Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Rechtbank

No description
by

Christianne .

on 31 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Rechtbank

De Rechtbank
Justitie
Justitie is de rechterlijke macht: het onderdeel van de overheid dat bepaalt of mensen iets gedaan hebben wat volgens de wet niet mag en dat de straf bepaalt.
Vonnis
Strafrecht:
Vrijspreken
Boete
Taakstraf
Gevangenis
Schadevergoeding
TBS
Voorwaardelijk/onvoorwaardelijk
Rechtsstaat
Rechter
Officier van Justitie
Advocaat
Verdachte
Getuigen en deskundigen
Bode
Slachtoffer
Publiek
Pers
Parketpolitie
Betrokkenen
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Rechter.aspx
De rechter neemt beslissingen in zaken waar partijen
onderling een conflict
hebben of als iemand verdacht wordt van een
strafbaar feit
. Het oordeel van de rechter is bindend.

Een rechter is
onpartijdig
. Hij laat zijn persoonlijke opvattingen of sympathie voor een van de partijen buiten beeld, en bekijkt de zaak enkel objectief.
De rechter stelt vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts, en bekijkt bewijzen om zo een beeld te vormen. Vervolgens komt hij tot zijn oordeel door alle feiten af te wegen en te kijken naar verschillende rechtsbronnen.

Een rechter is ook
onafhankelijk
. Hij is degene die beslist wat voor uitspraak hij zal doen. Niemand mag hem ter verantwoording roepen of zomaar ontslaan. De enige instantie die in het uiterste geval een rechter kan ontslaan, is de Hoge Raad.

Om toch te kunnen controleren of rechters hun werk wel goed doen, is de rechtspraak
openbaar
. Rechtszittingen zijn dus toegankelijk voor pers en publiek(behalve familiezaken en strafzaken tegen minderjarige verdachten, vanwege privacy).

Zaken worden vaak door één rechter behandeld. Alleen bij ernstige strafzaken zijn er 3 rechters aanwezig. Dit heet dan een '
meervoudige kamer
'.

Omdat er verschillende rechtsgebieden bestaan, bestaan er ook verschillende rechters: de
civiele rechter, strafrechter, kantonrechter, bestuursrechter

en de

kinderrechter(tot 18 jaar)
.
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/officier-van-justitie.aspx
De officier van justitie werkt voor het
Openbaar Ministerie
(OM).

De officier van justitie geeft leiding aan de opsporing door de politie als er een strafbaar feit is gepleegd. Hij zorgt ervoor dat het volgens de regels gaat en dat de opsporing zorgvuldig gaat. Als er zware
dwangmiddelen
(huiszoeking etc.) gebruikt moeten worden bij een opsporing, moet de officier van justitie hiervoor toestemming vragen aan de rechter-commissaris.

Als het om lichte strafzaken gaat, kan de officier van justitie zelf een straf opleggen, bijvoorbeeld een boete of een taakstraf.
Als er een verdachte aangehouden is, en de officier van justitie beslist dat die voor de rechter moet komen, bereidt hij de strafzaak voor. Hij zorgt voor een
strafdossier
waarin alle stukken zitten.
De officier van justitie kan ook besluiten om iemand juist niet voor de rechter te brengen. Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat er niet genoeg bewijs tegen de verdachte is. Dan wordt de zaak
geseponeerd
.

In de rechtszaal heeft de officier van justitie de rol van openbaar aanklager. Aan het begin van de zitting vertelt hij waarvoor de verdachte terecht staat. Na het vragen stellen aan de verdachte vertelt de officier van justitie aan de rechter wat hij van de zaak vindt en welke straf hij eist.
Als de officier van justitie in de rechtszaal het woord voert, staat hij altijd. De rechters blijven altijd zitten.

Bij zaken in hoger beroep doet de advocaat-generaal de rol van de officier van justitie. Hij treedt op bij het gerechtshof.
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Advocaat.aspx
De advocaat verdedigt de belangen van zijn cliënt in juridische zaken. Dat doet hij in de rechtszaal, maar ook daarbuiten.

In veel zaken is een advocaat verplicht, als iemand geen advocaat kan betalen, wordt er een toegewezen.

In een strafzaak verdedigt de advocaat zo goed mogelijk de verdachte. Hij kan bijvoorbeeld getuigen horen, fouten van de officier van justitie of de politie aantonen of op verzachtende omstandigheden wijzen.

De advocaat heeft vaak voor een rechtszaak een
pleitnota
gemaakt. Daarin staat zijn verdediging op papier.

Na afloop geeft de advocaat zijn pleitnota van zijn pleidooi aan de rechter(s) en de andere partij.
Als de officier van justitie en de politie denken dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, is hij een verdachte. Maar in Nederland geldt dat iedereen onschuldig is, totdat de rechter verdachte schuldig heeft bewezen.
Omdat iedereen recht heeft op een eerlijk proces, krijgt een verdachte altijd een advocaat toegewezen. Deze advocaat is gratis. Hij kan zelf om een andere advocaat vragen, maar dan moet hij deze advocaat wel zelf betalen.

Rechten van de verdachte
Naast het recht op een advocaat, heeft de verdachte nog een aantal rechten, zoals:
zwijgrecht: als de rechter tijdens de strafzitting vragen stelt aan de verdachte, hoeft hij geen antwoord te geven;
het laatste woord: hij kan bijvoorbeeld zeggen waarom hij het heeft gedaan, of spijt betuigen.

De verdachte zit tijdens een strafzaak tegenover de rechter. De rechter, de officier van justitie en de advocaat kunnen vragen aan hem stellen.
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Verdachte.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Getuige.aspx
Een
getuige
heeft iets gezien of gehoord dat voor de behandeling van een zaak belangrijk is. De rechter kan daarom getuigen oproepen om tijdens de rechtszitting hun verhaal te doen. Vaak zijn de getuigen echter al gehoord door de rechter-commissaris of de politie. Dan hoeft de rechter alleen het verslag te lezen.
Deskundigen
van een bepaald onderwerp dat relevant is voor de zaak kunnen ook een raport schrijven dat de rechter gebruikt of tijdens de rechtzitting zelf worden gevraagd om te getuigen.

Een getuige in de rechtszaal legt de
eed
of de belofte af dat hij alleen de waarheid zal spreken. Liegt een getuige, dan is hij strafbaar. Hij kan maximaal een gevangenisstraf van 6 jaar krijgen of een boete van €18.500.
De bode zorgt ervoor dat de rechtszittingen ordelijk verlopen. Hij doet aan het begin van een zitting de deuren open en ‘roept de zaak uit’. Dit betekent dat hij de naam van de verdachte noemt (bij een zaak in het civiel recht of bestuursrecht roept hij de namen van de partijen).

De bode zorgt er ook voor dat getuigen en deskundigen op het goede moment de zaal worden binnengebracht.

Buiten de rechtszaal is de bode degene aan wie u allerlei praktische vragen kunt stellen, bijvoorbeeld waar u moet zijn en of een zaak op tijd begint.
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Bode.aspx
Vaak hoort de politie het slachtoffer. Zijn verhaal wordt opgeschreven in een proces-verbaal. Dit gaat naar de rechter.

Slachtoffers van een misdrijf kunnen om schadevergoeding vragen. De rechter kijkt dan naar de geleden schade en de straf. Het slachtoffer moet dan wel, met bijvoorbeeld rekeningen kunnen aantonen wat de precieze schade is.

Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van ernstige misdrijven hebben spreekrecht: ze mogen tijdens de rechtszitting vertellen wat hen is overkomen en wat dat voor hen betekent. Maar ze mogen in plaats daarvan ook een schriftelijke verklaring afleggen.
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Slachtoffer.aspx
Zittingen zijn, op een aantal uitzonderingen na, openbaar en voor publiek toegankelijk. U kunt dus gewoon plaatsnemen op de publieke tribune om te kijken hoe het er in de rechtszaal aan toe gaat.

Jongeren onder de 12 mogen alleen na toestemming van de rechter en onder begeleiding van een volwassene een (straf)zitting bijwonen.

Een heel enkele keer kan een rechter besluiten dat publiek niet welkom is bij een strafzitting. De zaak wordt dan achter gesloten deuren behandeld.

Zittingen bij de familierechter (meestal echtscheidingen) en de kinderrechter zijn nooit openbaar.
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Publiek.aspx
Strafzittingen zijn openbaar. Dat betekent dat er journalisten in de rechtszaal kunnen zitten die een verslag maken voor een krant, een website, radio of televisie.

Cameraploegen mogen in principe niet filmen tijdens de zitting. Soms filmen ze het binnenkomen van de rechters of het betoog van de officier van justitie, maar dan hebben ze toestemming van de rechter nodig.

Een heel enkele keer kan een rechter besluiten dat de pers niet welkom is bij een strafzitting en dat een zaak achter gesloten deuren wordt behandeld. Bij zittingen van de kinderrechter of de familierechter is de pers nooit welkom.
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Pers.aspx
De parketpolitie is onderdeel van de ‘gewone’ politie. Zij zorgt voor de veiligheid in het gerechtsgebouw.

De parketpolitie is ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens een zitting. De parketpolitie brengt de verdachte van het cellencomplex in het gerechtsgebouw naar de rechtszaal, en zorgt zo nodig voor het fouilleren van mensen.

Tijdens de zitting houdt de parketpolitie in de gaten of iedereen zich netjes gedraagt en of er bijvoorbeeld niet stiekem foto’s of films worden gemaakt.
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Parketpolitie.aspx
Bestuursrecht
Civiel recht
Strafrecht
Bestuursrecht
Civiel recht
Strafrecht
Voorbeeld: vergunningen, uitkeringen, belastingen, verblijfsvergunningen
Rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Regelt ook hoe de overheid beslissingen moet nemen en wat je bij meningsverschil er tegen kunt doen.
Voorbeeld: echtscheidingen, faillissementen, contracten, ruzies
Burgerlijk rechter. Behandelt zaken tussen twee partijen, mensen, bedrijven of stichtingen.
de twee partijen zijn de eiser en de gedaagde.
Voorbeeld: diefstal, mishandeling, fraude, moord en doodslag, zedenzaken.
Voor overtredingen van de wet, de strafrechter beslist of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en of er genoeg bewijs is dat de verdachte strafbaar is.
Bij zaken waarbij de eis van justitie lager is dan 1 jaar gevangenisstraf, is er één rechter aanwezig, bij meer dan 1 jaar zijn er drie rechters. (meervoudige kamer)
Lichte zaken worden
overtredingen
genoemd; zware zaken heten
misdrijven
.
Jeugdstrafrecht
Vanaf 12 jaar
Werk- en leerstraffen
Jeugddetentie
Gesloten zittingen
De rechter spreekt het
vonnis
uit over een rechtsspraak.
Dit is een
bindend oordeel
: iedereen moet zich er aan houden.
Rechter worden
1. Rechtsgeleerdheid studeren aan een Universiteit (3 jaar)
2. Speciale opleiding tot rechter (6 jaar) of 6 jaar werken en 1 jaar opleiding.
Functie
: conflicten tussen mensen, bedrijven of de overheid op lossen en recht spreken over misdrijven en overtredingen
Wet
: alle regels die bestaan
Rechtsspraak
: alle uitspraken die rechters doen
Rechtsstaat
: Staat waarin iedereen zich moet houden aan de wetten en waarin de rechter beslissend oordeel heeft over conflicten
Belangrijkste onderdelen zijn:
Rechtbank
Gerechtshof
(hoger beroep)
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Pages/default.aspx
Rechter-commisaris
Speciale rechter dat tijdens het onderzoek van politie en het OM bepaalde beslissingen neemt.
Hij kan ook getuigen, deskundigen of het slachtoffer zelf horen.
Ook houdt hij de rechten van de verdachte in het oog.
De uitspraak van een rechter heet het vonnis.
OVL Taak Analyse Mindmap
(Extra info)
Rechtsgebieden
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Pages/default.aspx
Rechter-commisaris
Speciale rechter dat tijdens het onderzoek van politie en het OM bepaalde beslissingen neemt.
Hij kan ook getuigen, deskundigen of het slachtoffer zelf horen.
Ook houdt hij de rechten van de verdachte in het oog.
De Zitting
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Pages/default.aspx
Zaak is de totale zaak, bij strafrecht inclusief het horen van getuigen, vinden van verdachte etc.
Zitting is enkel in de rechtszaal.
De rechter
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Pages/default.aspx
Rechtszaak
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Pages/default.aspx
Toga
Rechters, officieren van Justitie, griffiers en advocaten dragen tijdens een rechtszaak een toga.

De toga heeft een symbolische betekenis. De deelnemers in het proces worden er als het ware minder persoonlijk door en de nadruk komt te liggen op hun ambt van officier, rechter of advocaat.
Lange zwarte jas met een witte bef
Hamer
De rechter heeft altijd een houten hamer voor zich liggen. Die gebruikt hij meestal niet, maar het benadrukt dat de rechter de baas is in de rechtszaal.
Griffier
http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/In-de-rechtszaal/HoofdrolSpelers/Pages/Griffier.aspx
De griffier bereidt de zaken voor en maakt tijdens de zitting een verslag van wat er allemaal gebeurt en gezegd wordt.
Per rechtsgebied verschillen de procedures bij een rechtszaak.
Full transcript