Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Didactische principes voor het inzetten van sociale media in het lager onderwijs

No description
by

Jolien Delagrange

on 10 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Didactische principes voor het inzetten van sociale media in het lager onderwijs

Sociale media in het dagelijkse leven
Sociale media ook in de klas gebruiken
Onderzoek naar populairste websites bij kinderen
(9 tot 12 jaar)

veel aandacht voor sociale media bij kinderen
Wat zijn de
didactische mogelijkheden
van sociale media
in de klas?

1. Inleiding: belang van sociale media

2. Sociale media in het algemeen

Op zoek naar een definitie
Effecten van sociale media op de leerlingen
Meerwaarde van sociale media
Nadelen van sociale media
Aandachtspunten

3. Weblog, Twitter en YouTube nader bekeken

Wat?
Voor- en nadelen
Tips
Praktijkvoorbeelden

3. Weblog, Twitter en YouTube nader bekeken...
1. Inleiding
2. Sociale media in het algemeen
Didactische principes voor het inzetten van sociale media in het basisonderwijs
hierop inspelen
in het onderwijs

gedachten, standpunten en gevoelens beknopt leren formuleren

relaties aangaan met andere mensen (bv. ouders), organisaties, projecten, …

actieve betrokkenheid verhogen van leerlingen in het leerproces

interactief en samenwerkend leren bevorderen

groepsgevoel aanmoedigen binnen en buiten de klas

mogelijkheid tot verenigen met andere leerlingen en leerkrachten

tips en aandachtspunten weergeven bij lesonderwerpen of huiswerk
Nog niet alomtegenwoordig bij tieners

Nood aan (mobiel) internet voor alle leerlingen

Kan tot verminderde aandacht leiden in de les

Tool om les te geven: de rol van leerkracht blijft belangrijk

Weinig nuancering in 140 tekens

Kan privéschendend werken

Tweets kunnen onzinnig of irrelevant zijn
Nadelen
Voordelen
Twitteren is ...
... iets in 140 tekens aan de mensheid bekend maken

... het uitwisselen van informatie zodat je sociale netwerken kan vormen

... het beantwoorden van de simpele vraag: ‘Wat ben je nu aan het doen?’

... microbloggen: korte berichten plaatsen over je eigen leven

... het posten van tweets die meestal bestaan uit hashtags (#)
Praktijkvoorbeelden
Bedenk met de klas originele vragen voor een schrijver of wetenschapper. Kies de beste vragen uit en stel ze op Twitter. En dan afwachten of hij of zij antwoord geeft.
Heeft de school een band met een school in een ander land? Laat leerlingen communiceren met hen via Twitter. Zo kunnen ze elkaar iets leren over hun cultuur en maken ze verder kennis met sociale media.
Geef je leerlingen opdrachten via Twitter, uiteenlopend van sommen tot geschiedenisvragen. Dit kan tijdens de les of buiten de schooltijd. Wie kan er eerst een juist antwoord geven?
Geregeld maken de kinderen Twittergedichten. Het is een goede oefening om in 140 tekens je gedachten uit te drukken. Langere Twitterverhalen ontstaan als de kinderen om de beurt een zin toevoegen.
Kies af en toe als leerkracht de ‘Tweet van de Dag’.
Als de sfeer in de klas een tijdlang niet zo goed is, roept de leerkracht de #complimentjesdag in het leven. Zo oefenen de kinderen hoe ze elkaar mooie Twittercomplimenten kunnen geven.
Bloggen?
eigen denken zichtbaar maken
regelmatig nieuwe ideeën posten
anderen kunnen
reageren
eigen meningen, gedachten, ervaringen en visies delen met anderen
zeer populair medium
makkelijk aanpasbare
webpagina
georganiseerd volgens
omgekeerde chronologie
communicatie
motivatie
leereffect
metacognitie &
zelfregulerend leren
Op zoek naar een definitie
Sociale media is een begrip uit de 21ste eeuw dat gebruikt wordt om een variëteit aan netwerktools of technologieën te definiëren, die de sociale aspecten van het web benadrukken: het internet als een kanaal voor communicatie, samenwerking en creatieve uitdrukking.
Redeneringen leren externaliseren
Reflecteren op eigen ervaringen
Reacties zorgen
voor andere
perspectieven
op het denken
Schrijfkwaliteiten
verbeteren
Ruimte voor
de stem van
de leerling
Persoonlijke
identiteit
vormgeven
Leren kritisch en
analytisch werken
Authentiek
leespubliek
(niet enkel
de lkr)
Makkelijk
aanpasbaar
Sociaal én
individueel leren
ondersteunen
Veiligheid niet
altijd gegarandeerd
Mogelijke problemen
bij lasterlijke inhouden
Bloggen als taak
van de leerkracht,
vaak geen verder-
zetting na afloop
van de opdracht
Schoolcontext zorgt
voor focus en
onderwerpen
waar leerlingen
niet om geven
Opleggen van regels
en grenzen bij
educatief gebruik
Praktijkvoorbeelden
'klasblog' : posten van regels, aankondigen van taak, suggereren van boeken, oefeningen geven
'mirror blog' : gaan reflecteren over eigen denken (ideeën, quotes of reacties over bv. lesonderwerpen)
'showcase blog' : voorstellen van kunstprojecten, audiofragmenten en schrijfopdrachten, ...
voorbeeld 'leren van tweede taal': blog als oefening om te leren schrijven en te antwoorden in tweede taal op een meer authentieke manier
'literatuur blog' : leraar kan aanzet geven en kan leerlingen uitnodigen om te antwoorden op een tekst, gedicht, boek, ...
Tips
leerkracht als gids en facilitator
criteria en strategieën aangeven om te reageren op peers
begeleiden van cognitieve en sociale processen
sites verkennen met voorbeelden van educatieve blogs om ideeën te verzamelen
nagaan of bloggen past binnen schoolbeleid
toelating vragen aan ouders
voor- en
nadelen
Tips
Wat is YouTube?
- gemakkelijk toegankelijk
- up-to-date
- open voor actieve participatie
- levendige voorstelling van audio-visuele inhoud
- te vaak als entertainment, minder als leertool
Voor- en nadelen
- op een constructieve manier omgaan met videobronnen
- gebruiken als cognitief leermiddel
- potentieel voor samenwerkend leren
- levendigheid van de inhoud
- handig om een korte clip te tonen
- minder mentale inspanning voor het verwerken van inhoud
- investeren in technologische apparatuur
- te weinig gezien als leer- of motivatiemiddel
- te vaak gerepresenteerd als een middel voor ontspanning
Praktijkvoorbeeld
Het maken van een lipdub. Een lipdub is een geplaybackte videoclip, die is gefilmd door leerlingen in hun eigen school. Het filmpje wordt in een keer opgenomen, dus van begin tot einde, zonder te stoppen met filmen. Dit filmpje kan achteraf geüpload worden op YouTube.
Tips
- Videotechnologie combineren met geschikte
leerdoelen en taken
- Opleiding voor leraren omtrent het integreren
van YouTube in lespraktijk
- Inzicht in functies van YouTube die iets kunnen
betekenen voor het leerproces
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F1826&h=ZAQF0_yq9
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F1826&h=ZAQF0_yq9
www.leraar24.nl/video/1826
www.leraar24.nl/video/1826
- zowel extrinsieke als intrinsieke motivatie
- door deel uit te maken van leergemeenschap:
meer betrokkenheid
- reflecteren op eigen ideeën door
contact met andere perspectieven
- op eigen tempo met kennis omgaan
- beheer van eigen betekenisgeving
- invloed op individuele kennisverwerving
- doorgeven van commentaar
- als online aanwezigheid instructor duidelijk is
- levenslang leren
- uitbreiden en verdiepen van communicatie
- iedereen kan overal communiceren met
allen
Grotere betrokkenheid
commerciële doeleinden
kunnen leren verhinderen
Effecten van sociale media
op de leerling

veiligheid?
cyberbullying
(ongepast gedrag)
Grens formeel-informeel leren vervaagt
privacy?
nep-profielen
Sociale interactie
vooraf
plannen
gemeenschap
creëren
Leren van en met anderen
Creatie van een sociaal netwerk
Ondersteunen van peers
Communiceren en uitwisselen van
opinies
bronnen
aanbieden
Online inhouden
integreren
in lessen
keuze sociaal
medium
afstemmen op
doelgroep en inhoud
verkennen
mogelijkheden
kritisch denken
promoten
technische
ondersteuning
kunnen bieden
online
aanwezigheid
leerkracht
Projecten in
realistische
situaties

Tips
eigen denken
stimuleren
combineren met
gepaste leerdoelen
en taken
Eenvoudig
creëren,
manipuleren
en delen
Leren van en met anderen
Sociaal netwerk creëren
Ondersteunen van peers
Communiceren en uitwisselen van opinies
in het
leerproces
leren
ondersteunen
TIPS
- Gesloten accounts van leerlingen
aanmaken als leerkracht
- Voldoende uitleg geven over de ‘basics’
van Twitter
- Optie ‘Add a location to your tweets’ uitschakelen,
anders kan iedereen zien waar je precies bent
- Beleefdheidsregels bij Twitter: niet roddelen,
niet schelden, niet SCHREEUWEN, beleefd en aardig zijn, …
- Tweets van kinderen regelmatig lezen en vervelende
tweets verwijderen
Full transcript