Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Parasitologi och mykologi

Den sjuka människan 2
by

J L

on 21 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Parasitologi och mykologi

Parasiter
Svampar
Kan delas in i urdjur, maskar och ektoparasiter
Kännetecknas av att dom skadar sin värd, och är varken bakterier, virus eller svampar m.m.
Ger ofta kroniska sjukdomar som kan vara asymtomatiska
De har ofta komplicerade livscykler vilket gör det svårt att odla dem
Har vektorer, intermediärer m.m.
Många är zoonoser
Till skillnad från många andra infektionspatogener så är dessa inte en del av vår normalflora utan är alltid exogena.
Kommer oftast in via intag eller penetration av hud
Bildar inte toxiner i samma utsträckning som bakterier, orsakar skada genom mekanisk skada och immunopatologiska reaktioner (och ibland toxiner)
Protozoer
Maskar
Nematoder
=Rundmaskar
=Plattmaskar
Trematoder
Cestoder
=Bandmaskar
=Flukes/flundror - har alltid en snäcka som intermediär värd
Typisk uppbyggnad
Jäst
Mögel
dimorfa
Candida spp.
Aspergillus
Generella egenskaper
Generella egenskaper
Termer
Flagellat
Ciliat
Cestod
Nematod
Trematod
Cysta
Ägg
Spor
Hyf
Septa
Atropod
Endoparasit - kroppens insida
Föreläsaren sa att dom finns i tarmen bara, kan väl inte stämma?
Ektoparasit - på kroppens utsida
Hit hör atropoderna och vissa iglar
Interaktion med immunsystem
Levande maskar reagerar oftast inte med immunsystemet (undviker)
Döda maskar och äggen gör det däremot och kan orsaka inflammation. Larver då?
Inducerar IgE, eosinofiler - dvs. ett Th2 svar
Driver regulatoriska immunsvar som Treg. Eventuellt skulle man kunna infektera IBD patienter med maskar för att dämpa inflammationen
Interaktion med immunsystem
Typisk uppbyggnad
Generella egenskaper
Interaktion med immunsystem
Plasmodium spp.
Toxoplasma gondii
Försvaras av cellmedierat immunförsvar, och få av dom kan orsaka sjukdom hos immunokompetenta
Betydelsen av dessa sjukdomar ökar därmed, pga. ökad immunsuppression hos befolkningen
Även neutrofiler och antimikrobiella peptider har betydelse
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica (och dispar)
Intestinala
Leishmania spp.
Trypanosoma cruzi
Trypanosoma brucei
Blodburna flagellater
Cryptosporidium
Pneumocystis jiroveci
Ascaris lumbricoides
Schistosoma spp.
Taenia spp.
Filaria spp.
Långa, kan vara runda eller platta
Kan vara upp mot 10 m
Har en helt annan populationsdynamik
Replikerar inte i människan, utan lägger ägg som sprids vidare.
Infektionsbördan beror på hur mkt man får i sig
Kan leva länge i värden, ibland asymtomatiskt
Kronisk sjukdom är regel snarare än undantag
Nästan alla vilda djur har maskar i sig
Leder till hög DALYS globalt sett, mer än Tbc, men sällan till död
Återinfektioner är vanliga pga. att vissa är predisponerade, maskiga människor!
15 % av befolkningen bär nästan hela infektionsbördan
Barn drabbas oftast
Enterobius vermicularis
Kan förekomma i flera former - transformeras till cystor vid dålig miljö och mognar sedan vid målorgan
Större än bakterier! 1-100 mikrometer
Har cellkärna och organeller - mer lik våra egna celler
Golgi, ER, näringsvakuoler
Finns extrakromosomalt DNA (som kan utnyttjas för diagnos?)
Kan vara motila
Cilier - finns hos balantidium coli
Flageller - finns hos leishmania och trypanosomerna?
Används inne i sandflugan för att komma till munnen?
Pseudopoder - Amöborna
Viktiga patogener
Patogener
Reproducerar via
Binär fission - förekommer hos alla protozoer
Multipel divison (merogony eller schizogony, t.ex. malaria)
Ibland sexuellt - bildas gametocyter som fuserar
Viktigt för evolutionen
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Har härdiga cystor i naturen
Är en vanlig orsak till turistdiarré
Har en inkubationstid på några veckor
I mikroskop ser entamoeba dispar likadan ut men den är helt ofarlig, bör ej förväxlas
I princip alla svenska fall beror på invandrare
Förekommer i kalla områden som Alaska, Kanada och Östeuropa
MEN finns ffa. i tropiska och subtropiska områden med dålig hygien och kontaminerat vatten.
Amöborna kan äta röda blodkroppar i tarmen och ge upphov till slemmig blodig avföring
Orsakar även nekros i tarmen
Några veckors inkubationstid
Turistdiarré
Kan bli invasiv och leda till abscesser i levern vilket är allvarlig
Diagnos:
Mikroskop av feces - kolla på cystornas storlek och infärgning. Även trofozoiterna kan upptäckas ibland
Odla.
PCR
Hur skiljer man från dispar? PCR
Behandling: flagyl (metronidazol)
Global
Kommer in som en oocyst
Mognar i tarmen, där den binder till tarmväggen
Bildar sexuella former och proddar en fertiliserad oocysta som kommer ut i feces
Mkt klorresistent och kan spridas i badhus
Sprids med vatten och ger utbrott
Leder till svår diarré hos immunosupprimerade
Diagnostiseras med avföringsprov och mikroskopi
Saknas effektiv behandling för immunosupprimerade men man får ge dom grejer under tiden
Azithromycin kan ev. hjälpa
Nitazoxanide funkar hos friska
Vanligt förekommande
Infekterar både människor och djur
Krävs väldigt få cystor för att ge upphov till sjukdom
Indien och Nepal
Överförs via cystor som kan leva länge i naturen
I tarmen reagerar cystorna på gallsalter, surhet och enzymer vilket gör att den kläcks
Trofozoiter bildas och dom kan dela sig via binär fission
Cystor kommer ut via avföringen
Ger vattenburna utbrott, sprids via kontaminerad mat, direktkontakt
Kan finnas som reservoar hos vissa djur
Breder ut sig över tramväggen och ger mekanisk påverkan på enterocyterna
Fäster till väggen mha. sugmekanism
Påverkar fettupptaget och ger drf fettig och illaluktande diarré?
IgA försvaret viktigt i kampen, men även cellulärt immunförsvar
Inkubationstid: ca. 2 veckor
Finns asymtomatiska bärare som sprider cystor
Klinik: Kan ge akut diarré, kräkningar, viktminskning m.m.
Undernäring hos barn, särskild i drabbade områden
Diagnos:
Feces prov - kanske kan man se cystorna eller antikroppar. Detta bör göras flera gånger
ELISA
Antikroppar i serum är bara retrospektiv
Behandling:
Metronidazol
Tinidazol
Furazolidon
Vanligate parasiten i Sverige och världen
Katten är huvudvärd, där replikerar den
Sprids via cystor i feces till djurintermediärer, därifrån via dåligt kött till människor
Människan är en återvändsgränd, men den kan spridas vertikalt till foster
Orsakar oftast inte sjukdom hos immunokompetenta, men gravida måste passa sig
El mundo
De flesta fall ligger kring ekvatorn
Foster:
Kan påverka CNS - mentala problem, epilepsi m.m.
Spontan Abort
Friska:
Influensaliknande symtom i akut fas, asymtomatiskt i kronisk fas
Immunosupprimerade:
Parasitemi
Cystor i viscerala organ, ögon och CNS
Fatalt
Både humoralt och cellulärt försvar behövs i bekämpningen!
Diagnos:
Serologi, IgG eller IgM
PCR i CSF eller amnionvätska
CT scan kolla efter cystor
Behandling:
Sulfonamid och pyrimetamin
Spiramycin
Malaria
Finns olika former av sjukdomen
Kutan
Ger en lesion vid sticket, självläkande inom månader
Finns simpel och diffus kutan (2 former alltså)
Vid den diffusa så bildas nodulära lesioner som kan vara kvar i tiotals år
Mukokutanös
Sprider sig till näshålan och kan bryta ned brosk i septum m.m.
Visceral = kala-azar
Fatal form där infektionen drabbar viscerala organ
Klinik: Långvarig feber, hepatomegali, splenomegali, anemi, leukopeni, missfärgad hud
Parasiten infekterar benmärgen bl.a.
Vilken form det blir kan påverkas av temperaturen - vissa patogener replikerar vid kroppstemperatur medan andra kräver lägre och drf håller sig till huden
Även patientens immunsystem har betydelse (jmf. lepra)
Behandling: Pentavalenta antimonials, typ stiboglukonat
Diagnos:
Detektion av parasiten i benmärgsbiopsi (i fattiga länder gör man biopsi av mjälten? farligt). Kan ses direkt eller efter odling
Enligt boken så ska bipopsi göras i lever eller mjälte
FINNS KINETOPLASTER vilket kan ses ibland i mikroskop
PCR
Antikroppar, svårt ibland då det inte sgr något om aktiv sjukdom
Iso-enzyme typning
Central/Sydamerika, Indienområdet, Afrika (ffa. Sudan), MÖ?
Kutana formen är lite mer spridd över världen
Visceral finns bara i vissa områden
Spektrum av sjukdomar som orsakas av över 15 patogener
Visceral leishmania orsakas av leishmania chagasi eller donovani i Sydamerika, Centralasien m.m.
Människan är inte huvudvärd!
Människan är inte huvudvärden
Kommer från hundar, rävar och sånt? Sprids till människan via sand flies
Går in via huden och infekterar makrofager (extracellulär promastigot med flagell bildar en amastigot)
Ektoparasiter
En egen kategori av parasiter enligt föreläsaren
Definitionen är att de växer utanpå kroppen
Här ingår atropoder och iglar
Atropoderna kan antingen vara sjukdomsalstrande eller vektorer
Smittospridare
Myggor:
Malaria -anopheles myggor
Dengue feber
Filaria?
Fästingar
TBE
Borrelia
Flugor
Tse-Tse flugor sprider sömnsjuka
Loppor
pest
Kan bli extremt lång
Platyhelminther
Ger oftast milda symtom
Kan käka vår näring, ge förstoppning, obehag då den rör på sig etc.
Mycket vanlig
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
GI maskinfektion
Smärta/obehag, diarré, kräkningar
Del av försvaret, Th2 påverkar glatt muskel
Näringsbrist
Tillväxtrubbning (även kognitivt, mentalt)
Anemi (hookworms (Necator americanus))
Astmalika symtom Necator och Askaris)
Gäller dom som har ett stadium i lungorna innan dom når GI!
Sprids fekalt-oralt
=Spolmask
=Springmask
Snäckfeber
Vanligast i Sverige!!!
Äggen ligger på marken och på grödor
Sväljs av människor vilket den är specifik för (man ska inte gödsla med människobajs)
I magen kläcks ägget och en larv kommer ut
Larven taggar till lungorna där den utvecklas i olika larvstadier, hostas sedan upp och sväljs till tarmen där den utvecklar en mogen mask
Kan leva där i två år och fixa en massa ägg
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Livscykel och spridning
Geografisk spridning
Patologi
Beskrivning
Maskarna är ofarliga, men larverna kan orsaka problem
Sprids av blodsugande insekter (myggor och flugor)
Lever i lymfatisk vävnad och bildar mikrofilarier (lägger INTE ägg!!)
Larverna (filarerina) inducerar immunreaktioner som kan skada värden
Larverna orsakar immunsvar som kan leda till
Lymfatisk filiarisis (elefantiasis)
Onchoceriasis
Loa Loa
Finns flera patogener
Vid elefantiasis bildas fibrotisk vävnad kring lymfkörtlarna i nedre extremiteterna och täpper till dom
Behandlas med Albendazol och ivermectin.
Dietylcarbamazin då?
Diagnostiseras genom att man hittar dom i blodet på natten (då de cirkulerar)?
(Echinococcus multioccularis)
Vi ska bara "känna till" denna
Den sprids från rävar som är huvudvärden
Därifrån hamnar den i bär eller hundars päls
Sprids därifrån till människor, ff.a. hundägare
Finns i Alperna och Kanada bl.a.
Kan ge leverpatologi
Mkt allvarlig infektion som ibland kräver kirurgi
Människan är dead end!!
Leder till snäckfeber
Finns tre arter som orsakar sjukdomen hos människa
S. mansoni
S. haematobium
S. japonicum
Tvåkönad! Dvs. det finns manliga och kvinnliga
Men dom båda sitter ihop med varandra i värden
Afrika, Japan, delar av Sydamerika
Dom lever intravaskulärt, hanen och honan tillsammans, där dom producerar ägg i flera år
Immunreaktioner sker mot äggen och leder till inflammation och granulom
Hälften av äggen utsöndras via urin och feces, resten hamnar i vävnader och leder till granulom, ärrbildning och fibros
Tidiga symtom:
Cerkarie dermatit - eksemliknande
Akut schistosomiasis med feber, frossa m.m.
Kronisk sjukdom:
Tarmpåverkan - trötthet, ont i magen, diarré m.m.
Påverkan på urinen - hematuri, dysuri
CNS symtom (s. japonicum)
Diagnos:
Hitta ägg i feces eller urin
Titta efter antikroppar (serologi)
Ultraljud för att hitta organskador
Behandling:
Praziquantel
Oxamniquine
Ägg i granulom
Äggen hamnar hos musslor och kläcks samt multipliceras där. Bildar en simmande cerkarie
Cerkarien kan penetrera människohud, taggar till blodomloppet och mognar där, lägger ägg som delvis hamnar i feces/urin och delvis i våra vävnader
Den sprids när man skiter i vatten, så att äggen hamnar hos musslorna igen, men det finns också djur som kan sprida sjukdomen
Finns fem olika patogener som orsakar malaria
Plasmidium falciparum är den farligaste eftersom
Den infekterar alla celltyper, i alla åldrar
Den ger ökad "klibbighet"
Den har hög multiplikationstakt
Sjukdomen karaktäriseras av intermittent feber med frossa etc.
Drabbar framför allt yngre - folk i endemiska områden får återkommande infektioner och blir så småning om immuna (efter typ 10 infektioner)
300 miljoner fall årligen, 1 miljon dör
Patogenet injiceras i blodet av anopheles myggor i form av en spolformad sporozoit?
Hamnar i en hepatocyt där den bildar en rundformad trofozoit?
Kärnan multipliceras i hepatocyten och bildar en schizont
Till slut får varje kärna ett nytt cellmembran och bildar merozoiter - cellen lyseras och merozoiterna sprids
Merozoiterna tar sig till röda blodkroppar och gör samma sak där, bildar trofozoiter, tills de röda blodkropparna lyseras (alla samtidigt) i ett givet intervall
Bildar nya merozoiter samt gametocyter som kan tas upp av en malariamygga och spridas vidare
Plasmodium vivax och ovale har möjlighet att bilda speciella grejer som stannar latent i levern och ger återfall
Typ Afrika, Sydamerika, Indien (?)
När dom röda blodkropparna lyseras exponeras patogenet för immunsystemet vilket ger kraftigt påslag med dom karaktäristiska symtomen
Dom första symtomen uppstår några veckor efter infektionen
Symtomen följer ett visst mönster som upprepas ca. varannan dag (beroende på patogenet), varar i 6-10 h
Cold stage
Hot stage
Sweating stage
Dessutom dör RBC vilket gör att man kan få anemi
En annan viktig del av patogenesen är att RBC blir "klibbiga" och fastnar på olika grejer - gör att kapillärer täpps igen - koma, njursvikt, lungödem
Detta gäller ffa. falciparum
Det gör också att dom inte cirkulerar fritt i blodet och undkommer på så sätt mjälten
Diagnos:
Blodutstryk med mikroskopering - förhoppningsvis kan man se trofozoiterna
För falciparum ser man bara ringstadiet, eftersom den är fast i kapillärerna i dom andra stadierna
Finns snabbtester som är serologiska, duger i krig
VÄNTA INTE när det gäller diagnostik kör på direkt!
Behandling:
kloroquin - finns resistens mot detta numera
quinin
primaquin behövs för dormant forms (ovale, vivax)
Vaccin?
En del försök har gjorts men inget har funkat hittills
Finns en del teorier på hennes slides
Sporozoitvaccin har haft viss effekt, MEN väldigt marginellt. Iaf gett oss lite hopp kanske
Antigenvariation
Malariaparasiten är bra på att undvika immunförsvaret
Bl.a. genom antigenvaration - PfEMP1
Har polymorfism för vissa viktiga antigen
Använder olika "pathways" vid invasion av RBC t.ex.
Olika receptorer, ligander etc.
Även om antikroppar inhiberar vissa vägar för parasitens funktion så hittar den andra vägar!
Skydd
Använd myggnät
Skyddande klädsel på natten (det är då dom suger)
Insektssprej
Bra hus
Inga vattenpölar nära huset?
Eukaryota celler som är väldigt lika oss - t.om. mer lika än protozoerna
Kan vara encelliga eller flercelliga
Lagrar näring i form av glykogen som vi kan äta :)
Har cellvägg med KITIN (unikt)
Har steroler i membranet, men ERGOsterol
De kan vara saprofyter (dvs. lever på dött organiskt material), mutalistiska eller parasiter
De har inte klorofyll
Mögel bildar sporer som vi andas in typ hela tiden (särskilt om vi har krukväxter)
Ingår i vår normalflora
Kan anpassa sig till omgivningen
T.ex. kan vissa växla mellan jäst och mögel
Kan kolonisera typ allt och alla
Dom vanligaste hos människan är opportunister, men en del är primära svampsjukdomar
Vissa reproducerar sexuellt och vissa asexuellt
Antifungala läkemedel
Riktade mot:
Ergosterol
Binder till den och bildar por
Hindrar dess syntes
Cellväggen i övrigt
Ofta biverkningar eftersom cellerna liknar våra egna
Resistens
Cellerna är eukaryota, och har kompetens att pumpa ut våra läkemdel
Dom kan öka sin ergosterolsyntes om vi försöker dabba den
Dom kan kapsla in toxiska ämnen, blockera upptaget m.m.
Prodda mer katalytiska enzymer
Förändring av målstruktur
Mannen dom kan göra allt!
Är flercelliga organismer som består av trådlika hyfer
Bildar mycelium - mattliknande struktur
Bildar sporer som kan ligga i en sporkropp som vi käkar
Sporerna kan bildas sexuellt eller asexuellt
Asexuella varianter: Konidier eller sporangiosporer
Mögel då dom är i naturen och jäst när dom är parasiter
Encelliga 2-10 mikrometer
Reproducerar genom att dela sig (ett sätt)
Kan även dela sig sexuellt och bilda sporer?
Dottercellerna kan blir elongerade och bilda pseudohyfer
Den vanligaste masksjukdomen i Sverige?
Sprids ofta bland barn
Endemisk på dagis
Enkel livscykel
Äggen intas via munnen, kläcks i tarmen och maskarna mognar i caecum/colon. Honorna vandrar till perineum-området där dom lägger sina ägg
Immunsystemet reagerar mot äggen och ger de karaktäristiska symtomen
Infektionen sprids ofta med händerna iom. att man kliar sig i arslet
Immunförsvaret reagerar mot äggen
Diagnos: Man lägger scotch tape i området, äggen läggs på natten och kan sedan skådas dagen efter
Behandling: Mebendazol eller pyrantel pamoate
Ovanlig i Sverige iaf.
Tropiska områden
= Chagas sjukdom
Sjukdom som är närbesläktad med leishmania
Kan vara både kronisk och akut, men bara den akuta fasen kan behandlas
ger typiska symtom på hjärta och colon
"reduviid bug" suger blod och bajsar på huden samtidgt. trypo-mastigoter kommer in i människan och bildar en amastigot som multipliceras. Den kan invadera i princip allt - hud, makrofager, lymfknutor m.m. Särskilt glatt och hjärtmuskulatur påverkas vilket förklarar symtomen
finns som reservoar hos djur
Kan ej exakta patologin, men dom där amastigoterna invaderar ju allt
Akut kan man se svullnad vid inträdet
Diagnos:
Akut: Hitta trypo-mastigoter i blodet
Kronisk: Kliniska fynd, serologi
Om IgM behandla, om IgG kört!
Behandling: I akuta stadier, Nifurtimox och bennidazol
= African sleeping sickness
Afrika?
Sprids via Tse-tse flugor
Infekterar huvudsakligen boskap
Sjukdom som ger allvarliga neurologiska symtom med störd sömn och slutligen koma
Tidiga symtom är feber och svullna lymfknutor
Sjukdomen är alltid extracellulär?? (tvek)
Ger tidiga symtom som feber och svullna lymfknutor, men senare allvarliga neurologiska symtom
Hur? Patogenes?
Diagnostiseras mha. blodustryk eftersom den alltid är extracellulär och kan hittas i blodet
Stämmer inte enligt boken, i senare stadier hittas den lättare i benmärgen
Behandlas med nåt arsenik-relaterat ämne, förmodligen redan för sent när de neurologiska symtomen har uppstått
Bildar cystor som sprids fekalt-oralt
Det är ffa. asymtomatiska bärare som sprider cystorna
Infektion som oftast är latent och asymtomatisk hos friska människor
Ger interstitiell pneumoni hos folk med nedsatt immunförsvar
I lungan ses väldigt utspridda lesioner
Liknar mer jäst än mögel
Behandling: sulfametoxazol/trimetoprim
(Bactrim) i första hand
Bra exempel på mögelinfektion
Finns naturligt i jord, krukväxter m.m.
Kommer oftast in i kroppen genom inhalation av konidier, och koloniserar oftast lungan!
Tas ofta omhand av ff.a. neutrofiler, men brist på detta kan leda till invasion
Man kan ofta se nodulära lesioner i lungan som består av mögel
Drabbar ffa. slemhinnorna, men kan vara systemisk
Behandling: Amphotericin B and nystatin
Vanligaste opprtunistiska svampinfektionen
Koloniserar GI-kanalen eller vaskulära katetrar och tar sig sedan vidare via blodet till olika organ som lever , njurar, mjälte, hjärta, hjärna etc.
Kännetecken som gör att denna infektion är vanlig hos immunosupprimerade är:
Adhesionsförmåga
Dimorfism
Hydrofobicitet
Proteinas sekretion - skydd mot barriärer
Fenotyp switchning - ändrar morfologi
Behandlas med cytostatika och steroider (?)
Enligt en annan slide behandlas det med antifungala läkemedel
t.ex. Amphotericin B & fluconazole
Reglerat av pH och temperatur
Behövs inga stora mängder?
Kan blockera tarmen fysiskt
Kan ta upp för mkt näring och leda till näringsbrist?
Kan ge astma-lika symtom under lungstadiet
Behandling: typ Mebendazol eller liknande
vi får dom från dåligt griskött i form av larver
Kan tagga till CNS och där trycka på andra strukturer
Försvaras av både cellulärt och humoralt försvar?
Har metoder för att undgå immunsystemet
Kan ändra uttrycket av antigener
Kan likna cellens molekyler (mimicry)
Kan dölja sina antigener (masking)
Kan gömma sig intracellulärt (men då måste dom kunna undivka lysosomen i makrofagen t.ex.)
Diagnosmetoder
När det gäller parasiter så måste man oftast kunna se dom (i mikroskop) för att ställa diagnos, serologi kan bidra i vissa fall (antikroppar eller antigen)
Problemet med serologi är att de ofta inte kan skilja pågående från tidigare sjukdom
PCR kan användas i vissa fall
"Protozoer varierar sina ytantigener för att undvika igenkännande av immunsystemet s.k. antigenisk variation. Parasiterna har stora genfamiljer som kodar för ytantigenerna varav ett uttrycks åt gången. Byte eller switch mellan olika varianter sker spontant. På så vis kan protozoerna leva kvar i miljöer där de är utsatta ett intensivt ”tryck” från immunsystemet."
Har liknande morfologiska stadier
amastigot
promastigot, epimastoigot, trypomastigot
runda utan flagell!
Alla ger en inital skin ulcer vid injektionsstället
Detta är en amerikansk sjukdom, Nord- och Sydamerika
= Helminter
Arthropoder
Iglar
Insekter
Spindeldjur
Vägglöss
Löss
Fästingar
Skabbdjur
Huvudlöss - vanliga på dagis.
Lägger ägg som kallas gnetter
Total livstid ca. 6 veckor
Man måste ge dubbel kur för att hindra återfall
Kroppslöss
Flatlöss
Lever i huden och gräver gångar
Lägger ägg
Ger klåda (som är svår att leva med)
Norsk skabb är en variant som ses hos immunosupprimerade
Leder till uttorkning
Hundpäls!
Gödsla inte med människobajsffff!
Blod och vävnad
Sprids mha artropoder
Afrika, sydöstra Asien
Finns vanligtvis i GI-kanalen där dom äter sådant vi brutit ner
Den första formen är asymtomatisk, medan den andra kan ge grova symtom i CNS
Behandlas med praziquantel (praise the quantum physicist, samma som flundrorna
eller abendazol
Bara den symtomatiska formen behandlas, diagnostiseras mha CAT scan t.ex.
Larverna kommer in via munnen och stannar i tarmen där den växer och lägger ägg
Grisar blir intermediärer då deras käk är kontaminerat med vårt bajs
Hos grisen bildar ägget en larv som taggar till muskler där dom stannar tills vi käkar dom
Ibland kan det omvända hända, dvs. att vi får ägget istället för larven. Då kläcks ägget och larven kan tagga till hjärnan eller musklerna
Mexiko, Central- och Sydamerika
Sekundära (uppstår hos immunosupprimerade)
Kan sprida TBE (flavivirus?)
Full transcript