Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

бие хүн ба нийгэмшил

No description
by

sarangoo batchuluun

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of бие хүн ба нийгэмшил

Бие хүний тухай ойлголт

Бие хүний талаар үзэл баримтлал

Бие хүний нийгэмшилт

Хувь хүн – тусгай, тодорхой хүн (латин хэлнээс individ – хуваагдашгүй, эцсийн гэсэн утгатай)

Бодгаль хүн – нэг хувь хүн нөгөөгөөсөө ялгагдах шинжүүдийн цогц.

Work Experience
баярлалаа.
Social
SOCIAL
тавьсанд
Бие хүн ба нийгэмшил
семинар 8
Ном зүй:
Социологи А.Гидденс
Социологи Н.Смелзер
Болдмаа Лекц8
Отгоо Илтгэл

Бие хүний тухай ойлголт
Бие хүн – хүний нийгмийн эхлэл, хувь хүний нийгмийн мөн чанар
Дүрийн үзэл баримтлал
XX зууны 1930-аад онд америкийн нийгмийн сэтгэл судлалд бие хүний үүргийн үзэл баримтлал үүссэн.
Ж.Мид, Т.Парсонс ба түүний залгамж халаа нар бие хүнийг ямар ч нийгмийн дурын хувь хүнд байдаг олон тооны нийгмийн үүргүүдээс улбаалсан үйл ажиллагаа юм.
Нийгмийн дүр – нийгэм ба бие хүн хоорондын харилцааны систем дэх бие хүний нийгмийн байр суурьт объектив байдалтай зан байдлын загвар.
Нийгмийн дүрд дүрийн хүлээлт ба дүрийн зан байдал.

Фрейдийн бие хүний үзэл баримтлал
З.Фрейд (1856-1936) австрийн сэтгэл зүйч ба сэтгэл судлаач.
Хүн бол хэрэгцээний систем, нийгэм бол хорионы систем.
Фрейдийн бүтээсэн бие хүний загвар:
-Доод давхраа (тэр эсвэл Ид)
-Дунд давхраа (би эсвэл Эго)
-Дээд давхраа (дээд-би эсвэл Супер-эго)

Зан байдлын үзэл баримтлал
Бие хүн – янз бүрийн урамшуулалд үүсч буй хариу үйлдлийн систем (Б.Скиннер, Ж.Хоманс).
Хүн бүрийн зан байдал хэл, зан заншил, нийгмийн институт,
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжин нийгмийн орчноос үүсч мөн хянагддаг.
Урамшуулал – энэ нь дурын “баялаг”.

Үйл ажиллагааны хандлага
Л.С.Выготский (1896-1934) нийгэм-соёлын сургуулийн хүрээнд үүссэн.
Хүн – зорилго, зорилтоо дагадаг үйл ажиллагааны бүтээгдэхүүн.
Үйл ажиллагааг бүтэц болон үйл ажиллагааны талуудаар авч үздэг.

Нийгэмшлийн үе шат
Брингерхофф нийгэмшлийг дараах байдлаар хуваасан. Үүнд:
Хүүхэд насны буюу анхдагч нийгэмшил
Бусдыг даган дууриаж, дүрд сурах буюу хоёрдогч нийгэмшил
Нэгэнт тогтсон үнэт зүйлс, амьдралын замналаа бүхэлд нь өөрчлөх буюу дахин нийгэмшил.
Харин Оросын социологич Г.В.Осипов нийгэмшил бол нийгмийн хэм хэмжээ, үнэт зүйл, соёлын элементүүдийг эзэмших замаар хувь хүний нийгэмд нэгдэх үйл явц хэмээгээд
Дасан зохицох
Харилцан уусах үе гэсэн хоёр шатанд авч үзжээ.

Нийгэмшлийн социологийн
тодорхойлолт
Социологичдын хувьд “Нийгэмшил бол хүмүүсийн бага балчраас эхлэн өтлөх хүртэл социаль хэм хэмжээ ба дүрийг эзэмших үйл явц” гэдэгтээ санал нийлдэг.

Нийгэмшлийн агентууд
Гэр бүл
Үе тэнгийнхэн
Сургууль
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл
Бусад (ажил хөдөлмөр, клуб, сүм хийд, оршин суугчид)

Бие хүний нийгэмшил
Социологийн шинжлэх ухааны үндсэн асуудал бол нийгэмшлийн үйл явцыг судлах явдал юм.
XX зуунд социологичид болон угсаатан судлаачдын хийгдсэн социологийн судалгааны үр дүнд нийгэмшлийн бүтээгдэхүүн нь дан ганц нийгмийн дадал зуршил, зан заншил бус, харин хүйсийн зан байдлын онцлог, зан чанар хамаарагдана гэж үзсэн.


Социологи дахь бие хүний ойлголт
Социологид бие хүнийг хоёр утгаар тайлбарладаг.
Бие хүн – харилцаа ба ухамсарт үйл ажиллагааны субъект.
Ач холбогдол бүхий нийгмийн шинж чанаруудыг эзэмшсэн нийгмийн гишүүн болох хүн.

АНУ–ын социологич Н.Смелзер нийгэмшил нь хүний насан туршид тасралтгүй явагддаг үйл явц гэсэн санааг дэвшүүлсэн. Орчин үеийн нийгмийн сэтгэл судлаачид хүний нийгэмших процессийг хэд хэдэн үе шатад хуваан үздэг.
Анхаарал
Full transcript