Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

fotovoltika na SR

Complex analysis of photovoltaic industry in Slovakia
by

Marek Chovanec

on 21 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of fotovoltika na SR

Lokalizácia FVE Materiály o FVE Fyzickogeografické
podmienky Cieľ práce Zhrnutie Google street view ÚRSO rozhodnutia pre rok 2012

Zoznam výrobcov elektrickej energie
z OZE za rok 2011

Energetické audity FVE (Energia-Jarás, s.r.o.) Klimatogeografické zhodnotiť vývoj pozemných fotovoltických systémov z hľadiska priestorového rozmiestnenia na rôznych úrovniach Slovenska
na pedogeografické podmienky
klimatogeografické podmienky
humánnogeografické podmienky s využitím koeficientu lokalizácie na úrovni okresov Bc. Marek Chovanec
katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny FVE (1 MW): 2-3 ha Komplexná geografická analýza
fotovoltického priemyslu na Slovensku
so zameraním na pozemné systémy katasterportál Google maps
Bing maps
Prvé pozemné fotovoltické systémy na SR - v januári 2010

Zákon č. 309/2009 Z. z. - o podpore OZE

Podľa NAP v roku 2020 - sme mali mať 300 MW FVE

Sumárny výkon pozemných elektrárni - 476 MW (júl 2011)

Viaceré legislatívné bariéry pri vybavovaní povolení na stavbu FVE (aj posudzovanie vplyvov na ŽP - tzv. EIA) Úvod o fotovoltike na SR presné GPS súradnice
viac ako 90% všetkých FVE Hladký Majer 1 až 4 - Lučenec (3,95 MW) Hurbanovo 1 až 3 (9,9 MW) Mojmírovce - 1 MW Pedogeografické Humánnogeografické
podmienky výkon na obyvateľa okresu koeficient lokalizácie zastúpenie v okresoch počet FVE: 437
výkon FVE: 476 MW Veľké koncentrácie pozemných FVE - v okresoch pri hranici s Maďarskom okrem okresu Nové Zámky (1 FVE)
Najväčšie koncentrácie FVE v jednej lokalite:
Ľadovo-Lučenec (34 FVE s výkonom 34 MW)
Buzitka, okr. Lučenec (12 FVE s výkonom 17,73 MW)
Tornaľa, okr. Revúca (6 FVE s výkonom 14,95 MW)
Nový Ruskov, okr. Trebišov (4 FVE s výkonom 12,81 MW)
Hurbanovo (4 FVE s výkonom 10,9 MW)
Mokrá Lúka, okr. Revúca (11 FVE s výkonom 10,83 MW) Nachádzajú sa tu najvyššie hodnoty globálneho horizontálneho slnečného žiarenia (viac ako 1200 kWh/m2) Pozemné FV elektrárne na SR:
437 elektrární s výkonom 476 MW
okres Lučenec (68 FVE)
okres Veľký Krtíš (33 FVE)
okres Rimavská Sobota ( 32 FVE)

50% v Stredoslovenskej ,
27% vo Východoslovenskej a
23% je ich v Západoslovenskej distribučnej spoločnosti. celá SR: 88,05 W/ob. Jeden klasický FV panel - 200 - 250 W
Nad 250 W / obyv. - 8 okresov:
Komárno (261 W/obyv.),
Sobrance (305 W/obyv.),
Poltár (319 W/obyv.),
Rimavská Sobota (357 W/obyv.),
Revúca (730 W/obyv.),
Veľký Krtíš (788 W/obyv.),
Krupina (883 W/obyv.)
a okres Lučenec (až 1059 W/obyv.)
celá SR: 88,05 W/obyv. Koeficient lokalizácie pre okresy:
KL FEPP = ( FEi / ∑ FEi ) – ( PPi / ∑ PPi )

Koeficient lokalizácie pre Slovensko:
KL FEPP = 1/2 ∑ | ( FEi / ∑ FEi ) – ( PPi / ∑ PPi ) | okresy Komárno (0,021),
Trebišov (0,023),
Košice-okolie (0,029),
Krupina (0,044),
Revúca (0,044),
Rimavská Sobota (0,064),
Veľký Krtíš (0,069) a Lučenec (0,143) BPEJ - bonitované pôdno-ekologické jednotky 7 miestný špecifický kód pre konkrétnu lokalitu

zhodnotené iba prvé 4 číslice (klimatický región a pôdny typ)

využitie GPS súradníc a mapová služba registra pôdy na stránke podnemapy.sk Najviac FVE (až 132 MW) - 4. klimatickom regióne
(teplý, veľmi suchý, kotlinový a kontinentálny).
Približne 58 MW FVE - v najteplejšom klimatickom regióne (veľmi teplý, veľmi suchý a nížinný) Pôdne typy:
luvizeme a pseudogleje (až 29% teda 123 MW),
černozeme a čiernice (so zastúpením 20%, teda 84 MW)
kambizeme (19%, 81 MW)
hnedozeme (15%, 65 MW)

najúrodnejšie u nás sú černozeme, čiernice a hnedozeme FVE (1MW) zaberá plochu cca 2 až 3 ha (závisí od projektu) Zoznam použitej literatúry
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov. MH SR 6. 10. 2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – zoznam výrobcov s doplatkom
za rok 2011 [Citované: 8. marec 2013]

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví [Citované: 8. marec 2013]
http://www.urso.gov.sk/sk/regulacia/elektroenergetika/cr/oze

Energetické audity fotovoltický elektrární od firmy Energia-Jarás, s.r.o.
http://www.energia-jaras.sk/index.php/sk/referencie/solaren/audityreferencie.html

Mapová služba pôdneho portálu pre identifikáciu BPEJ
http://www.podnemapy.sk/bpej/viewer.htm

Mapy globálneho horizontálneho žiarenia od firmy Geomodel Solar
http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/ghi/SolarGIS-Solar-map-Slovakia-sk.png Ďakujem za pozornosť „Tí, ktorí prídu po nás, budú potrebovať viac paliva ako my, mali by sme teda nechať uhlie tak, a zapriahnuť slnečnú energiu.“

Nikola Tesla na prelome 19 a 20.st. najväčšie koncentrácie FVE na územiach hraničiace s Maďarskom najväčšie koncentrácie FVE na územiach s najväčším slnečným žiarením cca 35 % pozemných FVE
sa nachádza na najúrodnejších
pôdach celé SR: 0,578602 cca 60% pozemných FVE
sa nachádza v našich najteplejších
klimatických regiónoch 437 pozemných FVE s výkonom 476 MW najviac pozemných FVE sa nachádza v okresoch Lučenec (68), Veľký Krtíš (33) a Rimavská Sobota (32) najväčšia koncentrácia FVE
na jednom mieste: Lučenec (34 MW) ;
Full transcript