Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvad er god undervisning?

No description
by

Naja Kofoed

on 16 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvad er god undervisning?

Hvad er god undervisning? Sabine, Christina og Naja Hilbert Meyer
De 10 kendetegn
Strukturmodellen Per Fibæk Laursen Per Fibæk Laursen Gruppearbejde Strukturmodellen Hilbert Meyer
De 10 kendetegn Strukturmodellen Hilbert Meyer Fælles opsamling Gruppearbejde Gå sammen to-og-to
Diskuter hvad god undervisning er/indeholder
Nedskriv nogle nøgleord Dele i den gode undervisning - Definition af god undervisning, Hilbert Meyer:
God undervisning er en undervisningen, hvori man inden for rammen af en demokratisk undervisningskultur med baggrund i en given opdragelsesopgave og med et velfunderet arbejdsfællesskab som mål giver en meningsfuld orientering og et bidrag til en varig kompetenceudvikling hos alle elever.
(Om undervisning, en bog til almen didaktik. S. 70) 1) Klar struktur på undervisningen
2) En betydelig mængde af ægte læretid
3) Læringsfremmede arbejdsklima
4) Indholdsmæssig klarhed
5) Meningsdannende kommunikation
6) Metodemangfoldighed
7) Individuelle hensyn
8) Intelligent træning
9) Transparente præstationsforventninger
10) Stimulerende læremiljø En strukturmodel for undervisning beskriver de regler og logikker, som undervisere og lærende frembringer gennem deres undervisningsmæssige handlen.
Den synliggør de processer der foregår i ”den gode undervisning”.
Analyse og planlægning – ikke en køreplan.
(Kritik: Kan indskrænke frihed og spillerum.)
Arbejdsklimaet og samtalekultur
Individuelle hensyn
Ved undervisningens planlægning har målbeslutninger forrang -> derefter beslutning om hvilke undervisnings- og arbejdsformer man skal anvende.Når undervisningen realiseres, har social-, handlings- og processtrukturer forrang. http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Den_gode_undervisning.htm

»Der findes ikke et tryllemiddel, der kan motivere eleverne. Læreren må demonstrere, at han selv interesserer sig for emnet, demonstrere det i handling og foregå med det gode eksempel og sin entusiasme«,
siger Per Fibæk Laursen 1) Store/positive forventninger til eleverne
2) Gode relationer, god atmosfære
3) Målrettet, velstruktureret, klar undervisning
4) Logik og sammenhæng i det lærte
5) God klasseledelse
6) Feedback - til eleverne, - til læreren

Diskuter ud fra følgende fokuspunkter:
- Læring – hvor ligger ansvaret?
- ”De seks punkter er klassiske grundkvaliteter der skal være tilstede ved al undervisning før eleverne lærer noget (…) Det kan i det ydre have mange forskellige former (…) ikke bestemte metoder eller teknikker der er afgørende for læringen." Diskuter udsagnet og sammenlign med læreruddannelsen.
- Hvilket elevsyn/lærersyn er Per Fibæk Laursen præget af? - Find en undervisningssituation der ikke fungerede.
- Hvorfor fungerede den ikke?
- Hvad kunne man lave af tiltag for at få den til at fungere?
- Tænk Hilbert Meyer og Per Fibæk Laursen ind.
30 min. Inkl. Opsamling Disposition for dagen:

- Gruppearbejde, introduktion
- Hilbert Meyer: 10 kendetegn for god undervisning
- Strukturmodellen
- Film, Per Fibæk Laursen

- Pause 15 min

- Gruppearbejde
- Hvad er god undervisning – undervisningsministeriet Per Fibæk Laursen God undervisning set fra UVM's side - Formål: at skabe læring hos eleverne
- Læringsproces - hvis ansvar?
- Den "gode" underviser/undervisning, underviseren skal være bevidst om 5 forhold:
1) Hvad formålet er med det, han underviser i
2) Indsigt i det stof, der undervises i. De aktiviteter der iværksættes
3) Bevidsthed om de elever han underviser
4) Fokus på elevens læring
5) Refleksion over samspillet mellem undervisning, elevens læring og det samfund, der omgiver os. UVM - selvevaluering "Lærere, ledere og elever skal evaluere og undersøge undervisningen på en sådan måde, at det fører til en fortsat udvikling af undervisningen, anskuet i forhold til om "effekten" af undervisningsaktiviteterne opfylder de målsætninger og formål, der er fastlagt for de enkelte uddannelsesområder og erhvervsuddannelserne i almindelighed."

-> Gøre eleven klar til et demokratisk samfund
-> Stemmer den reelle undervisning i Folkeskolen overens med ovenstående? School effectiveness - Størst fagligt udbytte med mindst mulig anstrengelse?
- Målbare resultater
- PISA – læsetest
- Den nye skolereform Hvad er jeres yndlingsundervisningsmetode eller form?
(Gruppearbejde, lærerstyret samtale, udflugt, oplæsning, opgavehæfte, CL osv.)
Hvorfor?
Hvor ofte anvender du denne metode/form når du underviser?
Grupper á fire: Fortæl hinanden om jeres besvarelser: William Ayers 5 bud på den gode undervisning:
1: Se eleven
2: At skabe et læringsvenligt miljø
3: At bygge broer
4: Sæt læseplanen fri
5: At have føling med det

Den gode undervisning er både et intellektuelt og etisk arbejde, en virksomhed, der kræver, at et tænkende og omsorgsfuldt menneske står i centrum. Den skabes i det konkrete møde og den konkrete kommunikation mellem elever og lærere https://www.dropbox.com/s/mkpudqujme15k16/Video%2016-12-12%2019.16.28.mov
Full transcript