Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'aparell digestiu

No description
by

Nom Cognom

on 10 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'aparell digestiu

L'aparell digestiu
Fet Per :
Nacho Garracini
Raul Castillo
Cesc Rovira
Pau Franquesa
Que es i que fa?
L'aparell digestiu és un tub llarg, amb importants glàndules associades i s'encarrega de transformar els aliments en substancies senzilles perquè les cèl·lules els puguin absorbir.
La boca
La boca conté les dents que mosseguen i masteguen el menjar. La llengua barreja els aliments amb saliva i els empeny cap a la gola.
La digestió comença a la boca, fa la digestió tant mecànica com química.
La faringe
La faringe és la part del coll situada posteriorment a la boca i la cavitat a la boca i la cavitat nasal;i cranealment a l'esòfag, la laringe, i la tràquea.
L'esòfag
L'esòfag és un tub muscular, a través del qual el menjar passa de la boca a l'estómac. El menjar passa a través de l'esòfag per moviments peristàltics.
L'estómac
L'estómac és un òrgan en que s'acumula menjar. És l'encarregat de fer la transformació química, ja que els sucs gàstrics transformen els aliments en nutrients.
Intestí prim
L'intestí prim és l'encarregat d'absorbir els nutrients per el cos humà. és la part del tub digestiu que s'inicia després de l'estómac. Es divideix en el duodè el jejú i el ili.
Glàndules salivals
Són les glàndules que elaboren saliva, fan el primer pas de la digestió química.
Fetge
És la glàndula més gran del sistema digestiu, produeix bilis i s'emmagatzema a la vesícula biliar.
Pàncrees
Produeix suc pancreàtic
que s'aboca al duodè i completa la digestió dels aliments.
Les funcions digestives
La ingestió
És la entrada d'aliments al tub digestiu a través de la boca. En aquest procés els aliments són triturats i mesclats.

La digestió
És la transformació dels aliments en substàncies més senzilles anomenades nutrients.

La digestió mecànica
La digestió mecànica consisteix en tallar, triturar i mesclar els aliments. Es duen a terme a la boca i a l'estómac.
La digestió química
La digestió química consisteix en la transformació dels aliments en compostos més senzills.
L'absorció
L'absorció és el procés per mitjà del qual els nutrients obtinguts travessen la paret del tub digestiu.

L'egestió
L'egestió és l'eliminació de les substàncies no digerides o no aprofitables de l'aliment.

La masticació
La masticació és una acció mecànica per mitja del qual els aliments s'esmicolen per mitja de les dents.
La insalivació
És el proces en el qual es barregen els aliments amb saliva.
Components
dels aliments
Glúcids complexos
Greixos
Proteïnes
Boca
Estómac
duodè
Digestió
Nutients
resultants
Glúcids
senzills
Glicerol i àcids grassos
Aminoàcids
Les malalties de l'aparell digestiu
Les malalties de l'aparell digestiu poden ser hereditàries o de diversos factors com l'alcohol o el tabac.
El restrenyiment
El restrenyiment és un trastorn que dificulta l'evacuació de la femta
deguda a l'absorció excessiva d'aigua
Les úlceres
Les úlceres són ferides al tub digestiu
La gastroenteritis
La gastroenteritis és una inflamació de les parets internes de l'estómac i al duodè
La cirrosi hepàtica
La cirrosi hepàtica és una malaltia crònica que mata teixits del fetge, causant que l'òrgan funcioni malament.
FI
L'intestí gros és la ultima part del tub digestiu i és l'encarregat d'absorbir l'aigua i les sals minerals, i de formar la femta amb les substàncies no digerides
L'intestí gros
Es divideix en tres parts :
-cec
-còlon
-recte
Full transcript