Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Herarkiya ng Pangangailangan

No description
by

arnold bacong

on 29 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Herarkiya ng Pangangailangan

McClelland Hierarchy Needs
Pangangailangan at Kagustuhan
MGA HIRARKIYA NG PANGANGAILANGAN

Pangangailangan
Nagawa(achievment)
HIRARKIYA NG PANGANGAILANGAN
Kagustuhan
: Wants/Secondary Needs
=
Pangunahing Pangangailangan
/Basic / Primary Needs
: mga bagay na mahalaga sa
pananatili ng buhay ng tao
:
Pagkain ,Damit ,Bahay
Pangunahing bagay
(Necessities)
Panluhong Bagay
(Luxuries)
Kagustuhan : ang paghangad ng isang bagay na higit pa sa batayang pangangailangan ( basic needs).
Hinahangad ito ng tao sapagkat ito ay magbibigay kaginhawaan,kasiyahan,kaunlaran at karangalan...
Abraham Maslow
1908-1970
The Father of Humanistic psychology and creator of "Maslow Hierarchy Needs"
Physiological Needs (pisyolohikal)=
ang pinakamababang bahagi ng piramide, kabilang dito ang mga bayolohikal na pangangailangan sa pagkain, tubig, hangin, at tulog.
Safety Needs (Pangkaligtasan) =
ito ay nauukol sa mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay, kabilang dito ang katiyakan sa hanapbuhay at kaligtasan ng pamilya.
Abraham Maslow
LOVE / BELONGING NEED(Pangangilangang makisalamuha, makisapi at magmahal)
=ito ay nauukol sa pangangailangang panlipunan tulad ng pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng pamilya dahil sa kailangan ng tao ang pagmamahal at pagtanggap ng ibang tao.
Esteem needs

( pangangailangang mabigyan ng pagpapahalaga ng iba)
= nauukol sa pagkakamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao.
Actualization
(pangangailangang maipatupad ang kaganapang pagkatao)
= ang pinakamataas na antas sa hirarkiya. Dito ang tao ay may kamalayan hindi lamang sa kanyang sariling potensyal, ngunit higit sa lahat sa kabuuang potensyal ng tao.
David McClelland
-
ayon sa kanya ang pangangailangan ng tao ay natatamo sa matagal na panahon at hinuhubog sa karanasan...
McClelland hierarchy of needs

Nagawa (achievement)
– inilarawan ni McClelland ang katangian at saloobinng taong may mataas na pangangailangan sa nagawa.

Ang nagawa ay higit na mahalaga kaysa mga gantimpalang material at salapi.

Ang makamit ang layunin ay nagbibigay ng personal na kasiyahang higit sa makatanggap ng papuri at pagkilala.

Mahalaga ang feedback upang masubaybayan ang pag-unald na nakamit.
Kapangyarihan(Power)
– ito ay may dalawang uri
– personal at institusyonal


Personal
– ito ay kadalasang hindi maganda dahil sa pagnanais na magtuos sa iba

Institusyonal
– ito ay nakatuon sa mga pagsisikap upang maging maayos ang layunin ng samahan

Kapangyarihan ( Power)
Pagsapi (affiliation)
Pagsapi (affiliation) – ang pagsapi ay
nagnanais ng maayos na pakikisalamuha
sa ibang tao at kailangang makadama na
sila rin ay tinatanggap ng ibang tao.
:)
Arigatou
XD
Full transcript