Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Stageverslag

Renske @ Kunstbalie (feb. - jun. 2013)
by

Renske van den Braak

on 13 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Stageverslag

Taken?
Werkgroep samenstellen
Oriëntatie op activiteiten
Samenstellen programma
Contact activiteitenorganisaties
Begroting
Draaiboek
Locaties bezoeken
Uitnodigingen
Taken?
Tijdplanning
Informatie zoeken
Informatie vragen collega's
Opmaak
Verzending
Renske @ Kunstbalie
Februari - Juni 2013
Taken?
Boomstructuur
Tijdplanning
Inhoudsvoorstel
Overleg Thonik
Teksten afdeling KE
Taken?
Planning
Opzet Social Media plan
Expertisecentrum voor kunsteducatie & amateurkunst
Provinciale instelling
Reorganisatie periode
Communicatie
binnen Kunstbalie
Afdeling: productie & communicatie
Ondersteunend bureau
Mag eerder in het proces van inhoudelijke productontwikkeling betrokken worden
Werkzaamheden
Hiphopedia.nl
Inspiratiedag
Werkconferentie
Personeelsdag
Hiphopedia.nl
Nieuwe website
Interne nieuwsbrief
Social Media
Wiki uploaden
Updaten website
Drukwerken

Hoe heb ik dit aangepakt?
1. Meekijken
&
helpen
2. Onderdeel van organisatie
3. Zelfstandig handelen
Inspiratiedag
"21st Century Skills"
Hiphopedia
Werkconferentie
"Kennismaken, leren, doen!"
Nieuwe website
Expertmeeting
"Zonder Cash Geen Flow"
Interne
nieuwsbrief
Personeelsuitje
Social
Media
Updaten website
Wiki uploaden
3. Plannen & organiseren
Competenties

3.4 De student kan het operationele management van de uitvoering van communicatiebeleid evalueren en verantwoorden in een rapportage.
3.1 De student kan de uitvoering van communicatiebeleid operationeel managen. Hij neemt daarbij initiatief en bewaakt de voortgang van de uitvoering.

3.2 De student overziet taken, processen en (conflicterende) belangen van mensen en kan hier professioneel mee omgaan.

3.3 De student kan meerdere onderdelen van de uitvoering van het communicatiebeleid tegelijkertijd overzien en managen.
4.1 De student denkt 'out-of-the-box', omkerend en kritisch en kan dit omzetten in het communicatieve (half)product.

4.2 De student is in staat creatieve concepten te beoordelen en te ontwikkelen passend bij het merk of de organisatie.

4.3 De student produceert middelen die originele, onderscheidende en aansprekende executies van het concept zijn en voldoen aan de voor het middel geldende vormgevingseisen.

4.4 De student produceert middelen binnen de vastgestelde eisen wat betreft budget en productietijd.
5.1 De student oriënteert zich bij de representatie van de organisatie op de manier waarop de organisatie in haar omgeving door de media wordt gepresenteerd.

5.2 De student weet - ook bij kritisch doorvragen - de regie te houden in contacten met de media en zich te houden aan een afgesproken kernboodschap.

5.3 De student is zich bewust van zijn eigen visie op het communicatie vak en weet die om te zetten in een geloofwaardige invulling van de rol als representant van de organisatie.
Inspiratiedag "21st Century Skills"
Projecten
Leerpunten?
Organisatie:
Organisatorisch komt er meer bij kijken dan ik had verwacht. Ik heb veel gekeken, geholpen en belangrijke dingen onthouden om een volgende keer zelf te kunnen toepassen in een project.
Webstekst schrijven:
Voor het schrijven van het online verslag heb ik literatuur bestudeerd.
Werkconferentie "Kennismaken, leren, doen!"
Leerpunten?
Inzicht in:
Complexe organisatie van Kunstbalie.
Gevoelige verhoudingen in en met het veld en hoe hier mee om te gaan.
Hierdoor geleerd:
Voorzichtig te zijn in handelen, goed checken of het via de juiste persoon/instelling gaat.
Te letten op de manier van communiceren naar de verschillende partijen.
Nieuwe website
Wiki uploaden
Personeelsuitje
Interne nieuwsbrief
Social Media
Taken?
Nieuwsbrieven opslaan en tijdig plaatsen op Wiki
Relevante artikelen/nieuwsbrieven zoeken
Interne informatie verzamelen/plaatsen
Drukwerken
Updaten website
Drukwerken
1. Checken draaiboek
2. Organisatie inschrijving regelen
3. Mensen ontvangen & inschrijven
4. Foto's maken + delen
5. Online sfeerverslag
6. Inzet Social Media
Taken?
Organisatie inschrijving

- Materialen inschrijfbalie
- Deelnemers badges
- Systeem workshops
- Deelnemersmappen
1. Notuleren/deelnemen voorafgaande vergaderingen voor samenstelling van het programma
2. Meewerken draaiboek
3. Meedenken over inhoud + concept ontwerp van de uitnodiging
4. Social Media inzetten
5. Locatie bespreken
6. Verantwoordlijk voor juiste communicatiespullen
7. Deelnemers informatie maken & versturen
8. Mede verantwoordelijk voor goed verloop van de conferentie
9. Verslaglegging werksessie
Taken?
Communicatiespullen
- Bewegwijzering op locatie
- Deelnemersmappen
- Deelnemersbadges
- Materialen inschrijfbalie
- Extra benodigdheden
- Fototoestel
- Banners
Online verslag
Leerpunten?
Coördineren van groot project:
Dit is een van de grootste projecten geweest, waarbij de coördinatie ervan daarom een erg belangrijk onderdeel en leerpunt is.
Lange termijn planning:
Ook de planning van een grote opdracht als deze is essentieel en daarmee onderdeel van mijn leerproces.
Verschillende betrokken partijen:
Zowel intern als extern waren/zijn verschillende mensen en partijen betrokken. Belangrijk was rekening te houden met de verschillende uitgangspunten die zij hebben en de partijen op de juiste momenten te informeren of om input te vragen.
Taken?
Nieuwsberichten tijdig verwijderen
Nieuwsberichten plaatsen
Taken?
Communicatieplanning
Social Media
Taken?
Meedenken concepten
Contact ontwerpers
Expertmeeting "Zonder Cash Geen Flow"
Taken?
Mee in elkaar zetten van het draaiboek
Organisatie inschrijving regelen
Relatiegeschenk laten maken
Mensen ontvangen & inschrijven
Foto's maken + delen
Inzet Social Media
Online evaluatie
Vervolgplanning communicatie
(zie Hiphopedia)
4. Creëren & realiseren
5. Representeren
Stageuitwisseling
Overeenkomsten:
Fulltime is hard werken en vergt veel, maar wel een uitdaging.
Veel mogelijkheden, verantwoordelijkheden en kansen binnen het stagebedrijf.
Leerzaam door directe toepassing theorie uit leerjaar in praktijk.
Verschillen:
Ik heb meer projectmatig gewerkt dan Tessa.
Ik heb minder te maken gehad met corporate design dan Tessa. Zij had de afdeling design ook binnen haar stagebedrijf zitten.
Tessa is niet of nauwelijks in aanraking geweest met het schrijven van webteksten of ontwerp voor het web, terwijl ik dat juist wel heb gedaan.
Daarentegen heeft Tessa meer teksten moeten schrijven voor flyer materiaal, terwijl ik dat juist niet heb hoeven doen.
Bezoek 1e jaars studenten
Doel?
Presenteren stageorganisatie
Kijkje nemen bij een ander
Overeenkomsten & verschillen inzien
Bewustwording van eigen leerproces door dat van een het te plaatsen tegenover dat van een mede-student
Ontwikkeling & toekomstbeeld
Gaande weg gerealiseerd
Stagebegeleidster: Marieke de Wolf
Stagedocente: Irene Jaspers

Leerpunten?
Plannen:
In het begin plaatste ik meteen iedere nieuwsbrief die ik ontving van Marieke op de Wiki. Na 2 weken waren mijn werkzaamheden natuurlijk al een stuk uitgebreider dus moest ik effectiever te werk gaan. Ik heb toen 1 moment in de week genomen voor het plaatsen van de nieuwsbrieven en plaatste ze daarna uit mijn inbox naar een map, zodat ik overzicht had in wat ik al wel en niet had verwerkt.
Positionering:
Door te lezen wat er in het veld om Kunstbalie heen gebeurd, werd me meer duidelijk hoe Kunstbalie zich daar tussen positioneert.
Leerpunten?
Planning:
Het inplannen van deze taak tussen alle grote projecten door, was iets wat er soms bij inschoot. Ik had het niet bij mijn belangrijkste werkzaamheden staan, waardoor ik het wel eens over het hoofd zag. Leerpunt is dus geweest dat dit soort taken onderdeel moeten worden van je wekelijkse routine en je hiervoor een vaste tijd in de week moet inplannen.
Leerpunten?
Ontwerpconcept:
Concept van te voren goed uitdenken, evt. met voor- en/of sfeerbeelden. Nu moesten er bijvoorbeeld voor 1 flyer vele malen aanpassingen gedaan worden.
Kennis papiersoorten/kleuren:
Voor deze stage heb ik nog nooit contact hoeven hebben met een drukker en daarbij dus ook geen kennis van de verschillende papiersoorten en kleuren die er zijn. Om hier meer over te leren heb ik in het begin van mijn stage een afspraak gemaakt bij Lecturis, die mij de basis daarover hebben uitgelegd.
Leerpunten?
Budget bewaken:
Voor dit evenement moest last-minute nog een relatiegeschenk bedacht en ontwikkelt worden. Ik heb toen snel gehandeld, alleen te laat gecheckt wat het budget was. De kosten van het ontwerp kwamen te hoog uit, waardoor het uiteindelijk een vrij prijzig relatiegeschenk is geworden. Leerpunt voor mij was dat ik dit, ondanks de haast die er was, eerder had moeten checken bij mijn leidinggevende.
Leerpunten?
Communicatiestructuur:
Tijdens dit project kwam ik er achter dat het maken van een communicatieplanning en structuur beter werkt vanuit een afdeling dan vanaf de top gedacht. Hiphopedia bijvoorbeeld heeft een hele specifieke doelgroep, waar ook een andere manier van communiceren op van toepassing is. Dit leerpunt is ook van invloed geweest op mijn Social Media plan, wat hierna aan bod komt.
Lange termijn planning:
Mijn collega's van Hiphopedia kwamen er erg laat mee dat er nog werkzaamheden waren voor de afdeling communicatie. Hiermee is voor mij duidelijk geworden hoe belangrijk een jaarplanning of lange termijn planning is.
Leerpunten?
Planning:
Een hard leerpunt in de organisatie van de personeelsdag is de reservering van een restaurant geweest. Ik had de taak een reservering af te zeggen, maar heb dit niet goed opgeschreven. Hierdoor heb ik dat over het hoofd gezien en heeft het uiteindelijk veel moeite gekost het af te handelen.
Maken van duidelijke afspraken:
In het contact met het restaurant is vanaf het begin een misverstand ontstaan omtrent de reservering van het diner en de kosten die daar aan verbonden zijn. Leerpunt voor mij was dat ik van te voren meer door had moeten vragen naar de voorwaarden, om zo misverstanden te voorkomen.
Ook intern waren er onduidelijkheden. Ik dacht dat de reservering door kon gaan, maar dit bleek uiteindelijk niet zo te zijn. In deze situatie had ik het dubbel moeten checken, om te voorkomen dat het mis ging.
Onderhandelen:
Met de restaurant eigenaar moest onderhandeld worden over een oplossing. Dit vond ik erg lastig, omdat ik wel de verantwoordelijkheid droeg en wilde dragen, alleen een dergelijke situatie nog nooit had meegemaakt. Hierbij heb ik uiteindelijk om de hulp van Marieke gevraagd, om de situatie zo goed mogelijk op te lossen.
Ik voel me nog steeds erg vervelend over de situatie, maar uiteindelijk is dit wel een hard en goed leermoment geweest!
Leerpunten?
Lange termijn planning:
Voor de nieuwsbrief had ik veelal input nodig van andere collega's. Ik moest dus over een langere periode plannen en op tijd vragen om inhoudelijke onderwerpen bij de juiste personen.
Flexibiliteit:
Collega's kwamen niet altijd op tijd met de input die ik aan ze had gevraagd. Daar moest ik dan flexibel mee om gaan door of de tijdplanning van de interne nieuwsbrief aan te passen of het stukje in de volgende nieuwsbrief te plaatsen. In het begin vond ik het lastig hier mee om te gaan, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat ik collega's op tijd en op de juiste manier (door al een aanzetje te leveren) sneller kon laten reageren.
Leerpunten?
Planning:
Social Media vond ik een van de meest lastige taken om goed te plannen. In het begin had ik over het algemeen nog weinig taken. Ik ben toen begonnen met een opzet voor een twitterplanning en heb de Facebookpagina van Kunstbalie nieuw leven ingeblazen. Hierdoor zijn er een hele hoop likes bijgekomen.
Later, toen ik meer projecten kreeg en daar ook meer tijd in moest gaan steken, vond ik het moeilijk om een strakke planning aan te houden. Wat ik toen heb gedaan is eens in de zoveel tijd de website gecheckt op nieuwe onderwerpen en producten en die daarna op Social Media geplaatst. Daarnaast heb ik de collega's ingelicht en hen gevraagd mij op de hoogte te houden van Social Media relevante onderwerpen. Dit laatste blijkt nogal lastig, omdat er weinig consulenten zijn die hier aan denken. Hier zou een bepaalde structuur in moeten komen, alleen heeft dit meer tijd nodig.
Structuur:
Aan het begin van mijn stage was een van de taken die ik samen met Marieke heb opgesteld, het maken van een Social Media plan. Ik ben daar toen literatuur over gaan lezen en heb verschillende relevante onderzoeken op internet gevonden. Voor het maken van een plan ben ik vanuit de top gaan denken, maar door de reorganisatie bleek dat dit nog niet mogelijk was. Kunstbalie wist zelf nog niet hoe de dienstverlening amateurkunst precies vorm zou krijgen.
Ik heb het plan toen laten liggen en kwam er later achter dat het veel beter werkt om voor communicatie te werken vanuit de verschillende afdelingen binnen Kunstbalie. De afdelingen vragen zo'n verschillende manier van communiceren dat het samenstellen van een plan veel beter buttom up werkt dan top down. In de komende weken die ik nog mag werken bij Kunstbalie ga ik een opzet hiervoor maken, waar de afdeling communicatie aan verder kan werken.
Hoe?
Een twitterplanning op onderwerp gemaakt.
De Facebookpagina nieuw leven ingeblazen.
De website gecheckt op nieuwe onderwerpen en producten om te plaatsen op Social Media.
Collega's ingelicht over Social Media en gevraagd mij input te leveren.
Doel?
1e jaars studenten zien wat hen te wachten staat
2e jaars representeren het bedrijf waar ze voor 'werken'
Leerpunten?
Nieuwe website
Personeelsuitje
Interne nieuwsbrief
Hiphopedia.nl
Expertmeeting
"Zonder Cash Geen Flow"
Werkconferentie
Nieuwe website
Personeelsuitje
Dagelijkse werkzaamheden + projecten
Evaluatie Zonder Cash Geen Flow
Draaiboek
Dagplanning
Draaiboek
Communicatieplanning
Draaiboek
Tijdplanning
Draaiboek incl. betrokken externe & interne partijen
Draaiboek incl. externe partijen (bv. buschauffeur)
Prioriteitenlijst; weekplanning; iCal
Notuleren evaluatie; nieuwe planning
Nieuwe website
Oriëntatie, presentatie ideeën aan Thonik
Hiphopedia
Relatiegeschenk
Drukwerken
Flyers werkconferentie & KFA
Hiphopedia
Relatiegeschenk
Nieuwe website
Beoordelen ontwerp Thonik, ontwikkelen structuur
Hiphopedia.nl
Relatiegeschenk
Nieuwe website
Website als middel op zich
Nieuwe website
Drukwerken
Productie wordt uitbesteed, wel middel beoordelen en bedenken van concept
Productie wordt uitbesteed, wel middel beoordelen en bedenken van concept
Wiki uploaden
Artikelen, nieuwsbrieven van externe partijen lezen & zoeken
Werkconferentie
Deelname aan deelsessie
met stakeholders
Bezoek 1e jaars studenten
Presentatie & rondleiding
Stage uitwisseling
Presentatie & rondleiding
Nieuwe website
Afspraak Thonik
Drukwerken
Contact ontwerper
Hiphopedia
Relatiegeschenk
Draaiboek nieuwe website
Dagplanning Personeelsdag
Communicatieplanning Hiphopedia
Hiphopedia
Relatiegeschenk
Interne nieuwsbrief
Zoeken input, opmaak nieuwsbrief
Social Media
Aanwezigheid conferenties
Retweeten, "ogen open houden in veld"
Organisatie Kunstbalie
Leerpunten?
Representeren:
Door de 1e jaars hier te ontvangen en Kunstbalie aan hen te 'presenteren' ben ik heel bewust bezig geweest met de visie van Kunstbalie en hoe deze naar buiten te dragen.
Full transcript