Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AKREDITOVAN SEMINAR

No description
by

Danijela Dapcevic

on 24 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AKREDITOVAN SEMINAR

Marija Montesori
1870-1952.

MONTESORI METOD

1. DETE

2. MONTESORI AMBIJENT

3. UČITELJ

NASTAVNIK
AKREDITOVAN SEMINAR
"Pedagoški metod Marije Montesori i njegova primena u vaspitno obrazovnom radu"
Kataloški broj: 292
Oblast: deca-učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju
Kompetencija K2 kompetencija za podučavanje i učenje

autori i predavači:
Milica Erceg merceg@hallsys.net
mr Danijela Dapčević danijeladapcevic@yahoo.com
“Posmatrala sam i proučavala decu. Uzela sam od njih ono što su mi ona dala i to sam izrazila. To je ono što se zove Montesori metod.” Marija Montesori
DETE
Vaspitno-obrazovna koncepcija Marije Montesori zasnovana je na dečijoj prirodi. Posao odraslih ne sastoji se u podučavanju, nego u pomoći dečijem mozgu da sam radi i razvija se, jer poseduje kvalitete koji mu to omogućuju!!! Ona otkriva UNUTRAŠNJE SNAGE DETETA.

Upijajući um
• nesvesni oblik uma koji poseduje stvaralačku snagu
• Dete svojim čulima upija sve, nesvesno, bez biranja, neumorno i neograničeno.


Razdoblja upijajućeg uma:
• od 0 - 3 godine – dete upija potpune utiske, nesvesno
• od 3 – 6 godine – dete počinje razlikovati utiske koje prima iz okoline, sve više je svesno i odrasli preko jezika direktno dopiru do detetova uma. Razvija se razumevanje i volja

"Pomozi mi da uradim sam"
Sledeći Montesori teoriju u vaspitnom procesu neophodno je :
• pomoći detetu u snalaženju u prostoru i vremenu
• omogućiti mu da doživi pravilnost i red, te da ih samo održava i stvara

• dati mu priliku da istražuje i ispituje stvarnost
• pustiti ga da govori i sluša druge
• dopustiti mu da deluje, rukuje predmetima, svrhovito radi, ponavlja aktivnost koliko želi
• tražiti od njega da misli
• podstaći ga da bude precizno
• dati mu priliku da se usavrši
MONTESORI AMBIJENT
SLOBODA
SRUKTURA I RED
STVARNOST I PRIRODA
LEPOTA I ATMOSFERA
MONTESORI MATERIJALI
RAZVOJ ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA


SLOBODA
Red i disciplina stvaraju slobodu
Dete nam se može pokazati i otkriti samo u atmosferi slobode
Deca sama biraju čime će se baviti
- da bi dete moglo da bira, ponuđene su mu različite vežbe i aktivnosti koje su osmišljene tako da dete može samo sebe da edukuje


STRUKTURA I RED
mora da se ogleda u samom prostoru
Materijali su grupisani u skladu sa interesovanjem koju pobuđuju
Sav pribor se postavlja tako da vodi dete od lakše ka težim vežbama, od konkretnijeg pribora ka apstraktnijem, od jednostavnijeg ka složenijem nivou vežbe
Dete će imati na raspolaganju sve delove koji su mu potrebni za izvođenje vežbe kojom je izabrao da se bavi – dete postaje aktivno i u održavanju reda u učioniciSTVARNOST I PRIRODA
Detetu se mora pružiti mogućnost da prihvati ograničenja koja priroda i stvarnost nameću – sva oprema i sredstva u učionicama služe tome da dovedu detet u blizak, direktan kontakt sa stvarnošću (korištenje vode, staklenih posuda, pravi nož, prava pegla, prava hrana i sl)
Važnost kontakta sa prirodom u montesori učionici – gajenje biljaka i sitnih životinja, izvođenje eksperimenata, postojanje lupa i mikroskopa za posmatranja i istraživanja

LEPOTA I ATMOSFERA

• Prava lepota je zasnovana na jednostavnosti
• Sve u učionici treba da bude dobro osmišljeno i kvalitetno, pažljivo i privlačno raspoređeno;
• boje treba da su svetle i vedre, harmonično raspoređene;
• Atmosfera treba biti umirujuća i topla, kao da poziva na učešće

MONTESORI MATERIJALI
• Vidljivi i dostupani detetu
• Primereni potrebama i sklonostima deteta
• Podstiču dete na aktivnost
• Ispunjavaju visoke estetske kriterijume
• Ograničena količina – samo jedan primerak materijala
• kontrola greške – samokontrola

RAZVOJ ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA
Priprema nastavnika podrazumeva:
ličnu pripremu
stručnu pripremu
duhovnu pripremu
Zadaci montesori
nastavnika:
posmatranje dece
očuvanje i nadgledanje
pribora i reda
izrada novih materijala
prezentacija vežbi
poštovanje postignute
koncetracije
Centar za praktični život
Senzorno perceptivni centar
jezički centar
matematički centar
kosmički centar
Full transcript