide sa atmospera.
7. Global Warming at Climate Change
Ayon sa aklat ni Genesis, kabanata 1, talatang 27-31......
MODYUL 11
Kaakibat ng pagbabasbas na ito ay
ang utos na punuin ang daigdig at
magkaroon ng kapangyarihan dito lalo
na sa lahat ng Kaniyang nilalang.
Samakatuwid, sa kuwento ng paglikha ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang
kapangyarihan ng pangalagaan ang kalikasan ng Kaniyang nilikha. Ipinagkatiwala ng Diyos ang lahat niyang nilikha sa tao na Kaniya ring namang nilalang bilang pinakamataas na uri sa lahat ng kaniyang mga nilikha. Ang pagtitiwalang ito ay isang patunay na minamahal tayo ng Diyos kung kaya’t ibinigay Niya sa atin ang kalikasan.
Maituturing ding bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik na siyang nagbibigay-daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kabilang dito ang hangin, lupa, tubig, at iba pang mga anyo nito. May buhay man o wala, kapag sumusuporta sa pagpapatuloy ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang ay maituturing na bahagi ng kalikasan.


Mga Maling pagtrato sa Kalikasan
Napakainit ng panahon, hindi na mawari kung tag-init o tagulan., kabi-kaila ang trahedya. Katulad ng
(Mt. Pinatubo, 1991)

St. Bernard, Leyte 2006
Ondoy, 2008
YOLANDA, 2013

3. Polusyon sa hangin, tubig, at lupa
Ang hangin na ating nilalalanghap, ang tubig na iniinom, at lupang sumusuporta sa mga halaman ay unti unting dumurumi dahil na rin sa maling gawain ng tao.

Nagdudulot ang polusyon ng mga sakit katulad ng; respiratory diseases, sakit sa digestive tract, at sakit sa balat.
4. Pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan
Maraming uri ng hayop ang nagiging threatened, endangered, at ang pinakamalala ay extinction
Dahil dito ang balanse ng kalikasan ( balance of nature) ay unti unti naring nawawala
6. Ang pagko-convert ng mga lupang sakahan, iligal na pagmimina, at quarrying
Hindi na mabilang na mga lupang sakahan ang hindi na tinatamnan dahil ginawa ng subdivision, golf courses, mga hotel atbp.
Maling sistema na patagong ginagawa ng mga kompanyang tulad ng pagpapasabog ng mga bundok upang makakuha ng marmol, paghuhukay sa dalampasigan para makakuha ng black sand
8. Komersiyalismo at Urbanisasyon
Komersyalismo-tumutukoy sa paguugali ng tao at mga kilos na nagpapakita nang labis na pagpapahalaga na kumita ng pera.
Urbanisasyon- patuloy na pag unlad ng bayan
Ang tao bilang tagapangalaga ng kalikasan
Inuutusan tayo ng Diyos na alagaan ang kalikasan at hindi maging tagapag domina nito paa sa susunod na henerasyon.
Ang tunay na pangangalaga sa kalikasan pagpapakita ng paggalang sa kabutihang panlahat na siya namang layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang kalikasan.
ANG SAMPUNG UTOS PARA SA KALIKASAN (TEN COMMANDMENTS FOR THE ENVIRONMENT)
>ginawa ni Obispo Giampaolo Crepaldi,Kalihim ng Pontifical Council for Justice and Peace.
>ito ay mga prinsipyo ng makakalikasang etika(environmental ethics) na ginawa hango sa Compendium.
>ito ay hindi listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin,kundi mga prinsipyong gagabay(guiding principles) sa pangangalaga ng kalikasan.

1.Ang tao na nilikha ng Diyos na kanyang kawangis ang siyang nasa itaas ng lahat ng kaniyang mga nilikha ay marapat na may pananagutang gamitin at pangalagaan ang kalikasan bilang pakikiisa sa banal na gawain ng pagliligtas.
Pananagutan ng tao na igalang ang kalikasan at hindi gamitin para sa sarili niyang kagustuhan at ito ay dapat naaayon sa kagustuhan o layunin ng Diyos nang likhain niya ito.
Ang pangangalaga sa mga puno at nagtatanim nito ay isa sa mga konkretong paraan upang tayo’y maging tagapagligtas ng kalikasan at ito ay maaari lamang putulin kung may karampatang pahintulot mula sa awtoridad.
2. Ang kalikasan ay hindi nararapat na gamitin bilang isang kasangkapan na maaring manipulahin at ilagay sa mas mataas na lugar na higit pa sa dignidad ng tao
3. Ang responsibilidad na pang-elohikal ay gawaing para sa lahat bilang pag-galang sa kalikasan na para rin sa lahat, kabilang na ang mga henerasyon ngayon at ng hinaharap.

4. Sa pagharap sa mga suliraning pang kalikasan, nararapat na isaalang alang muna ang etika at dignidad ng tao bago ang makabagong teknolohiya.
5. Ang kalikasan ay hindi isang banal na reyalidad na taliwas sa paggamit ng tao. Ang paggamit dito ng tao ay hindi kailanman mali, maliban na lamang kung ginagamit ito na taliwas sa kung ano ang kanyang lugar at layunin sa kapaligiran o ecosystem.
6. Ang politika ng kaunlaran ay nararapat na naaayon sa politika ng ekolohiya. Ang halaga at tunguhin ng bawat pagpapaunlad sa kapaligiran ay nararapat na bigyang pansin at timbangin nang maayos.

7. Ang pagtatapos o wakas ng pang mundong kahirapan ay may kaugnay sa pangkalikasang tanong na dapat nating tandaan, na ang lahat ng likas na yaman sa mundo ay kailangang ibahagi sa bawat tao na may pagkakapantay-pantay
8. Ang karapatan sa isang malinis at maayos na kapaligiran ay kailangan protektahan sa pamamagitan ng panh-internasyonal na pagkakaisa at layunin.

9. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nangangailangan ng pagbabago sa uri ng pamumuhay na nagpapakita ng moderasyon o katamtaman at pag kontrol sa sarili at ng iba. Ito ay nangangahulugang pagtalikod sa kaisipang konsyumerismo.
10. Ang mga isyung pangkalikasan ay nangangailangan ng espiritwal na pagtugon bunga ng paniniwala na ang lahat ng nilikha ng diyos ay kaniyang kaloob kung saan mayroon tayong responsibilidad.
HAKBANG UPANG MAKATULONG SA PAGPAPANUMBALIK AT PAGPAPANATILI SA KAGANDAHAN AT KASAGANAAN NG MUNDO
1. Itapon ang basura sa tamang lugar.
2. Pagsasabuhay ng 4R.
3. Pagtatanim ng mga puno.
4. Sundin ang batas at makipag tulungan sa mga tagapagpatupad nito.
5. Mabuhay ng simple.
The planet you do not save is the earth you will not live upon.

-Pope Benedict XVI
Full transcript