Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aprenentatge Cooperatiu i Educació Física:

Presentació que pretén resumir e ilustrar el projecte de pràctiques realitzat en el marc de la Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
by

David Aguayo

on 13 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aprenentatge Cooperatiu i Educació Física:

TUTORA DE LA FACULTAT TUTOR PRINCIPAL CENTRE DE PRÀCTIQUES
Carme Martín Borrás Enric M. Sebastiani Aprenentatge Cooperatiu i Educació Física Recerca i proposta d’un model d'instruments d’anàlisi de valoració de la cooperació generada en les sessions d'Educació Física dins del marc educatiu de cicle superior d’educació primària i d'Educació Secundària Obligatòria David Sánchez Aguayo
davidsa@blanquerna.url.edu
3er Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
13 Abril de 2011
0.Introducció
Definició del tema d’estudi
1.Plantejament del projecte de pràctiques Desenvolupament del tema
2. Exploració
3. Problemàtica Proposta pràctica
4. Conceptualització
5. Tècnica d’obtenció de dades
6. Mostreig
7. Mètode de recerca escollit i proposta alternativa
8.Tractament de les dades Annex 1 Manual d'ús del full d’observació i qüestionaris
Annex 2 Full d’observació
Annex 3 Qüestionari pel docent
Annex 4 Qüestionari per a l’alumnat
Annex 5 Orientacions de valoració per a cada instrument Conclusions i prospectiva
9. Conclusions
10.Prospectiva Desenvolupament del tema
2. Exploració
3. Problemàtica
0.Introducció
Definició del tema d’estudi
1.Plantejament del projecte de pràctiques Àmbit de la recerca
Didàctica i metodologia de l’ensenyament de l’Educació Física
Estudi específic del treball cooperatiu i la seva meta-avaluació a les sessions d’EF d’alumnes de cicle superior de primària i de secundària.

L’objectiu crear un model d'instrument d’observació i valoració del treball cooperatiu generat a les sessions d’EF

Centre de pràctiques: grup de recerca "Salut Activitat Física i Esport" (SAFE)
Tutor: Enric M. Sebastiani com a membre del grup SAFE. Presentació disponible online a l'enllaç:
http://prezi.com/ns87tv6wwyh7/aprenentatge-cooperatiu-i-educacio-fisica/ Manual d'ús del full d’observació i qüestionaris
Full d’observació
Qüestionari pel docent
Qüestionari per a l’alumnat
Orientacions de valoració per a cada instrument 2. Exploració
2.1 Criteris de recerca d’informació: ISIC,ISOC, ERIC i Sportdiscus
“cooperation”, “cooperativity”, ”cooperative learning,“assessment”, “tool”, “methodology”, “physical education” i “cooperativity degree”

2.2 Consulta a experts i validació teòrica de l’instrument per
13 dels 16 experts referents en cooperació i recerca

3. Problemàtica
3.1. Marc teòric
3.1.1 Components essencials del treball cooperatiu
3.1.2 Aplicació pràctica i valoració del treball cooperatiu en EF
3.1.3 Disseny d’un instrument d'avaluació
3.1.4 Principis bàsics dins dels equips d’aprenentatge cooperatiu
3.2 Establir relacions entre conceptes analitzats 4. Conceptualització
4.1. Definir 14 indicadors: operacionalització

5. Tècnica d’obtenció de dades
5.1. Qüestionaris per docent i alumne
5.2. Observació sistemàtica: aparell electrònic de filmació audiovisual i full d’observació de les sessions
5.3. Anàlisi de contingut mitjançant la proposta digital Proposta pràctica I
4. Conceptualització
5. Tècnica d’obtenció de dades 6. Mostreig: no probabilístic i casual

7. Mètode de recerca escollit i proposta alternativa
7.1. Investigació quasiexperimental qualitativa
7.2. Disseny d’un grup control no equivalent i pretest
7.3. Calendarització i ubicació de la intervenció

8.Tractament de les dades
8.1. Recopilació de dades: annex 1,2,3,4
8.2. Anàlisi de contingut: annex 5 Proposta pràctica II
6. Mostreig
7. Mètode de recerca escollit i proposta alternativa
8.Tractament de les dades 9. Conclusions 9.1 Indicadors qualitatius i quantitatius necessaris en la valoració
9.2 Planificació de la valoració: triangulació observador, alumne i docent
9.3 Tipus d'interdependència més rellevants: d'objectius, recompensa, recursos i rols
9.4 La interdependència amb l'enemic extern com a indicador viable del treball cooperatiu
9.5 La valoració qualitativa com a via de millora 10.1 Millora del marc teòric en la recerca
10.2 Ampliació i especificitat de l’instrument de valoració
10.3 Aplicació i posada en pràctica de l’instrument de valoració
10.4 Anàlisi dels resultats obtinguts amb l’instrument
10.5 Difusió dels resultats de la recerca 10.Prospectiva Aprenentatge Cooperatiu i Educació Física Material elaborat per valorar l'aprenentatge cooperatiu en EF 11.Bibliografia

Cervantes, C.M., Cohen, R., Hersman, B. and Barrett,T. (2007). Incorporating PACER into an Inclusive Basketball Unit. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 78(7), 45-50.

Curto, C., Gelabert, I., González, C. y Morales, J. (2009) Experiencias con éxito de aprendizaje cooperativo en educación física. Barcelona: INDE.

Díaz-Aguado,M.J.; Andrés,T. (1999) Aprendizaje cooperativo y educación intercultural. Investigación-acción en centros de primaria. Psicología Educativa, 5,2. pp. 141-200

Dyson, B. (2001). Cooperative learning in an elementary physical education program. Journal of Teaching in Physical Education, 20(3), 264-281.

Dyson, B. and Grineski, S. (2001).Using cooperative learning structures in physical education. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance 72(2), 28-31.

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna. (2010). Grup d’Investigació en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE). Universitat Ramon Llull.
Recuperat 7 desembre 2010
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.esport.esport-salut&idf=2&id=1436 11.Bibliografia consultada Considero l'àmbit de recerca inabastable en el marc de les pràctiques Hernández Álvarez, J.L,Velázquez Buendía, J.L.R. (2007),(coords. y auts.).La educación física a estudio: El profesorado, el alumnado y los procesos de enseñanza. Barcelona: Graò

Johnson, D.W. , Johnson R. T. i Holubec (1999). Los nuevos círculos del aprendizaje. Ed Aique

Johnson, D.W. and Johnson R.T. (1999). Making cooperative learning work. Theory into practice, 38(2).

Johnson, D.W. , Johnson R.T. i Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós. Ruiz Omeñaca, J.V., Poyuelo Omeñaca, E, i Omeñaca Cilla, R. (aut.) (2001). Explorar, jugar cooperar. Barcelona: Paidotribo.

Ruiz Omeñaca J.V. (2008). Los métodos cooperativos en Educación Física.
Buenos Aires: Efdeportes Revista Digital, Año 13, Nº 127.
Recuperat 13 de març 2011
http://www.efdeportes.com/efd127/los-metodos-cooperativos-en-educacion-fisica.htm.

Slavin,R.E (1995) Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice.Johns Hopkins University.

Velázquez Callado, C. (Coord.).(2010). Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Barcelona:INDE.

Velázquez Callado, C. (2006). El proceso de desarrollo de las propuestas cooperativas en la Educación Física de España y Latinoamérica. Oleiros: Actas V Congreso internacional de actividades físicas cooperativas: Actividades físicas cooperativas para una educación sostenible. López, V. M., Monjas,R., Marique,J.C., Barba,J.J. y Gonzalez, M. (2008). Implicaciones de la evaluación en los enfoques de educación física cooperativa: El papel de la evaluación formativa y compartida en la necesaria búsqueda de coherencia. Fundación Infancia y Aprendizaje: Cultura y Educación 20 (4), 457-477.

McHale, M. (2002).Cooperative learning in an elementary physical education program. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 73(7), 20.

Pujolàs Maset, P. (2008). 9 Ideas clave: el aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó

Pujolàs Maset, P. (2008).Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat 12 (1)
Recuperat 23 de març 2011
http://www.raco.cat/index.php/Suports/article/view/120854/192756.

Pujolàs Maset, P. (2009) La calidad en los equipos de aprendizaje cooperativo: Algunas Consideraciones para el cálculo del grado de cooperatividad. Revista d’Educació, 348, 225-239.

Pujolàs Maset, P. (2009) Aprendizaje cooperativo, mejor juntos. Universitat de Vic.
Recuperat 20 gener 2011 a
http://www.slideshare.net/bgune20/pere-pujols-lan-kooperatibo.

Rodríguez Gimeno, J. M. (2003). Errores, miedos y problemas en la puesta en pràctica de actividades físicas cooperativas. Gijón: Actas III Congreso estatal y Iberoamericano de actividades físicas cooperativas. Dissenyats en castellà per la validació d'experts nacionals
Full transcript