Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

100429 - project team 'ik werk'

projectteam overleg, communicatie,
by

Ilja van den Berg

on 16 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 100429 - project team 'ik werk'

agenda status (surf, uren)
communicatie afspraken
knelpunten
afspraken + werkwijze groepjes
rondvraag afspraken
17 mei stuurgroep overleg
25 mei overleg Paul Suijker
10 mei Wim Pullen Communicatie afspraken Wat willen we met de communicatie bereiken?
Wat communiceren we?
Hoe communiceren we richting de organisatie (doelgroep)?
(hoe kunnen we hen het beste bereiken)
Wat is de grootste zorg van de doelgroep? (barrière)
Hebben we verwachtingen van de doelgroep? (actie)
Hoe vaak communiceren we?
Wie is verantwoordelijk?
onderzoek inhoud zelforganiserend team
taken en bevoegdheden
werkstress
wat versta je onder thuiswerk
algemeen zelforganiserend team •De doelstellingen zijn over het algemeen duidelijk, hoewel niet ver uitgewerkt.
•Hetzelfde geldt voor de duidelijkheid van de einddoelen.
•Wie gezien wordt als leidinggevende is heel wisselend.
•Het is redelijk duidelijk wie wat mag en wat moet.
•Eigen werktempo, de contacten met collega’s en de aandacht worden als positief gezien. Men weet goed waar de collega’s goed in zijn en
men is goed op de hoogte wie te benaderen als er problemen zijn.
En als er problemen zijn, dan worden die nagenoeg altijd goed opgelost. taken en bevoegdheden werkstress •Men vindt in veel gevallen dat er wat te weinig mensen zijn voor het werk,
maar meer mensen wordt lang niet door iedereen als de oplossing gezien.
•er is verschil van inzicht is tussen medewerkers en leidinggevenden
over de noodzaak van meer mensen op de werkvloer. algemeen Dingen veranderen ieder jaar weer opnieuw. Daarmee ook de doelstellingen.
De rol van de capaciteitsmanager is niet altijd even duidelijk.
Bevoegdheden op ICT-gebied zouden beter afgestemd moeten zijn op de taken.
Bij projecten is het goed om in te zien dat een project ook een einde heeft. resultaten vragen 'ik werk' Of men de aansturing ziet als resultaat- of taakgericht c.q. als beide, is zeer wisselend.
De aansturing wordt in meerderheid als goed ervaren.
Er wordt (zeer) veel overlegd.
De uren communicatie omvatten bij enkele functies ook een omvangrijk blok taakgebonden communicatie. (klantenservice)
Vrijwel iedereen werkt in meer of mindere mate samen. Binnen sommige teams lenen de functies zich hier echter niet voor.
De bereikbaarheid onderling is matig tot goed. Er is tot op heden echter geen correlatie te vinden tussen het soort functie of de aanstelling en het feit of men de bereikbaarheid als goed of minder goed beoordeeld.
Er is niemand die niet in zekere mate is gehecht aan de eigen werkplek. Flexen zou in een aantal gevallen wel worden geaccepteerd, maar men ziet vooral veel praktische beren op de weg ideeën voor efficiëncy Opleiding Excel wordt als nuttig gezien.
Goede communicatie met de mensen waar je mee werkt is belangrijk.
Inzage in ieders agenda is heel belangrijk.
Het door elkaar zitten wordt ook genoemd als argument om makkelijker op mensen af te stappen. Nu wordt vaak een half uur ingepland in de agenda, terwijl het gaat om een contact van hooguit vijf minuten.
Soms worden discussies gevoerd in het verkeerde overleg (bijv. inhoudelijke zaken in een procesmatig overleg). Dat kan beter!
Functieroulatie is niet praktisch als niet iedereen de competenties heeft voor iedere mogelijke functie.
Up tot date blijven (kennis bijhouden).
Sociale activiteiten op teamniveau (teambuilding).
Ruimere beschikbaarheid van laptops t.b.v. uitleen (i.v.m. werkzaamheden buiten de eigen werkplek).
knelpunten in pilotgroepen werkwijze werkgroep groepstoelichting wanneer afwijkend afspraak maken voor 11 mei? 18 mei tussenrapportage stuurgroep consequenties oplossingen
wat is haalbaar? fase 2: analyse van de sociale innovatie potentie Wat houdt deze fase in? beschrijven van de activiteiten die leiden tot:
> arbeidsvreugde
> arbeidsproductiviteit
waarbij ontmoeten en kennisdelen centraal staat Hoe pakken we dat aan? Wat leveren we op? eerste versie implementatieplan
presentatie aan pilot en projectteam aansturing (taak- of resultaat gericht)
efficiënter werken
tijd voor teamoverleg
tijd voor communicatie
samenwerken
bereikbaarheid
vaste vs flexibele werkplek PSA onderzoek vragen vragen m.b.t. 'ik werk' Alares knelpunten stellingen stellingen voorleggen bediscussieren Alares adviesrapport afspraken maken overleg pilotgroepen
discussie sessie met werkgroep a 2 uur
discussie sessie projectteam (externe omgeving) 2 uur
(presentatie) Projectteam feedback
Full transcript