Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rrezatimi termik

No description
by

Shqipdon Berisha

on 3 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rrezatimi termik

Rrezatimi termik
Përmbajtja
Rrezatimi termik
Ligjet e rrezatimit termik
Ligji i Stefan-Bolcmanit
Ligji i Winit
Teoria e Plankut
Efekti fotoelektrik
Fotoefekti i brendshëm
Fotoefekti i jashtëm
Rrezatimi termik
-Rrezatimi termik është një proces elektromagnetik që shprehet me emetimin e valëve elektromagnetike me gjatësi valore prej 400 nm deri 4000 nm, në formë të energjisë termike (nxehtësisë).
-Nese mbi nje trup bie energjia e rrezatimit E ne nje siperfaqe, atehere ajo pjeserisht do te reflektohet Er, pjeserisht do te absorbohet Ea dhe pjeserisht do te kaloj neper trup Et.
Efekti fotoelektrik
Ligjet per rrezatim
Fotoefekti
Eksperimenti
-Në figurë është treguar një gyp me vakum ku janë vendosur dy elektroda.Gypi është i pajisur me një dritare nëpër të cilën mund të hyj fluks i dritës monokromatike e cila bie mbi katodë vetitë të së cilës po i studiojmë.Elektrodat janë të lidhura me një burim rryme nëpërmes të një reostati me të cilën mund te ndryshojmë tensionin e rrymës.

Punuan: Majlinda Llugiqi
Lirim Koraqi

Ligji i Stefan-Bolcmanit
-Ndriqimi energjetik i trupit absolut të zi është proporcional me fuqinë e katërt të temperatures.


Ligji i Winit
Teoria e Plankut
Modelet e trupave
E=Ea+Er+Et
-Trupi absolut i zi:

E=Ea

-Trupi absolut i bardhe:

E=Er
-Trupi absolut transparent:

E=Et
E=δST⁴
-Vini studioj shpërndarjen e energjisë në spektër të trupit absolut të zi dhe vërejti se në lakoren e shpërndarjes së energjisë me rritjen e temperaturës maksimumet e lakores shmangen nga ana e gjatësive valore më të vogla, duke iu përshtat ngjyrës ultra vjollce.

T*ƛmax=b
-Emetimi dhe absorbimi i rrezatimit termik nuk mund te behet ne çfarëdo sasie por veten me sasi te caktuar.
-Sasia më e vogël është ajo prej një kuanti ose fotoni.


E=hʋ
E=h c/ƛ
-Emëtimi i elektroneve nga ndonjë metal nën ndikimin e dritës apo ndonjë rrezatimi tjetër të natyrës së njejtë quhet efekt fotoelektrik. Këtë dukuri e vërejti i pari Frank Herci.
E=Ek+A
h c/ƛ=1/2 mv² + A
-Nën veprimin e dritës nga sipërfaqja e trupave,dalin
elektrone,të cilat quhen fotoelektrone,kurse dukuritë e
jonizimit të atomeve dhe molekulave të gazit nën
veprimin e dritës,e quajmë fotojonizim
-Nën veprimin e dritës nga katoda dalin fotoelektrone
të cilët orentohen në drejtim të anodës nën
ndikimin e fushës së jashtme elektrike.
Fotoefekti i brenshem
Fotoefekti i jashtem
-Efekti fotoelektrik eshte i brendshem atehere kur fotonet e drites, bien ne brendesin e metalit i shkeputin elektronet por ato nuk kane energji te mjaftueshme qe te kryen pune.
-Fotoefekti i brendshëm mundëson dy fenomene të rendesishme:
- me ndriçim zmadhohet përçueshmëria e gjymë-
përçuesëve-e quajtur fotopërçueshmëri dhe
- me ndiçimin ne kontaktin metal-përçues krijohet forcë elektromotore. Dukuria është e njohur si efekt fotovoltaik.
Fotorryma e ngopjes
-Efekti fotoelektrik eshte i jashtem atehere kur fotonet e drites nga brendesia e metalit i nxjerrin elektronet dhe ato kryen pune.

-Intensiteti i fotorrymës varet nga numri i
fotoelektroneve si dhe nga tensioni i sjellur në elektroda.Nga figura vërehet se kur tensioni ndërmjet elektrodave eshte zero intensiteti i fotorrymës është Io për shkak se elektronet që dalin nga katoda kanë energji kinetike të mjaftueshme që të arrijnë në anodë. Nëse e ndryshojmë polaritetin e elektrodave,për një
vlerë të caktuar të tensionit intensiteti i fotorrymës bëhet zero.Tensioni për të cilin
intensiteti i fotorrymës bëhet
zero e quajmë tension frenues.

-Nese e rrisim tensionin vazhdimisht rryma rritet deri sa per nje tension te caktuar sado qe te rrisim tensionin rryma mbetet konstante pasi jane liruar elektronet .Kjo rryme quhet fotorryme e ngopjes
h c/ƛ=1/2 mv²
A=0
h c/ƛ=1/2 mv² + A
Referencat
https://www.google.com/search?q=fotoefekti+i+brendshem&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3lpvVeSAJsuwsAHH_YLgDg&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAw#tbm=isch&q=inside+photoelectric+effect

http://www.mesofizike.com/fizika-bashkohore/ligji-i-vinit-per-rrezatim-termik.html

https://fizike.files.wordpress.com/2011/12/efekti-fotoelekrik.pdf

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&profile=default&search=photo+electric+effect&fulltext=Search


Faleminderit për vëmendje
Full transcript