Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Normkritisk skola, nu!

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Normkritisk skola, nu!

#FF0000
Lite kort om barnkonventionen
Mänskliga rättigheter för barn
Antogs 1989 av FN
54 artiklar, varav 4 huvudprinciper
Artikel 2: Ingen får diskrimineras
Normkritik!
Vad är en norm?
En osynlig regel

Det förväntade

Exempel: funktionalitetsnormen, heteronormen.

Upptäcks när någon bryter mot den

Normer skapar "roller" - motsatspar
TJEJ - KILLE
Vad är en norm?
Mobbning och diskriminering
Diskrimineringsgrunderna enligt barnkonventionen
k
Skolans ansvar
Skollagen & läroplanerna
Barn- & elevombudsmannen
Likabehandlingsplan
Vad vill vi då?
- Utbildning i normkritisk pedagogik för lärare
Diskriminering = när någon särbehandlas eller behandlas sämre på grund av religion eller annan trosuppfattning, hudfärg, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionalitet.
Mobbning = kränkande behandling, kan vara både fysisk och psykisk
- Både barnet och föräldern
- Ras, hudfärg, språk, religion, politiska åikter, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt
Måste tas fram tillsammas med eleverna!
- Normkritiska skolböcker
- Att skolan arbetar aktivt för normkritiska föhållningssätt, tillsammans med eleverna
KILLE - TJEJ
HÄRSKARTEKNIKER
Osynliggörande
Undanhållande av information
Förlöjligande
Skrämsel och hot
Skuld och skam
Dubbelbestraffning
Tolkningsföreträde
Målinriktat arbete
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
Plan mot kränkande behandling
Förbud mot kränkande behandling
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
KAP 6
INFLYTANDE
Lärare som lyssnar
Barns information
- rätten att uttrycka åsikter
Metoder som
är anpassade
HUR SER DET UT PÅ DIN SKOLA?
Full transcript