Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

komisja europejska

No description
by

natalia janas

on 8 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of komisja europejska

KOMISJA EUROPEJSKA Powstanie Komisji Europejskiej
utworzona w 1958 r. wraz z powstaniem EWG
instytucjionalny odpowiedniki Wysokiej Wladzy organu wykonawczego utworzonej w 1952 r. EWWiS
Traktat o Fuzji - Komisja Wspólnot Europejskich
8 listopad 1993 - Komisja Europejska Siedziba Komisji Europejskiej znajduje się..?
w BRUKSELI !
jednakże jej biura znajdują się także w LUKSEMBURGU
swoje przedstawicielstwa posiada we wszystkich państwach UE
delegatury posiada w wielu stolicach różnych krajów świata Komisja Europejska dzieli się na:
wydziały (Dyrekcje Generalne), które odpowiadają za konkretne dziedziny polityki, którą się zajmują, poszczególne DG podlegają zwierzchnictwu komisarzy w zależności jakie zadania zostaly im powierzone np. Dyrekcja Generalna Środowiska, DG Budżetu, DG Polityki Regionalnej
służby, zajmujące się bardziej ogólnymi kwestiami administracyjnymi lub też wykonują szczegółowe zadania, przykładowo w zakresie zwalczania nadużyć finansowych lub sporządzania statystyk, np. Eurostat, Biblioteka Główna, SEKRETARIAT GENERALNY Na czele Sekretariatu Generalnego stoi sekretarz generalny, który:
zapewnia obsługę administracyjną Komisji
pomaga przewodniczącemu w przygotowaniu i w prowadzeniu posiedzeń Komisji
odpowiada za urzędowe kontakty z innymi instytucjami UE
monitoruje prace innych instytucji UE oraz informuje Komisję o wynikach Funcje... Cele..?? wspieranie ogólnego interesu unii czuwanie nad stosowaniem traktatów stosowanie prawa UE pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości UE wykonywanie budżetu i zarządzanie programami reprezentacja Unii Europejskiej na świecie programowanie roczne i wieloletnie Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych funkcje kontrolne:
zapewnia przestrzeganie prawa przez państwa członkowskie
ma prawo do implementacji dyrektyw, działań władzy ustawodawczej, administracji państwowej, władzy sądowej
może kierować skargi do ETS i proponować nałożenie na państwo kary finansowe funkcje decyzyjne:
możliwość wydawania zaleceń lub opinii
wyłączna bezpośrednia inicjatywa legislacyjna
możliwość wydania normatywnych aktów prawnych
przyjmowanie aktów o charakterze nieustawodawczym funkcje wykonawcze:
wydawanie aktów administracyjnych
wykonanie budżetu
bieżące realizowanie polityk unijnych funkcje międzynarodowe:
prowadzenie rokowań z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi
uczestniczenie w powoływaniu i wpływanie na funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Członkowie KOMISJI EUROPEJSKIEJ José Manuel
Barroso
Przewodniczący Wiceprzewodnicząca
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Viviane
Reding
Wiceprzewodnicząca
Sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo Joaquín
Almunia
Wiceprzewodniczący
Konkurencja Siim
Kallas
Wiceprzewodniczący
Transport Neelie
Kroes
Wiceprzewodnicząca
Agenda cyfrowa Antonio
Tajani
Wiceprzewodniczący
Przemysł i przedsiębiorczość Maroš
Šefčovič
Wiceprzewodniczący
Stosunki międzyinstytucjonalne i administracja Janez
Potočnik
Środowisko Olli
Rehn
Sprawy gospodarcze i walutowe Andris
Piebalgs
Rozwój Michel
Barnier
Rynek wewnętrzny i usługi Androulla
Vassiliou
Edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież Algirdas
Šemeta
Podatki i unia celna, audyt i zwalczanie nadużyć finansowych
Karel
De Gucht
Handel John
Dalli
Zdrowie i polityka konsumencka Máire
Geoghegan-Quinn
Badania, innowacje i nauka Janusz
Lewandowski
Programowanie finansowe i budżet
Maria
Damanaki
Gospodarka morska i rybołówstwo Kristalina
Georgieva
Współpraca międzynarodowa, pomoc
humanitarna i reagowanie kryzysowe Günther
Oettinger
Energia Johannes
Hahn
Polityka regionalna Connie
Hedegaard
Działania w dziedzinie klimatu Štefan
Füle
Rozszerzenie i polityka sąsiedztwa László
Andor
Zatrudnienie, sprawy społeczne
i włączenie społeczne Cecilia
Malmström
Sprawy wewnętrzne Dacian
Cioloş
Rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich Kadencja Komisji Europejskiej wynosi?
5 lat Wybór członków?
ze względu na kwalifikacje
ze względu na zaangażowanie w sprawy europejskie
niezależność kandydatów nie jest kwestionowana Skład?
Obecnie w skład Komisji wchodzi jeden obywatel
każdego państwa członkowskiego, obejmuje on przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji Co po 1 listopada 2014 roku? Komisja będzie się składać z takiej liczby
członków, w tym z jej przewodniczącego
i wysokiego przedstawiciela Unii ds
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,
która odpowiada 2/3 liczby Państw Członkowskich, chyba, że Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie decyzje o zmianie tej liczby Członkowie Komisji wybierani są spośród obywateli
Państw Członkowskich na podstawie systemu bezwględnie równej rotacji pomiędzy tymi państwami Przewodniczący KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Kandydata na przewodniczącego wystawia Rada Europy
Kandydat następnie jest wybierany przez Parlament Europejski większością głosów Jaka jest rola przewodniczącego?? określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania
decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji, zapewniając spójność, skuteczność i kolegialność jej działania mianuje wiceprzewodniczących może zażadać rezygnacji członka Komisji, lub przedstawiciela Unii ds zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Komisja odpowiada przed Parlamentem Europejskim który dysponuje wotum nieufności Oskarżenia wobec Komisji Europejskiej...
korupcja i nepotyzm - w 1999r. przez te zarzuty Komisja została rozwiązana
zarzuty o nierzetelne rozliczanie środków budżetowych - 2004 r.
zarzuty o zdominowani grup eksperckich przez lobbystów i przedstawicieli biznesowych grup nacisku. 2004 r.
W 2009 r. 66% skarg do europejskiego rzecznika praw obywatelskich (European Ombudsman) dotyczyło działań Komisji Europejskiej, z czego 36% braku transparentności - na przykład utrudniania dostępu do informacji publicznej
zarzuty o .rozrzutność i biurokracje - 2010 r.
W 2010 roku Reuters ujawnił korespondencję urzędników Komisji, którzy ukrywali lub przeinaczali wyniki badań naukowych dla wsparcia politycznego programu promocji biopaliw. Wkrótce potem Komisja została pozwana do sądu przez grupę Climate Earth z zarzutem ograniczania prawa do informacji publicznej. Kontrowersje wzbudza także - zgodna z przepisami KE - praktyka wypłacania byłym komisarzom "przejściowych wynagrodzeń" w wysokości 40-65% ich zarobków przez trzy lata od odejścia z pracy KONIEC :)
Full transcript