Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IMPLEMENTACIJA 'DESIGN & BUILD' MODELA U GRAĐEVINARSTVU REUB

No description
by

Nino Kovačić

on 3 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IMPLEMENTACIJA 'DESIGN & BUILD' MODELA U GRAĐEVINARSTVU REUB

IMPLEMENTACIJA 'DESIGN & BUILD' MODELA U GRAĐEVINARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE
Design & Build
'Design and build' model isporuke projekta je sustav ugovaranja u kojem jedan entitet obavlja obje arhitektonsko/inženjerske zadaće, kao i izgradnju pod jednim ugovorom. (DBIA, 2002)
Povijest Design & Build modela
Hammurabijev zakon
Vitruvius
Industrijska revolucija
Miller-ov zakon
Suvremeni 'Design & Build'
Prednosti i nedostaci
jedinstvena točka odgovornosti
ubrana isporuka projekta putem bolje komunikacije i koordinacije
obuzdavanje troškova kroz stručnost
raniji završetak i sgurnost troškova
poboljšanja u inovaciji i kvaliteti
manje sudskih sporova
veća mogućnost promjena tokom izvedbe projekta
smanjene mogućnosti usporedbe pri nadmetanju
veći inicijalni troškovi
elimiacija tradicionalnih provjera
manji utjecaj investitora na dizajn
tradicionalne metode financianja možda neće zadovoljiti dinamiku
barijere u zakonskoj regulativi
Provedba Design & Build modela
1.
identifikacija potreba investitora za objektom
2.
priprema tehničkih zahtjeva investitora
3.
priprema prijedloga/ponuda izvođača
4.
evaluacija prijedloga/ponuda izvođača
5.
odabir uspješnog izvođača
(finalizacija projektne dokumentacije i izvođenje)
Ugovorna dokumentacija
Ugovor o građenju jest pravna forma međusobnih obaveza koje su dogovorile ugovorne strane. Mora sadržavati sudionike, cijenu, datum početka i završetka radova, u suprotnom je ništavan.
Razlikujemo
civil law
i
common law
sustave.
FIDIC UGOVORNI UVJETI
Crvena knjiga (tradicionalno)
Žuta knjiga (design & build)
Srebrna knjiga ("ključ u ruke")
Zelena knjiga (skraćeni oblik)
Žuta kniga
Uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje
opći uvjeti
opće obveze izvođača
podizvođači
osiguranje kvalitete
opće obveze projektiranja
posebni uvjeti
prilagođavanje nacionalnom zakonodavstvu
specifični zahtjevi investitora ili konzultanta
Primjena na svjetskoj razini
Strukovna udruženja
DBIA
- Američki Institut za Design & Build
CDBI
- Kanadski Institut Design & Build-a
promoviranje modela
otvoreno članstvo
održavanje radionica
stručna podrška
dodjela nagrada
Vrijeme-Novac-Kvaliteta
Dosadašnja istraživanja:
Nigeria Case Study
usporedba dvaju modela: tradicionalni (design-bid-build) i design & build
heterogeni uzorak od 68 projekata
istraživanje vršeno na 3 lokacije (Lagos, Oyo, Osun)
84 ispitanika u 3 skupine (klijenti, konzultanti, izvođači)
REZULTATI:
VRIJEME:
Zaključak da se projekti slične veličine i kompleksnosti izvedbe mogu isporučiti brže nego tradicionalnim putem.
TROŠKOVI:
Istraživanje implicira da se može postići ušteda do 21% upotrebom design and build modela u odnosu na tradicionalni model isporuke projekta na projektima slične veličine i kompleksnosti.
KVALITETA:
Rezultati ukazuju da je 78% ispitanika vrlo zadovoljno primjenom design & build modela, u usporedbi sa skromnih 51% primjenom tradicionalnog modela. Nezadovoljstvo se
pojavilo samo u projektima izvedenim
prema tradicionalnom modelu
nabave
Istraživanje korištenja
Design & Build modela u RH
CILJEVI I METODOLOGIJA
dobivanje slike stvarnog stanja na građevinskom tržištu RH
prikupiti podatke koji će ukazati na zastupljenost i dosadašnja iskustva u primjeni
ispitati generalno mišljenje o design & build modelu
Kolika zapravo jest primjenjivost design and build modela u građevinarstvu Republike Hrvatske?
anketa elektroničkog tipa (Google Inc.)
u potpunosti anonimna
22 strukturirana pitanja
pitanja s mogućnosti jedno ili
višestrukog odgovora
Likertova ljestvica (1-6)
UZORAK ISTRAŽIVANJA
ukupno
105
ispitanika
uglavnom projektantska/nadzorna poduzeća (63%)
najveći postotak malih poduzeća (59%)
zastupljenost svih domena u građevinarstvu
najveći postotak ugovaranja prema stvarno izvedenim količinama
METODOLOGIJA ANALIZE REZULTATA
Primjena RII metode (indeks relativne važnosti)
zasebna analiza s obzirom na strukturu uzorka
zasebna analiza s obzirom na strukturu poslovanja
Analiza rezultata
orijentiranost na domaće tržište - negativno!
prema strukturi uzorka, izvođači najviše prisutni na stranom tržištu (35%)
tendencija izlaska s rastom veličine poduzeća
ohrabrujući postotak od 45%
prema strukturi uzorka, najviše investitori (64%)
poveznica izlaska na strano tržište i FIDIC ugovornih uvjeta
Izvođači su najviše ocijenili (RII = 0,900) ugovaranje prema Žutoj knjizi FIDIC ugovornih uvjeta, koja sadržava design and build smjernice ugovaranja.
Naglasak na usporedbu formiranog mišljenja s obzirom na sudjelovanje na Design & Build projektu.
Drastična razlika u mišljenju ispitanika koji nisu sudjelovali (37%), te onih koji su sudjelovali na D&B projektu (89%).
Nema obrasca mišljenja s obzirom na strukturu uzorka ispitanika.
Problem:
neusklađenost zakonodavstva, odnosno krutost sustava po implementaciji alternativnih metoda i pristupa, te usklađenju propisa.
Zakonske restrikcije
Zakon o prostornom uređenju i gradnji, čl.179
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, čl.53
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o gradnji - 01.01.2014.
Zaključak
Istraživanjem je utvrđeno da vrlo mali postotak hrvatskih poduzeća posluje izvan granica Republike Hrvatske, ni polovica ispitanika nije ugovarala prema FIDIC ugovornim uvjetima, samo 47% ispitanika znanstvenog istraživanja uopće je informirano o design & build modelu, a 32% sudionika je sudjelovalo u primjeni dotičnog modela na nekom projektu. Pozitivna strana analize istraživanja govori o tome da su njihovi stavovi i razmišljanja o modelu vrlo pozitivni.
Evidentno je drastično povećanje indeksa relativne važnosti (zadovoljstva) modelom kod ispitanika koji su sudjelovali u primjeni.
Možemo konstatirati da je design and build daleko superiorniji model nabave, od klasičnih tradicionalnih modela, te ako se pravilno primjenjuje, generira značajne uštede troškova i vremena kao i zadovoljstvo svih sudionika u gradnji.
Full transcript