Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoorcollege 2C: Onderzoekscyclus praktijkonderzoek

Startmodule onderzoeksvaardigheden ISO
by

Mireille Van den berg

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoorcollege 2C: Onderzoekscyclus praktijkonderzoek

Onderzoekscyclus praktijonderzoek
Startmodule onderzoeksvaardigheden ISO
Hoorcollege 2:
Verzamelen
Kiezen/maken van je instrumenten
Vier methoden van dataverzameling
Valide en betrouwbaar
Bron: Van der Donk, C. & Van Lanen, B (2011) Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Coutinho, Bussum
Praktijkonderzoek of toegepast onderzoek vs fundamenteel onderzoek
Met welk doel voer je het onderzoek uit?
kennis om de kennis: verdiepend en theorievormend, of;
kennis om een praktijkprobleem op te lossen.

Praktijkonderzoek
Praktijkonderzoek in zorg en welzijn is onderzoek dat wordt uitgevoerd door zorg- en dienstverleners, waarbij op systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden verkregen worden op vragen die ontstaan in de eigen beroepspraktijk, gericht op verbetering van deze praktijk.
Uit: Van der Donk & Van Lanen, 2011
Formuleren onderzoeksdoel
Op basis van het praktijkprobleem, formuleer je een onderzoeksdoel.

Hiermee geef je richting aan het onderzoek.
Voorbeeld
De doelstelling van een onderzoek is om voor 1 oktober een draaiboek te maken voor een sportdag voor licht verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen.
Specifiek?
Een draaiboek voor een sportdag voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
Zeer specifiek!
Meetbaar?
Een draaiboek is een tastbaar product.
Meetbaar!
Acceptabel?
Is er draagvlak voor het draaiboek, of is er een specifieke vraag gekomen waarop het draaiboek een antwoord geeft?
In dat geval acceptabel!
Realistisch
Zorg ervoor dat je een goede planning hebt, waarin je ruimte laat voor eventuele wijzigingen en vertragingen.
Realistisch!
Tijdgebonden
Een duidelijk moment waarop of waarvoor het (eerste) resultaat klaar moet zijn.
Tijdgebonden!
Je onderzoeksvraag komt logisch voort uit je doelstelling, dwz: met het beantwoorden van je onderzoeksvraag, komt je doelstelling dichterbij.
Onderzoeksvraag formuleren
Beschrijvend onderzoek
In de opdracht van de startmodule
Beschrijvend literatuuronderzoek
De opdracht bepaald in grote mate wat voor soort vragen je kan gaan stellen en wat voor een uitkomst je onderzoek heeft.
Vragen die uit de doelstelling voort komen
Zijn er binnen de organisatie eerder draaiboeken gemaakt?
Wat was het resultaat daarvan?
Zijn er elders draaiboeken te vinden?
Welke sporten zijn geschikt?
Wat voor ondersteuning hebben de medewerkers van de organisatie nodig?
Welke kenmerken hebben de jongeren?
Onderzoeksvraag selecteren
Welke van de vragen die je in de oriëntatie- en richtfase hebt gesteld draagt bij aan het onderzoeksdoel en het praktijkprobleem?
Verder afbakenen
Door de hoofdvraag verder te specificeren in deelvragen baken je de onderzoeksvraag af.
bron: Eric Jorink, Het ‘Boeck der Natuere’. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715. Primavera Pers, Leiden 2006
Literatuurstudie
Concepten operationaliseren
Begrippen definiëren
Verbanden leggen
basis leggen voor je plan van aanpak waarin je met deze concepten/ begrippen en verbanden gaat werken
Resumerend:
Orientatie:
Verkennen praktijkprobleem
Definieren betrokkenen
Context
Kenmerken
Perspectieven
Formuleren praktijkprobleem
Richten:
Afbakenen
Formuleren doelstelling
Formuleren onderzoeksvraag en deelvragen
Operationaliseren concepten
Keuze van je methode
Afhankelijk van:
Type vraag
Onderzoeksvorm
Gewenste uitkomst
Onderwerp
Populatie
Instrumenten
Beschrijven
Vergelijken
Definierend onderzoek
Evalueren
Ontwikkelen
Dataverzameling: 4 methoden
Experimenteel
Tekstbronnen
Gecontroleerde condities
Aantonen werkzaamheid
model werkelijkheid
zijn bepaald tijdens het
'richten' van je onderzoek
Verklaren deel van je
onderzoeksvraag
Werk met een kijkkader

Bevragen
Wat wil je bevragen?
Wie wil je bevragen?
Hoe wil je bevragen?
Bezoeken
De voorbereiding
Het bezoek zelf
Nazorg
Beschrijvend onderzoek
Beschikbare bronnen
Triangulatie
Triangulatie
Literatuuronderzoek
Interviews
Observatie
Literatuuronderzoek
Zoektermen/ kernbegrippen
Databases
Inclusie- en exclusiecriteria
Wetenschappelijke literatuur
Beleidsstukken
Observatie
Systematisch
Gestructureerd of ongestructureerd?
Participatief of niet?
Observeren
doelgericht kijken
Wat te observeren?
Hoe te observeren?

Tekstbronnen
Observeren
Bevragen
Bezoeken
middelen voor eenduidige dataverzameling
worden bepaald door je onderzoeksvraag
vooraf uitproberen
geven richting aan je analyse
Full transcript