Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce - przewrót majowy i rządy sanacji

Cejbik's presentation
by

Szymon Cejba

on 26 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce - przewrót majowy i rządy sanacji

Kryzys demokracji parlamentarnej
w Polsce
i rządy sanacji Zamach majowy w 1926 r. 12 maja 1926 r. - Piłsudski wyruszył na Warszawę
Piłsudskiego poparły ugrupowania lewicowe
groźba wojny domowej
wojska rządowe vs. wojska po stronie Piłsudkiego
14/15 maja - rząd ustąpił Zgromadzenie Narodowe wybrało na Prezydenta Piłsudskiego - ten urzędu nie przyjął i zaproponował Ignacego Mościckiego. 2 sierpnia 1926 - zmiana obowiązującej konstytucji NOWELA SIERPNIOWA Prezydent mógł rozwiązać Sejm i Senat
Prezydent mógł wydawać dekrety z mocą ustawy Sanacja obóz pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.

Piłsudski miał władzę dyktatorską. Usunął przeciwników politycznych z armii. Centrolew powstaje w 1929 roku
połączenie partii lewicowych i centrowych mających reprezentację w parlamencie
PSL "Piast", Narodowa Partia Robotnicza, Chrześcijańska Demokracja, PSL "Wyzwolenie", Stronnictwo Chłopskie i PPS (6) aktywizacja opozycji wywołała reakcje władz:
aresztowano przywodców opozycji i osadzenie ich w Brześciu nad Bugiem - nastąpiło to na krótko przed wyborami parlamentarnymi
proces sądowy 11 przywódców opozycji Ustanowienie Konstytucji kwietniowej
BBWR uzyskał 55% głosów w wyborach
opozycja chciała zmienić konstytucję, ale nie miała 2/3 głosów
przedstawiono 63 tezy, jako przedmiot dyskusji, wówczas opozycja demonstracyjnie wyszła, a BBWR pozostał i tezy uchwalił. Konstytucja kwietniowa najwyższa władza w rękach prezydenta - zwierzchnik rządu, sejmu, senatu, sił zbrojnych, sądów Prezydent mianował i odwoływał Prezesa Rady Ministrów, pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa NIK, 1/3 senatu Prezydent miał veto wobec ustaw Sejmu, mógł rozwiązać paralment przed upływem kadencji Prezydenta wybierało Zgormadzenie Elektorów Sejm pełnił funkcję opiniodawczą
i kontrolną

Wzrosła rola senatu Nowa ordynacja wyborcza uchwalona w 1935 r.
partie polityczne nie wysuwały kandydatów na posłów - robiły to okręgowe zgromadzenia przedwyborcze
wybory w 1935 i 1938 opozycja zbojkotowała Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 r.
przywódcą sanacji został Edward Rydz-Śmigły
nie był tak ceniony jak Piłsudski, nie miał takiej osobowości. 1937 - BBWR przekształciło się w Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN - Ozon). Hasła ONZ to konieczność skupienia wokół marszałka Rydza-Śmigłego i armii. Opozycja antysanacka nasilniejsza opozycja to obóz narodowo-demokratyczny
1926 - z inicjatywy Dmowskiego powstał Obóz Wielkiej Polski (OWP) - od 1930 r. charakter paramilitarny partii, 1933 - jej rozwiązanie
1928 - powstanie Stronnictwa Narodowego - niechętni demokracji parlamentarnej, chcieli wzrostu roli intelektualistów, niechętni wobec Żydów Opozycja antysanacka 1934 - powstaje Obóz Narodowo-Radykalny - charakter paramilitarny, hasła demagogiczne
1931 - powstaje Stronnictwo Ludowe (PSL "Piast" + PSL "Wyzwolenie" + Stronnictwo Chłopskie) Opozycja antysanacka 1936 - Front Morges z inicjatywy Ignacego Jana Paderewskiego Władysław Sikorski Walka władzy z opozycją 1934 r. - utworzono obóz w Berezie Kartuskiej, gdzie trafiali oskarżeni o działalność wywrotową, tzn. przeciw władzy 23 kwietnia 1935 r.
Full transcript