Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A ROMANTIKA

No description
by

Milan Constantinovits

on 16 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A ROMANTIKA

A ROMANTIKA
A romantika
- utolsó egységes korstílus
- a szentimentalizmusból fakad,
a klasszicizmus ellenében alakul ki
- 1700-as évek vége, 1800-as évek első harmada (Kelet-Európában tovább), Lírai balladák (1798) , Eugéne Delacroix halála (1863)
- roman szóból (fr.) = regény (középkorban anyanyelven írt művek)
- az irodalomból terjedt át a többi
művészeti irányzatra
- folytatása: historizmus, eklektika
- realizmus
Eszmei háttere
- dezilluzionizmus, kiábrándulás a francia forradalom eszméiből, a napóleoni háborukból, az egyházból
- szabadság- és függetlenségvágy - egyéni és globális szinten
- a "népek tavasza" - forradalmi hullám Európában (1848)
- szembefordulás a klasszicizmus mértéktartásával
- Hegel és Friedrich Schlegel munkássága + Strum und Drang

A romantikus irodalom
A romantikus irodalom II.
- különleges élethelyzetek, nem hétköznapi hősök (Jókai: Az arany ember)
- egzotikus témák kedvelése, orientalizmus (Vörösmarty: Tündérvölgy, Poe: A Morgue utcai gyilkosság, Coleridge: Ének a vén tengerészről)
- természetfeletti jelenségek, álom és valóság kettőse (William Wordsworth, Hoffmann: Az arany virágcserép)
- elzárkózás a világtól, régi értékek felé fordulás (Toldi estéje, Vajda János költészete)
A romantikus irodalom
III.
- népköltészet felfedezése, népi témák, tájnyelvi kifejezések (Kölcsey: Nemzeti hagyományok, Czuczor, Vörösmarty, Petőfi népies költeményei)
- nemzeti ébredés, nemzeti öntudat keresése, nemzeti múlt kutatása, mitológiák alkotása – Közép-Európában összekapcsolódik a romantika a nemzetállam születésével (Petőfi költészete, Katona József: Bánk bán, Kölcsey: Himnusz, Vörösmarty: Zalán futása, Grimm-testvérek – de korábban Csokonai Árpádiásza)
A kevert és új müfajok
- verses regény (Arany: Bolond Istók,
Puskin: Anyegin)
- ballada (Arany, William Wordsworth és Samuel Coleridge: Lírai balladák (Lyrical Ballads)
- drámai költemény (Byron: Kain, Shelley: A megszabadított Prométheusz, Goethe: Faust I.,II., Ibsen: Peer Gynt, Vörösmarty Csongor és Tünde)
- episztola (Petőfi: István öcsémhez)
- egyéb kedvelt (nem kevert) műfajok:
dal, elégia, rapszódia, történelmi regény, detektívtörténet, rémregény
- az egyén szabadságvágya, az individuum kultusza, a vátesz költő (Petőfi, Byron)
- legfőbb ihletforrás a képzelőerő, a fantázia szerepének felértékelése (E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép, Vörösmarty: A Délsziget, Tündérvölgy, E. Allen Poe: A holló)
- hőskultusz megjelenítése (Arany: Toldi, Petőfi: János vitéz)
- lovagi erények (Toldi, Victor Hugo:
Hernani,
Katona József: Bánk bán)
A romantikus stílus
- érzelemgazdagság, expresszivitás, patetikusság
- irónia, fekete humor
- zeneiség (dallamosság, ritmika, rímek), festőiség (gazdag jelzős szerkezetek, ellentétek, metaforák)
- kihagyás, töredékesség, sejtetések
- mitológiai/bibliai utalások
- népies kifejezések
A romantikus irodalom
fontos alakjai
- német romantika: J. W. Goethe, Novalis, E. T. A. Hoffmann, Heinrich Heine
- angol: William Blake, William Wordsworth, S. T. Coleridge, később: Gordon Byron, P. B. Shelley, John Keats, Bronte nővérek
- magyar: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, Jókai Mór
- amerikai: Edgar Allen Poe
- francia: Victor Hugo, A. Lamartine
- orosz: A. Sz. Puskin, Lermontov
- Mickiewicz (lengyel), Eminescu (román)

Full transcript