Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

e-Škole HIZ 08.12.2014

O projektu e-Škole za skupštinu HIZ-a

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of e-Škole HIZ 08.12.2014

Digitalno kompetentni učenici i nastavnici u učinkovito i transparentno upravljanoj školi
Digitalno zrele škole
Partneri, timovi, rezultati
Partneri i timovi
Promjena načina poučavanja
-> prema ishodima i kompetencijama

Digitalno kompetentni učenici
-> motivirani za učenje i nastavak školovanja, bolji ukupni rezultati, konkurentniji na tržištu rada;

Digitalno kompetentni nastavnici
-> osposobljeni pratiti napredak vl. struke kroz stručno e-obrazovanja i usavršavanje,
-> podržavaju samostalno učenje i razvoj kritičkih vještina kod (cjeloživotnih) učenika koji su u središtu nastavnog procesa.

Učinkovito i transparentno upravljanje školom
-> optimizacija poslovanja i ulaganja
-> jednostavno praćenje kadrovske politike
-> brza i jednostavna komunikacija i razmjena e-dokumenata između škole i osnivača;

Rezultati e-Škola
Agencija za odgoj i obrazovanje
Agencija za strukovno obrazovanje
Sveučilište u Rijeci
Fakultet elektrotehnike i računarstva (UNIZG)
Fakultet organizacije i informatike (UNIZG)
Učiteljski fakultet (UNIOS)
Učiteljski fakultet (UNIZG)


E-USLUGE I E-SADRŽAJI
1.
IKT u nastavi:
digitalizacija obrazovnih sadržaja,

opća dostupnost putem integriranih repozitorija, recenziranje, usklađenost s kurikulumom
2.
informatizacija poslovnih procesa u školama
: razvoj e-usluga, integracija postojećih
3.
podrška i obrazovanje nastavnika
i drugih korisnika projekta za primjenu tehnologija u nastavi (1) i korištenje e-usluga (2)

INFRASTRUKTURA I OPREMA
4. izgradnja
lokalnih mreža
unutar škola
5. nabava
računalne opreme
za nastavnike i učionice
6.
centralna CARNet infrastruktura
s podatkovnim centrima

Glavni dijelovi projekta
e-Škole u svijetu
Slovenija
, projekt e-Šolstvo (2004-2006; 2007-2013;
2014-2020
)
e-gradiva, e-udžbenici, obrazovanje nastavnika, ARNes backbone infrastruktura
IKT oprema i lokalne mreže (nacionalni budžet, lokalna zajednica, sponzori)

Poljska
, PIONIER

Španjolska
, Porta Optica (IRU kroz ERDF)
Litva
, RAIN project
Češka
, eIGeR - eInfrastruktura a Gridy pro e-Regiony
Mađarska
, NIIF/Hungarnet
Dubai
, 53 M $ 1. faza projekta
Mrežna okosnica
Optika do školskih lokacija (pristupne točke - last mile)

Moguće napraviti (imamo neobvezujuću ponudu)
Predlažemo IRU (dugogodišnji najam uz prava ekvivalentna
vlasništvu) model kroz koji stječemo vlasništvo nad pasivnom optičkom mrežnom infrastrukturom potrebnom za izgradnju CARNet mreže
- iskušano kroz ERDF
- 7-15 godina
/ 10-20 M €
3. spajanje škola na ultrabrzi Internet
Uključuje:
-> žične i bežične mreže
-> opremanje svake škole potrebnom mrežnom opremom
-> educiranje administratora za održavanje mreže

/ 25 M €
Zahtjevna priprema dokumentacije i vođenje implementacije u više od 2000 lokacija. / 1.5 M € procjenjeni troškovi izrade teh.dokumentacije
Dio škola će kroz postojeće projekte obnove i izgradnje riješiti svoju potrebu za lokalnim mrežama
4. izgradnja lokalnih mreža unutar škola
5. nabava računalne opreme za nastavnike i škole
1. integracija postojećih i stvaranje novih e-usluga, te vezani podatkovni centri
Digitalizacija obrazovnih sadržaja
6. podrška i obrazovanje nastavnog kadra za primjenu tehnologija u nastavi i korištenje e-usluga
E-škole su digitalno zrele škole
, spojene na ultrabrzi Internet, visoko opremljene IKT-om, s informatiziranim procesima učenja/poučavanja i poslovanja. U njima rade i uče digitalno kompetentni nastavnici i učenici koji, svakodnevno koristeći računalnu i mobilnu opremu, obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale, pripremaju učenike konkurentne na tržištu rada i spremne za daljnji tijek školovanja.
Tableti, laptopi, pametni telefoni i ploče, e-čitači za nastavnike
-> Važna iskustva korištenja mobilnih pametnih uređaja za nastavnike kroz projekt e-dnevnik i Škole 2.0.

Računalna oprema za škole: pametna ploča/ekran, projektor...
-> ovisi o veličini i potrebama škole

/ 50 M €Integracija postojećih e-usluga
-> e-Dnevnik, e-Matica, e-upisi u OŠ i SŠ, EDUknjižara

Stvaranje novih e-usluga
-> Informatizirana nacionalna financijsko-računovodstvena i kadrovska evidencija, elektroničko upravljanje dokumentima na nacionalnoj razini
/ 10 M €

Osiguranje rada podatkovnih centara za pružanje e-usluga, nabava i udomljavanje zahtjevne opreme /
15 M €
CILJ: Potaknuti razvoj digitalnih udžbenika, pomoćnih i dopunskih nastavnih materijala:
-> osmisliti modele razvoja, recenzije i distribucije digitalnih sadržaja
-> povezati ih s (postojećim i) novim kurikulumom
(suradnja MZOS-em na novom kurikulumu - usklađivanje projekta i kurikuluma)
Kontinuirano obrazovanje nastavnika (nacionalna mreža trenera, e-učenje, konzultacije, mreže suradnika, konferencija)

Osigurati podršku svakodnevnoj uporabi digitalnih obrazovnih sadržaja u nastavi kroz:
-> centre potpore (nacionalni, regionalni)
-> savjetodavne usluge za nastavnike i ravnatelje za primjenu e-usluga za poslovanje i učenje/poučavanje
/ 25 M €
Oprema za škole
Partneri
HIZ, 08. prosinca 2014.
e-škole u Hrvatskoj?
-> samo 15% škola u RH spojenih na brzi Internet, dok više od 20% nije uopće spojeno
-> vrlo malo digitalnih sadržaja i e-udžbenika na hrvatskom jeziku
-> neregulirano korištenje i manjak stručnog usavršavanja nastavnika
-> više od 80% nastavnika iz HR nikada nije objavilo digitalne nastavne materijale na internetu (iz ICTEdu ankete, 2011-12)

75% učenika u nastavi u kojoj se koriste digitalni obrazovni sadržaji sudjeluje više nego inače, jače su motivirani i postižu bolje rezultate (iz istraživanja Tesla u školi, 2009)
Okvir pilot projekta
UČIONICA BUDUĆNOSTI
zajednički projekti CARNeta, Samsunga i Microsofta uz potporu MZOS-a
8 škola / 1 razred
opremljene nastavničkim računalom, tablet računalima i pametnom pločom
mogu dijeliti sadržaj na interaktivnoj, pametnoj ploči i međusobno
potpuna integracija i nadzor svih tableta s nastavničkog tableta
Škole 2.0
nastavak projekta e-otoci
spajanje 27 škola:
8 matičnih
19 područnih
European Prize for Innovation in Public Administration
100.000,00 €
e-Dnevnik
Web aplikacija za vođenje razredne evidencije u elektroničkom obliku
U aktivnoj uporabi u preko 430 škola
Nastavnici koriste različita računala za pristup aplikaciji

Dodatne funkcionalnosti koje omogućuje ICT:
Brza i jednostavna izrada izvještaja
Praćenje realizacije nastavnog plana i uspjeha učenika
Sigurna pohrana podataka, smanjena mogućnost zlouporabe
Obavještavanje roditelja o izostancima
Pristup učenika svojim ocjenama
centralni sustav prijava i upisa na programe obrazovanja u sve srednje škole u RH
povezan s e-Maticom
CARNet osigurava:
infrastrukturu
back-up
podršku korisnicima
uspješno odrađeni upisi u školsku godinu 2013./2014.
Nacionalni informacijski sustav prijave i upisa u srednje škole (NISpuSŠ)
Timovi u pripremi projekta
CARNet (5 odjela, 30-ak ljudi)

Radna skupina imenovana od ministra MZOS-a

Radne grupe za pojedine pakete

"IKT u učenju i poučavanju"
"Edukacija i podrška"
2015-2017
Razrada rezultata i aktivnosti
8 ključnih rezultata pilot projekta
Preko stotinu aktivnosti
Na raspolaganju do 40 M eura
Ukupne financije i trajanje projekta
143 M EUR za razdoblje 2015-2022. godine

85% financija iz Europskih strukturnih fondova
(ERDF i ESF)

15% iz nacionalnog i lokalnih proračuna
online platforma
za distribuciju i kupovinu
e-udžbenika, e-knjiga, skripti
, pomoćnih nastavnih materijala, lektire i drugih obrazovnih sadržaja
u digitalnom formatu
Korištenje e-sadržaja na vlastitim digitalnim uređajima u pdf, ePub i dr. formatima.

Mobilne aplikacije za čitanje
i korištenje sadržaja
(potcrtavanje, bilješke, knjiške oznake, razmjena s kolegama )

Sadržaji nakladnika,
škola
, fakulteta i
pojedinačnih autora
Pilot projekt (2015-2017)
Podrška projektu
U RH:
Ključni partneri (ASOO, AZOO, sveučilišta)
Ključna podrška: MZOS
Radna skupina za pripremu projekta
Operativne radne skupine

U strateškim dokumentima:
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Operativni programi
Konkurentnost i kohezija
te
Razvoj ljudskih potencijala

U Briselu:
DG Employment, DG Education, DG Regio
Suženi opseg projekta, ali sve komponente na cca 140 škola (10% projekta)
Veliki projekt (2019 - 2022)
Preostale škole (minimalno 60% svih škola u RH) na temelju iskustava iz pilota
Mogući modeli razvoja i distribucije:
a) kroz suradnju s nakladnicima, izrada digitalnih udbenika kao samostalnih
b) sufinancirenje otvorenih obrazovnih resursa (OER)
c) kombinacija modela
U sklopu pilot projekta
Digitalni sadržaji (
udžbenici
) za STEM predmete + engleski jezik za
7. i 8. razred te 1. i 2. srednje škole

Ključne pilot aktivnosti
Centralna infrastruktura i sigurnost
Podatkovni centri
Nadogradnja CARNet mreže i održavanje sustava
(UTM) uređaji i softvera za upravljanje
Sustav prikupljanja i analiza/korelacija podataka
Digitalni sadržaji za STEM za 7. i 8. razred, te 1. i 2. srednje gimnazije
Potaknuti razvoj digitalnih udžbenika, pomoćnih i dopunskih nastavnih materijala
Nabava opreme za učionice
Izjednačavanje digitalnih i papirnatih udžbenika
Obrazovanje i podrška
Okvir za digitalne kompetencije nastavnika, ravnatelja i admin-a
Obrazovanje - online i u ROC-ovima

Podrška tehnička (centralna,
distribuirana kod osnivača)
Podrška edukacijska
LAN i opremanje
Izrada projekata pojedinih škola
Izrada novih LAN-ova škola
Nadogradnja postojećih
Oprema za škole i nastavnike
- ukupno u oko 140 škola
e-Usluge za poslovanje
Istraživanja i evaluacije
IKT u učenju i poučavanju
Nadogradnja e-Dnevnika i e-Matice
Izrada ERP-a i repozitorija
Nabava Classroom mng. sustava
Oprema za nastavnike
Oprema za podatkovne centre
Kako se u njoj uči?
eŠkole
2015-2022
CILJ: razvoj digitalno zrelih škola

Prijenosno računalo/tablet za svakog nastavnika
uređaji za učenike?
Opremanje 1-4 učionice po školi za korištenje IKT-a u nastavi
BYOD
Izvor: http://www.thecloudcomputingaustralia.com/
e-Škole u oblaku
e-Škole u oblaku
Regionalne obrazovne centre
Edukaciju za nastavnike
Održavanje dobivene opreme
Distribuiranu (tehničku) podršku
Što škole i osnivači
DOBIVAJU
ULAŽU
Pristup uslugama i
sadržajima u oblaku
Brzu vezu
Brzi link iz čvorišta (PoP)
LAN
Opremu za škole
Opremu za nastavnike
Centralnu podršku za e-usluge
Vlastite edu programe i inicijative
Prostoriju za PoP u pojedinim školama
...
video, MM, e-muzeji, simulacije, vizualizacije, laboratoriji
sadržaji s Interneta

e-udžbenici, e-pomoća i dopunska sredstva

obrazovni alati
e-usluge
za poslovanje
: skladište, putni nalozi, nabava, upravljanje kadrovima, financijsko planiranje i praćenje (fiskalizacija, knjigovodstvo, blagajna)
za učenje i poučavanje
: povezani i pretraživi repozitoriji digitalnih nastavnih materijala
Jednostavni sustavi izvještavanja, različiti pogledi - samo 1 klik
škole-osnivači:
komunikacija, međusobno izvještavanje, zahtjevi, odluke, dokumenti
- sve online
Siguran pristup, sprječavanje prijevare i neautoriziranih pristupa (mToken za Android i iOS)
Planiramo uključiti 60% HR škola do 2022!
e-Škola u Hrvatskoj 2020
Pripremili smo teren...
Pilot faza: 2015-17
Evaluacija: 2018
Veliki projekt: 2019-2022
Dugoročno istraživanje o utjecaju IKT-a u nastavi
Ciljana istraživanja za pojedine usluge i primjene
Evaluacija uspješnosti projekta
Full transcript