Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leverfunctie & geneesmiddelen

No description
by

marnix putto

on 5 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leverfunctie & geneesmiddelen

welk pad moeten we bewandelen? Leverfunctie en geneesmiddelen Bij patiënten met leverziekten is het moeilijk om eenvoudige, algemeen geldende richtlijnen te geven voor het gebruik en/of de dosisaanpassing van geneesmiddelen.
Men moet rekening houden met de aard en ernst van de leverziekte en met de kenmerken van het geneesmiddel. Milde vormen van leverziekten, vereisen in het algemeen geen dosisaanpassing.

Het effect, en de toxiciteit van een geneesmiddel, kan veranderen, wanneer complicaties optreden.

Voorkomende complicaties:

• een verminderde bloeddoorstroming van de lever.
• een storing in reductie of hydrolysereacties (cytochroom P450 systeem)
• icterus
• hypoalbuminemie
• ascites
• functiestoornissen van andere organen, met name de hersenen (encefalopathie), het maag-darmkanaal en de nieren. Aard en ernst gebaseerd op:
bilirubine
albumine
ascites
hepatische encephalopathie
voedingsconditie Child-Pugh classificatie Vanwege de overcapaciteit van de leverenzymen, is de voorspelling van de farmacoki­netiek van een geneesmiddel lastig. Klinische verschijnselen van overdosering worden pas gezien in een vergevorderd sta­dium van
de leverziekte. Dosisaanpassing

– een groot first-pass-effect

– in sterke mate door de lever worden gemetaboliseerd;

– een sterke binding hebben aan plasma-eiwitten;

– verdelingsvolume

– geringe therapeutische breedte voorzich­tig te doseren op geleide van het klinisch beeld en de
plasmaspiegel


Hepatotoxische bijwerkingen zoveel mogelijk
vermijden. Analgetica

Morfinomimetica
Paracetamol
NSAID’s
Mebendazol
Anti-aritmica
Antibacteriële middelen
- Clindamycine
- Erytromycine (=Macrolide)
- Claritromycine
-Metronidazol
- Nitrofurantoïne
- Amoxicilline/clavulaanzuur
sulfonamiden

tetracyclines
-doxycycline-
-minocycline

Anticoagulantia
Anti-epileptica
Antimycotica

Antivirale middelen

Bèta-blokkers
Bloedsuikerverlagende middelen
Calciumantagonisten
- Verapamil
- Disulfiram

Furosemide
Bumetanide
Triamtereen
Spironolacton
Ascites!

Geslachtshormonen

Androgenen en oestrogenen

Hypnotica en sedativa

Jichtmiddelen

Allopurinol
Colchicine

De HMG-CoA-reductase-remmers worden grotendeels door de lever gemetaboliseerd.

Protonpompremmers
Loperamide

Psychofarmaca

RAS-remmers

Thyreostatica

Carbimazol
Propylthiouracil CI Leverfunctiestoornis indien score: gedecompenseerde cirrose (Child-Pugh 8 punten) Welke afspraken? frequenter controleren Patiënten met (ernstige) levercirrose hebben vaak ook een verminderde nierfunctie, waarbij hun creatininespiegel normaal kan zijn. Het is daarom van belang dat de creatinineklaring bij deze patiënten wordt bepaald, zeker als geneesmiddelen worden toegediend die met name renaal geklaard worden. Omdat de creatinineklaring vaak een overschatting blijkt van de daadwerkelijke glomerulaire filtratie, kan een aanpassing van de dosis alsnog onvoldoende zijn en zijn bloedspiegelbepalingen en monitoring van het effect noodzakelijk.
Full transcript