Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etiskt dilemma i skolans värld

No description
by

Jannica persson

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etiskt dilemma i skolans värld

Etiskt dilemma i skolans värld
Vårt filmklipp utspelar sig i skolan, på ett föräldramöte i början av en ny termin. Läraren välkomnar föräldrarna och går igenom det första temat på terminen - Evolution. Under föräldramötet uppstår ett dilemma.
"Trots att ett dilemma ofta inte går att lösa på ett för alla parter tillfredsställande sätt, måste motsättningen som det handlar om hanteras i vardagen." ( Asp-Onsjö, 2012: 335)
"Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild och med evolutionsteori som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har(Skolverket, 2011: 111)".
Likvärdig utbildning.
Samma mål för alla.

"Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk"(Skolverket, 2011:173)
Referenslista
Asp-Onsö L., (2012). "Specialpedagogik i en skola för alla" i Lundgren, Säljö och Liberg (RED.), Lärande skola Bildning - Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och Kultur
Skolverket, (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Opponering
Läroplan/Religionsfrihet
Individnivå
Gruppnivå
Organisationsnivå
Värdegrund
En likvärdig utbildning
Skolans uppdrag
Nihlfors (2012)
Full transcript