Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Okręgi przemysłowe w Polsce

No description
by

Lupus Underwood

on 15 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Okręgi przemysłowe w Polsce

Okręgi przemysłowe w
Polsce Co to jest okręg przemysłowy? Okręg przemysłowy – skupisko wielu ośrodków i zakładów przemysłowych na silnie zurbanizowanych terenach. W tych rejonach szczególnie rozwinięty jest przemysł. Główne rodzaje ośrodków przemysłowych to regiony wydobywcze (górnicze), przemysłu high-tech (technopolis, inaczej technopolia), przemysłu różnego rodzaju (np. maszynowego, spożywczego, motoryzacyjny itp.). Cechy okręgu przemysłowego
- składa się z kilku zakładów przemysłowych;
- posiada znaczny odsetek ludności zatrudnionej w przemyśle;
- skupia znaczny potencjał wytwórczy na niewielkim obszarze;
- zakłady przemysłowe wykazują powiązania produkcyjne. Okręgi w Polsce W Polsce za okręg przemysłowy uznaje się takie obszary, na których liczba zatrudnionych w przemyśle przetwórczym lub wydobywczym przypadająca na 1 km² bądź na 100 mieszkańców jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa zatrudnionych w tych gałęziach. Lista okręgów cz.1 Białostocki Okręg Przemysłowy
Bielski Okręg Przemysłowy
Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy
Centralny Okręg Przemysłowy
Częstochowski Okręg Przemysłowy
Gdański Okręg Przemysłowy
Górnośląski Okręg Przemysłowy
Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy
Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy
Karpacki Okręg Przemysłowy
Krakowski Okręg Przemysłowy
Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy Lista okręgów cz.2 Lubelski Okręg Przemysłowy
Łódzki Okręg Przemysłowy
Olsztyński Okręg Przemysłowy
Opolski Okręg Przemysłowy
Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy
Rybnicki Okręg Węglowy
Staropolski Okręg Przemysłowy
Sudecki Okręg Przemysłowy
Szczeciński Okręg Przemysłowy
Tarnobrzeski Okręg Przemysłowy
Tarnowsko-Rzeszowski Okręg Przemysłowy
Warszawski Okręg Przemysłowy
Wrocławski Okręg Przemysłowy
Zielonogórsko-Żarski Okręg Przemysłowy Okręg Bydgosko-Toruński Do głównych ośrodków przemysłowych tego okręgu należą: Bydgoszcz, Toruń, Barcin, Inowrocław i Janikowo. Dominuje przemysł spożywczy, a to za sprawą zaplecza rolniczego w postaci regionu o intensywnym i wysokotowarowym rolnictwie (Kujawy) oraz rozwoju cukrownictwa na tym obszarze w XIX wieku. Sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych (Bory Tucholskie) i zasoby wodne są czynnikami rozwoju przemysłu drzewno-papierniczego. Ponadto dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, który wynika z bazy surowcowej (złoża soli kamiennej) oraz z zasobów wodnych Wisły. Dobrze prosperującą gałęzią przemysłu w okręgu jest ponadto przemysł elektromaszynowy. Okręg Gdański W strukturze przemysłowej tego okręgu do niedawna dominował przemysł elektromaszynowy, głównie produkcja środków transportu - przemysł stoczniowy. Obecnie największe znaczenie ma przemysł chemiczny oparty na przywożonych drogą morską surowcach (ropa naftowa, fosforyty) oraz przemysł rafineryjny. Nadmorskie położenie okręgu umożliwia rozwój przetwórstwa rybnego i innych branż przemysłu spożywczego. Dobrze rozwinięty jest ponadto przemysł drzewno-papierniczy. Głównymi ośrodkami tego okręgu są: Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Wejherowo, Rumia i Sopot. Okręg Staropolski Podstawą rozwoju tego okręgu było rolnictwo i hutnictwo żelaza, które obecnie prawie całkowicie straciło znaczenie. Dominującą pozycję zajmuje współcześnie przemysł elektromaszynowy - produkcja środków transportu, sprzętu gospodarstwa domowego i broni. Duże znaczenie ma również przemysł cementowy, ceramiczny i kamieniarski. Najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi okręgu są: Kielce, Radom, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Kozienice i Pionki. Okręg Warszawski W okręgu warszawskim produkcja przemysłowa skupia się w: Warszawie, Pruszkowie, Skierniewicach, Żyrardowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. Dominuje przemysł elektromaszynowy, zwłaszcza precyzyjny, elektrotechniczny, środków transportu i maszyn budowlanych. Ponadto rozwija się przemysł farmaceutyczny, perfumeryjny, odzieżowy i poligraficzny. Rozwój przemysłowy tego okręgu opiera się głównie na potężnym rynku zbytu Warszawy i okolic, wpływ ma także położenie komunikacyjne i czynniki polityczne. Okręg Wrocławski Głównymi ośrodkami przemysłowymi tego okręgu są: Wrocław, Oława, Jelcz, Brzeg Dolny i Oleśnica. Dominuje przemysł elektromaszynowy, zwłaszcza środków transportu i przemysł elektroniczny. Znajdują się tu także zakłady chemii organicznej. Dobrze prosperuje także przemysł spożywczy, odzieżowy i obuwniczy. Okręg Łódzki Do 1980 r. okręg ten charakteryzował się najwyższą w kraju liczbą osób pracujących w przemyśle do ogółu mieszkańców. Główną gałęzią przemysłu był wówczas przemysł włókienniczy, który, mimo że nadal w tym okręgu dominuje, w ostatnich latach podupada. Ponadto rozwija się także przemysł odzieżowy, spożywczy i wyrobów gumowych. Produkcja koncentruje się głównie w: Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Zduńskiej Woli i Konstantynowie. Okręg Sudecki W okręgu sudeckim występuje duża różnorodność branż przemysłowych wynikająca z silnego związku z miejscowa bazą surowcową. Dominuje przemysł wydobywczy, mineralny, szklarski, drzewny i chemiczny. Występuje tu duże rozproszenie ośrodków przemysłowych na obszarach wiejskich, głównie w postaci małych zakładów. Do głównych ośrodków przemysłowych okręgu należą: Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica, Bielawa, Nowa Ruda, Dzierżoniów, Kłodzko i Bogatynia. Okręg Krakowski Większość produkcji i zatrudnienia skupiona jest w jednym, największym ośrodku - Krakowie, a ponadto w Oświęcimiu i Trzebini. Dominuje hutnictwo żelaza oraz przemysł farmaceutyczny. Okręg Bielski Przez długi okres w okręgu tym dominował przemysł włókienniczy. Obecnie obszar ten ma duży udział jedynie w krajowej produkcji tkanin wełnianych. Znacznie rozbudowano przemysł elektromaszynowy i chemiczny (zwłaszcza produkcja tworzyw sztucznych). Znajdują się tu ponadto zakłady rafineryjne. Głównym ośrodkiem tego okręgu jest Bielsko-Biała. Okręg Poznański W okręgu tym dominuje przemysł elektromaszynowy (głównie produkcja obrabiarek i maszyn rolniczych). Dobrze rozwinięty jest przemysł spożywczy bazujący na lokalnym wysokotowarowym rolnictwie. Znajdują się tu także zakłady przemysłu meblarskiego. Głównymi ośrodkami okręgu są: Poznań, Swarzędz, Luboń, Mosina i Oborniki Koniec Okręg Śląski Przemysł bazuje głównie na miejscowych surowcach mineralnych, stąd rozwija się przemysł wydobywczy i hutnictwo, a także energetyka. Do głównych ośrodków należą: Katowice, Bytom, Dąbrowa Górnicza i Częstochowa.
Full transcript