Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Popüler Kültür ve Müzik

No description
by

Serif Can Toy

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Popüler Kültür ve Müzik

Popüler Kültür ve Müzik
12. Hafta sunumu

Hazırlayan: Şerif Can Toy

Ders: Popüler Kültür

Yrd. Doç. Dr. HABİBE ÖNGÖREN
Popüler Müzik
Ellili yıllardan itibaren toplumlardaki sosyal ve siyasal değişimler ülkemiz dahil tüm dünyada kültürel alanları etkilemiştir. Öncelikle müzik aracılığıyla hoşça vakit geçirme gereksinimi yaratıldı. Müziğe kitlelerin dahil olması adına sanat kalitesi açısından düşüş kendini gösterdi.

''Pop sıradanın sanatı olmak istiyor.'' -Baudrillard
Ülkemizde Popüler Müziğin Evrimi
1950' lerde başlayan kente göçler, sanayileşme kentlerde yaşayan insanlar için de göç eden insanlar için de kültürel değişime yol açmıştır. Kentler homojenlikten uzaklaşmıştır. 1980 sonrası eğlence temeline kurulmuş popüler müzik yaşamı aktifliğini gösterebilmiştir.
Kitle İletişim ile Küreselleşen Müzik
Radyo, televizyon gibi güçlü kitle iletişim araları sayesinde popüler müzik tüm dünyaya yayılarak evrensel bir hal almıştır, küreselleşmiştir. Küreselleşen popüler müzik yerel kültürleri de etkisi altına alarak kültürel homojenliği hızlandırmıştır. Küresel müzik pazarına yön veren ise bu yerel kültürün/lerin popüler kültür endüstrisi içindeki gösterim gücüdür.
Kavramları Tanıyalım
Popüler Kültür:
Bir toplumda 'yaygın' biçimde paylaşılan inançlar, pratikler ve nesneler tarafından meydana gelir.
İki Kavramın İlişkilendirilmesi
Pop çağı sanattan ziyade eğlence çağıdır. Eğlence ön plana çıkınca müzikal yetenek veya bu konudaki eğitim arka planda kalır. Öncelik kitlelere yayılmak ve onları sürüklemektir. Bu durum müzikten ziyade seslendiren kişiyi önemli kılar. Nesneyi bizlere böyle göstermek popun başarısıdır.
TRT Dönemi
Devletin yayın organı olması ve yayın akışının titizlikle belirlenmesinden ötürü herhangi bir şarkıyı seslendiren herhangi bir şarkıcının TRT' de yayına çıkması mümkün değildi. Ülkemizde 80'lerin popüler müziği sayılan arabesk, tek kanal döneminde ekranlarda çok sık görünmemiştir (sadece yılbaşlarında).
Özel TV kanalları
Popüler müziğin kitlelere yayılımının hızlanmaya başladığı dönemdir. 90lı yıllarda arabesk müzik, popüler olduğundan, MTV,MCM gibi kıtasal müzik kanalları gelene kadar ekranlarda kendi saltanatlığını korumuştur. Daha sonra ülkemizdeki popüler müzik kavramı tüm dünyadaki gibi benzer tarzda devam etmeye başlamıştır. Günümüzde de bu özelliğini korumaktadır.
Müzik:
Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâlidir.
Pop müzik, egemen ideolojinin varlığının devamı için gerekli araçlardan birisidir. Dinleyiciler popçuyu idealize ederek hayatına yön verecekler ve ülke sorunları siyasal ideolojiler gibi sorunlar ortadan kalkacaktır.
Pop müziği icra eden 'star'lar için yetenekli olmak tek koşul değildir. Kitleleri sürükleyen bir durum olduğundan ötürü fiziksel görünüşleri iyi ve bir hikayeye sahip olmaları gerekmektedir. Star olma sürecinde topluma büyük rol düşmektedir. Star adayının toplum tarafından sahiplenmesi gerekir. Bu açıdan sanatsal başarı tek başına bir anlam ifade etmez.
Popüler Müzik ve
Adorno

Adorno kapitalist üretim biçimi ve popüler müziğin yapısı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Siyasal ve estetiksel açıdan popüler müziğin oynadığı roller üzerinde durmuştur.
Adorno parça değişebilirliğini ve sahte bireyselleştirmeyi eleştirmiştir. Parça değişebilirliği üretim maliyetini düşürme çabasıyla ilgilidir. Değişen yalnızca dış yapıdır. Popüler müzikte müziksel iskelet(öz) ya aynıdır ya da yakındır. Sabitliğin gizlenerek sanki öz değişiyormuşçasına hava katılması aldatmacadır. Sahte bireyselleştirme ise parça değiştirilebirliğinin tamamlayıcısıdır. Şarkı yazarları şarkıyı organik bir bütün olarak eşsiz göstererek bu sahte bireyselliğe katkıda bulunurlar.
Adorno 'On Popular Music' adlı çalışmasında ciddi müzik ile popüler(hafif) müzik arasında ayrım yapar. Buna göre ciddi müzikte tema ve detaylar bütünle oldukça iç içedir. Tema dikkatli geliştirilmiştir. Detaylar bütünden bağımsız değiştirilemez. Tutarlılık önemlidir. Ciddi müziğin bir parçasını anlamak için o müziğin bütününe tecrübe etmek gerekir. Popüler müzikte stilize vardır bilindik kalıplar işlenir. Melodik yapı katıdır ve kendini yineler. Anlaşılabilirlik normlarından beslenir.
Full transcript