Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Triết 2
by

Chi Chuot

on 29 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Chủ nghĩa tư bản độc quyền
Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là

chủ nghĩa tư bản độc quyền
Đặc điểm kinh tế cơ bản
Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư
Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh thành chủ nghĩa tư bản độc quyền
Cạnh tranh tự do sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền
Sự cạnh tranh khốc liệt
Quan hệ giữa
độc quyền và cạnh tranh
Tổ chức độc quyền - Tổ chức ngoài độc quyền
Tổ chức độc quyền - Tổ chức độc quyền
Nội bộ tổ chức độc quyền
Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư
Quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền
Quy luật biểu hiện thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Tiếp sau Chủ nghĩa tư bản độc quền là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Những biểu hiện chủ yếu
Nguyên nhân hình thành và bản chất
Nguyên nhân hình thành
Sự điều tiết xã hội
Phân công lao động xã hội
Đối kháng giữa tư sản và vô sản
Sự phối hợp giữa các nhà nước điều tiết các quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế

Sự kết hợp nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước
Sự hình thành và phát triển sở hữu tư bản độc quyền nhà nước
Sự tác động của các quy luật knh tế làm biến đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung sản xuất quy mô lón
Phá sản xí nghiệp vừa và nhỏ
Tiến bộ khoa học kỹ thuật và các phát minh
Đòn bẩy: hệ thống tín dụng phát triển mạnh mẽ
Sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
Tư bản tài chính
và đầu sỏ tài chính
Xuất khẩu tư bản
Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền
Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc
Bản chất
Sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư sản
Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản
Chủ nghĩa tư bản độc quyền
và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Full transcript