Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

discurs

No description
by

Sara Senti

on 14 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of discurs

La mirada del Tafur el discurs Diàleg Característiques principals Característiques aplicades en l'obra Podem observar un llenguatge molt dinàmic i viu al llarg de tota l'obra.
Diàleg real i viu.
Estil directe, amb nombroses intervencions dels personatges:
- Segrestar el coronel és un salt qualitatiu que encara ens implica més Destacar les intervencions en dialecte valencià - Hui, d'ací a una hora aproximadament Els diàlegs amb finalitats narratives - Estan torturant a Eric, el francès. Aquest no diu paraula i l'estan torturant. Diàlegs on apareixen descripcions - La qüestió és que del Rio és un criminal, un fill de puta que ha matat i torturant gent Diàlegs on es mostren els sentiments dels personatges - Estic preocupada i volia parlar amb tu. Necessitava tenir-te al meu costat. T'estime Un diàleg és la conversa entre dues persones motivat pel desig d'entendre's

Discurs directe: Es pot transcriure usant signes de puntuació com el guionet o les cometes. EN LITERATURA : el diàleg serveix als personatges per introduir-se i comunicar els seus pensaments al lector, d'una manera més amena. L'introductor va ser Plató Pot aparèixer enmig d'altres gèneres literaris Si pertany a la no ficció estem davant de l'entrevista periodística LA PRAGMÀTICA: estudia el funcionament del diàleg, atenent a la comunicació no verbal que l'acompanya i a la situació comunicativa Narracio NARRATIVA: s'hi mostren uns personatges que duen a terme unes accions
en un temps concret Caracteristiques en l'obra - Joc entre realitat i ficcio
- Personatges i escenaris molt repetitius: mon apassionant

- Narrativa molt propera al lector Descripció Característiques principals Característiques en l'obra LA DESCRIPCIÓ
Descriure és com és un objecte, un ésser animat, un espai, una persona.... Es pot descriure, per tant, qualsevol aspecte de la realitat: des dels més concrets, fins als abstractes.
Característiques :
Les oracions solen ser
Si són seran per subordinació de
Els temps verbals que predominen són els PRESENTS O IMPERFETS D'INDICATIU.
Hi abunden els VERBS COPULATIUS (ser, estar, semblar) i els de PERTINENÇA (tenir, portar)

Les oracions són simples com hem dit ja, COORDINADES I JUXTAPOSADES.


Característiques lèxiques:
El lèxic principal el constitueixen:
•els noms
•els adjectius qualificatius (amb funció d'Atr o CN)
•i els SP equivalents a un adjectiu.
Les descripcions tenen en general una estructura que s'aproxima a la de l'argumentació.

2 DETERMINACIONS : la informativa i la seqüencial.

Els tres tipus de decisions semàntiques i lingüístiques són les següents:

-atribuir a l'objecte que s'està descrivint característiques de sers ja coneguts (METAFORA O DESCRIPCIÓ).


-fixar-se en els aspectes (propietats o qualitats) que singularitzen (distingeixen) l'objecte

-afegir altres característiques.


2. Segons els temes parlem de:
-TOPOGRAFIA: descripció de l'espai, del lloc
-CRONOLOGIA: descripció del temps
-PROSOPOGRAFIA: descripció dels trets físics, externs
-ETOPEIA: descripció dels trets anímics, interns
-RETRAT: manté un grau de fidelitat alt amb la realitat material que descriu
- D. PARAL•LELA: compara per remarcar les diferències o les semblances
-QUADRE: descriu el context en que s'emmarca
-CARÀCTER: descripció de les característiques anímiques.

ESTRUCTURA DE TEXT DESCRIPTIU
L’estructura del text descriptiu s’organitza segons la importància dels elements que hi intervenen. Consta de dos parts: tema i expansió.
En el tema es presenta el motiu de la descripció en forma de definició.

Es desenvolupa el tema amb nova informació. Haches desenvolupament o expansió és basa en una enumeració selectiva dels elements que fan distingir l’element descrit d’altres semblants i l’enumeració exhaustiva, on es citen de tots els elements que es vulgui. Les informacions que s’aporten a la descripció s’han d’agrupar per sectors de manera que no es barregin.
TIPUS DE DESCRIPCIÓ UTILITZADA A LA MIRADA DEL TAFUR.


Hi ha dos tipus de descripcions: la descripció objectiva i la descripció subjectiva. •
Descripció objectiva: presenta amb detall les característiques d’allò que es descriu ajustat a la realitat sense apreciacions personals. Hi domina la funció referencial i el llenguatge denotatiu.

La descripció objectiva és observable de manera clara en la descripció dels paisatges, dels personatges i el seu comportament i de les situacions .
En cap moment el narrador dóna el seu punt de vista i es limita a explicar com són tots aquests element de la manera més objectiva possible.Això es observable en fragments com aquest:

-Descripció objectiva del PAISATGE: en la majoria dels capítols el llibre dona una visió de com es el bar dels germans Torres, i l’aire que si respira en aquell indret ( clients, partides de cartes, descripció del menjador, de la dispensa,del despatx d’en Ferran,...)

-Descripció objectiva de PERSONATGE: capítol nº3, el llibre fa una descripció objectiva del personatge Bernardo del Río, quan ens presenta a aquest personatge, amb
-Descripció objectiva de l’época franquista: capítol nº14 on ens descriu l’època en que es trovaben i el moviment anarquista de la CNT

RECURSOS LINGÜÍSTICS DEL TEXT DESCRIPTIU

El substantiu es el començament de la descripció. L’adjectivació en forma de qualificatius és el recurs més característic del text descriptiu.L’estructura més usual és l’atributiva amb la presència dels verbs definidors. Els temps més utilitzats són el present i l’imperfet.Són freqüents les referencies a situacions espacials.Els recursos estilístics com la comparació, la metonímia i la metáfora serveixen per caracteritzar i enriquir un text descriptiu.

explicar Morfosintàctiques Enunciatives i simples Compostes relatiu o predicat nominal
Full transcript