Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эрүүл мэндийн салбарын бодлого чиглэл - 2015

No description
by

tamir gurdorj

on 30 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эрүүл мэндийн салбарын бодлого чиглэл - 2015

Хүүхэд өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах жил
Жилийн эцсийн аяналт үнэлгээний дүн
2015 онд хэрэгжүүлэх бодлого чиглэл
1. Өсвөр залуучуудад үзүүлэх НЭМ-ийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчлигээг сайжруулах дэмжих
2. АНЭ, сум өрхийн ЭМТ-ийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлж, илэрсэн өвчлөлийг хяналтанд авч эрүүлжүүлэх
3. Төрийн өмчийн эмнэлгийн засаглалыг шинэчлэх
4. Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, өрхийн болон өндөр өртөгтэй зарим ЭМҮ-г ЭМД-аас санхүүжүүлэх
5. Салбарын хөрөнгө оруулалт, технологийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг салбарын хөгжлийн бодлоготой уялдуулах
6. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжүүлэх ирэх 5 жилийн стратегийг тодорхойлж, нарийн мэргэжлийн болон ЕМЭмч нарыг ажлын байранд чадавхижуулах, дагалдуулах
6. Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээтэй уялдуулан нийтийн биеийн тамир, эмчилгээний биеийн тамирыг хөгжүүлэх, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх
Анхаарах асуудал
Эрүүл мэндийн салбарын 2010-2015 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнг тооцох
Өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
Байгууллагын хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
Гүйцэтгэл сайжруулах зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх
БЗДХ, сүрьеэ өвчнийг бууруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

АГУУЛГА
Зорилт
Эрүүл мэндийн үзүүлэлт
2015 оны бодлого, чиглэл
Анхаарах асуудал

Орон нутгийн дэмжлэг оролцоо
АЗД, ИТХ- хатуу эдлэл, ор авах-20,0 сая төгрөг
Баруун-Урт сумын засаг дарга- ӨЭМТөвүүдэд компьютер, принтер
Хүн амын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт-3,0 сая төгрөг
Асгат сумын засаг дарга- Гал тогооны иж бүрдэл, ус цэвэршүүлэх,шийдвэрлэх
Онгон сумын засаг дарга- Хатуу зөөлөн эдлэл авахад 20,0 сая төгрөг, гадна гэрэлтүүлэг, хашаа
Наран сумын засаг дарга- Тоног төхөөрөмж авахад 20,0 сая төгрөг
Эрдэнэцагаан сумын засаг дарга- Төрөх тасаг болон мэс заслын өрөө их завсар 10 сая₮
Сүхбаатар сумын засаг дарга- Биохимийн аппарат-13,0 сая, сантехникийн засвар- 20,0 сая, хашаа- 33,0 сая, гэрэлтүүлэг-10,0 сая, цусны аппарат- 5,0 сая, явган хүний зам тавих- 12,0 сая, хуучин барилгын их засварт- 56,0 сая болон өрөөнүүдэд телевизор
Халзан сумын засаг дарга- ЭХО аппарат
Бүх сумын засаг дарга нар- Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих сангаас урьдчилан сэргийлэх үзлэгт-5,0 сая₮ хүртэл
Аймгийн Засаг дарга ЭМI-ын даргын гэрээний шалгуур
2015 он - Хүүхэд өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих жил
Эрүүл мэндийн салбарын
бодлого чиглэл - 2015 он
Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэтүүд
ЭМГ-ын дарга Б.Эрдэнэтуяа
Эрүүл мэнд спортын сайд, АЗД-ын гэрээний үзүүлэлт
Full transcript