Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uczeń dorosły (charakterystyka)

No description
by

Rafał Demiańczuk

on 20 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uczeń dorosły (charakterystyka)

charakterystyka UCZEŃ DOROSŁY intelektualny rozwój osoba, która może podlegać w sposób świadomy i celowy oddziaływaniu oświatowemu (F. Urbańczyk); osoba podejmująca trud uczenia się korzystając z różnych źródeł wiedzy (F. Urbańczyk); istota uspołeczniona, umiejąca współdziałać z innymi ludźmi/członkami zespołu, zdolna do wspólnego rozwiązywania problemu dotyczących procesu uczenia się (E. Harwas); uczeń posiadający umiejętność znalezienia wspólnego języka z ludźmi w sprawach naukowych, rozwijania twórczego myślenia w zespole (E. Harwas) osoba, której potrzeby oświatowe wynikają z problemów występujących na tle zawodowym oraz osobistego kręgu życia (E. Harwas) osoba, dla której uczenie się jest ważną czynnością zapewniającą zwiększenie przydatności społecznej
i zawodowej, możliwość głębszego rozumienia świata oraz zaspokojenie pasji poznawczych (E. Harwas) uczeń dorosły posiada bardziej poważny i odpowiedzialny stosunek do życia, równowagę wewnętrzną, potrzebę samodzielności i odporność na trudności życiowe (F. Urbańczyk) uczeń dorosły rozporządza nie tylko uwagą mimowolną, ale i dowolną większą uwagą, obiektywnym postrzeganiem, krytycyzmem i ostrożnością w wyrażaniu sądów, zdolnością świadomego spostrzegania (F. Urbańczyk) uczeń dorosły znajduje się w odmiennej od dzieci i młodzieży sytuacji społecznej, jego rozwój umysłowy i fizyczny jest bardziej zaawansowany, wykonuje pracę zawodową, posiada większe doświadczenie zawodowe (F. Urbańczyk) uczeń dorosły ma bardziej kierowaną i twórczą wyobraźnię, lepszą pamięć bezpośrednią i logiczną, większą zdolność myślenia abstrakcyjnego, większą umiejętność kierowania własnym myśleniem, szerszy zasób wiadomości i doświadczenia, umiejętność prowadzenia dłuższego toku rozumowania (F. Urbańczyk) "portret" psychologiczny ucznia dorosłego jest zdeterminowany warunkami ekonomicznymi, pracą zawodową, wiekiem, wykształceniem i dojrzałością procesów i mechanizmów psychicznych (F. Urbańczyk) w uczeniu się dorosłych motywacja dorośli mają motywację do uczenia się, kiedy mają potrzeby i zainteresowania, które uczenie się jest w stanie zaspokoić (E. C. Lindeman) orientacja dorosłych na uczenie się koncentruje się na życiu, stąd odpowiednimi jednostkami dla organizowania uczenia się dorosłych są sytuacje życiowe, a nie przedmioty (E. C. Lindeman) sukces - dorośli chcą odnosić sukcesy w uczeniu się;
wola - dorośli chcą mieć poczucie wpływu na uczenie się;
wartość - dorośli chcą mieć przekonanie, że uczą się czegoś wartościowego;
przyjemność - dorośli chcą, by uczenie się sprawiało im przyjemność (R. J. Włodowski). wartość - ze względu na rezultaty uczenia się;
pomocy - prawdopodobieństwo, że cenione rezultaty zostaną osiągnięte przy założeniu, że spełnione zostaną dane warunki;
oczekiwań - przekonania jednostki, że dany wysiłek doprowadzi do rezultatów, które będą nagromadzone.
Uczący się dorośli będą najbardziej zmotywowani, jeśli uwierzą, że są w stanie nauczyć się nowych treści (oczekiwanie) oraz że uczenie pomoże im w rozwiązaniu ich problemów (pomoc), które są dla nich znaczące (wartość) (V. H. Vroom) dorośli są bardziej zmotywowani do uczenia się, jeśli pomaga im ono rozwiązywać problemy lub dostarcza nagród wewnętrznych uczenia się style naturalne uczenie się - uczenie się, które zachodzi w wyniku spontanicznych interakcji między jednostką a środowiskiem;
formalne uczenie się - uczenie się, którego treści zostały wybrane przez innych i zaprezentowane uczniowi;
osobiste uczenie się - intencjonalne, samokształceniowe aktywności edukacyjne. (M. Gibbsons) Trzy aspekty uczenia się:
rozum - operacje kierujące, związane bardziej z zarządzaniem procesem myślenia, niż samym myśleniem podobne do metapoznania lub strategii poznawczych (uczenie się, postrzeganie, analizowanie, projektowanie, wyobraźnia i refleksja);
emocje - reakcje emocjonalne, zaangażowania i pewność działania (doświadczania uczuć, jasności, zaufanie swojej intuicji, budowanie pewności siebie i rozwijania zdecydowania);
działanie - korzystanie z uczenia się by podjąć się znaczących działań (podejmowania decyzji, przejowanie inicjatywy, ćwiczenia, rozwiązyanie problemów, wpływanie na innych) (Weinstein i Mayer). Trzy domeny uczenia się:
techniczna - uczenie się instrumentalne, niezbędne do realizacji praktycznych czynności związanych z pracą i życiem codziennym;
społeczne -umiejętność odnoszenia się do innych, które prowadzi do obopólnych korzyści;
rozwojowe - umiejętność rozwijania siebie jako osoby i jako ucznia (R. M. Smith) style uczenia się łączą w sobie wymiary poznawcze, afektywne
i psychomotoryczne / fizjologiczne. style uczenia się obejmują charaktyrystykę sposobu instruowania i organizowania środowiska edukacyjnego. Brygida Al-Othman
Beata Brocka
Leokadia Gałwa Za uwagę dziękują: Bibliografia: 3. Redakcja naukowa-Lucjan Turos PEDAGOGIKA OGÓLNA I SUBDYSCYPLINY Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1999. 2. Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson EDUKACJA DOROSŁYCH, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2009; 1. Turos Lucjan ANDRAGOGIKA PWN Warszawa 1976;
Full transcript