Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

COC

No description
by

Max Hartwig

on 21 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of COC

COC
#GENIETEN

Miller H1
Hoe wordt de wereld van vandaag bemoeilijkt door
globalisatie, terrorisme, klimaat veranderingen en veranderende demografische gegevens?
Globalisatie leidt tot outsourcing
Bedrijven verplaatsen shit naar het buitenland
Communicatieproblem
Ruimte en tijd
Multicultureel
Requisite Variety
5 belangrijke eigenschappen Organisatie
Hebben socaile collectiviteit
organisatie en individuele doelen
coordineren van activiteiten
oragnisationele structuur
inbedden van de organisatie in het milieu van andere organisaties
Gevarieerde manieren van denken over communicatie is nodig om deze 5 eigenschappen te kunnen begrijpen en om te gaan met de praktische uitdagingen van vandaag
Modellen van communicatie
SMCR
Source
Message
Channel
Reciever
struggle? Geen variëteit in de manieren om over comm te denken Communicatie gaat namelijk ook over de ingewikkelde netwerken van computers die ons verbinden.
Constitutive model
Robert craig
*plaatje man
met bril *
communicatie
betekenis
produceren
reproduceren
Metamodel
Conceptualisaties van communicatie #jemoederiseenconcept
Rethorical
semiotic
phenomenological
cybernetic
sociopsychological
sociocultural
critical
Lekker simpel: Mensen die lullen analyseren
gebruikte tekens analyseren
een fenomeen (zoals een conflict) analyseren
Het verwerken analyseren
Sociale aspect. Expressie, interactie en invloed
Hoe de sociale cultuur (hoge piefen, arme sloebers) terug te zien is. (alle niveaus, lokaal als landelijk-cultureel
Miller H2
OUDERWETSE SHIT
Organisatie wordt gezien als een machine
specialisatie
elk onderdeel heeft een specifieke functie
standaardisatie/vervangbaarheid
voorspelbaarheid
elk onderdeel is makkelijk vervangbaar
Er zijn regels over hoe de machine werkt
en daarom is die shit makkelijk te voorspellen
3 theorieën
Fayol
Max Weber: Bureaucratie
Taylor: scientific management.
- er moet een duidelijk gedefinieerde hierarchie zijn.
- Er moet een verdeling van werk zijn.
- Decisionmaking is gecentraliseerd.
- Bureaucratie is een gesloten systeem, er is weinig invloed van buitenaf.
- Regels zijn belangrijk.
- Er is een systeem van authoriteit.

Traditionele authoriteit: gebaseerd op lang bestaande geloofsovertuigingen over wie de leiding heeft.
Charismatische authoriteit: macht gebaseerd op de persoonlijkheid van een individu en zijn of haar mogelijkheid om volgens aan te trekken en hiermee te communiceren. Vaak in ‘’cult’’ organisaties.
Rationele-legal-authoriteit: macht gebaseerd op de rationele toepassing van regels. Niet perse bij een individu, maar meer in de expertise van rationaliteit van de regels, waarden en normen van een bedrijf.
Volgens weber het beste: persoonlijkheid minst relevant
Ideaal bedrijf genaamd bureocratie
’bureaucratic systems dominte through knowledge, and this fact gives them their rationality. The result is a highly impersonal organisation in which rationality is the guiding force and individuality is discouraged.’’
Er is een beste manier om iets te doen: Dit kun je meten
Arbeiders worden goed geselecteerd
Deze mensen worden getraind om het goed te doen
Personeel: fysiek werk
Managers: Denkwerk
Hoe het meestal gaat
Content
Richting
Kanaal
Stijl
alleen werkgerelateerd

heel gefocust

innovatie-gerelateerd

onderhouds-gerelateerd
Voornamelijk verticaal, horizontaal niet nodig

Meeste downward in vorm van orders, weinig tegenspraak
Meestal schriftelijk

Hanboeken, instructies, guidelines
Formeel

Titels, nette standaard vocabulaire, ook nonverbaal
Miller H3
Human relations
Human Resources
Hawthorne studies: Hoe beinvloeden veranderingen in de werkomgeving de productiviteit van fabrieksmedewerksers
- Als je externe factoren verandert, verandert ook de werknemer zn productiviteit
Er ontstond een
Hawthorne effect
: iemand gedraagt zich anders wanneer hij weet dat hij owrdt onderzocht
productiviteit steeg door informele interactie
managementstijl kan mogelijk ook verantwoordelijk zijn voor de productiviteitsveranderingen: impact van communicatie tussen managers en werknemers
verandering in denken over werk
c.a 1930
van mens als machine naar mens als sociaal wezen
Piramide van Maslow
Theorie X en Y
Manager X
1
2
3
Het management is veranwoordelijk voor de organisatie
De manager moet motiveren en controleren
Zonder manager zouden mensen passief en zelfs resistent zijn tegenover de organisatie
Gebaseerd op aanames: mens is lui, heeft geen ambitie, ontwijkt verantwoordelijkheid, egoïstisch, conservatief, dom en slachtoffer van goede praters.
AKA
IS BULLSHIT
Manager Y
1
2
3
4
5
Werken is natuurlijk
controle en straf zijn niet de enige middelen tot motivatie
Realisatie van behoeftes en het ego motiveert
de mens zoekt verantwoordelijkheid
veel mensen hebben de capaciteit
6
DE MODERNE INDUSTRIE GEBRUIKT MAAR EEN DEEL VAN DE CAPACITEITEN VAN EEN WERKNEMER
WERKNEMERS HEBBEN OOK GEVOELENS
EN GEDACHTEN, DIE ZIJN OOK BELANGRIJK
Human relations manager:
Inspraak invoeren om te voldoen aan de behoefte van de werknemer om hem zo te motiveren
Human resources manager
Inspraak medewerker invoeren om te profiteren van zijn kennis
Blake & Mouton
Categorieen managers:
Impoverished

Country club management


Authority Compliance


Team management


Middle of the road management
Geeft geen fucks om niks
Geeft alleen fucks om mensen
Geeft alleen fucks om productie
Geeft fucks voor mensen en productie. Gunt mensen inspraak om ze tevreden houden
Geeft medium fucks om alles

Sluit compromissen (IS EEN HEEL BELANGRIJK BEGRIP OMG) wat een kutstudie dit eigenlijk
Likert System IV
Bereiken van dstellingen is afhankelijk van vier organisatorische modellen. De verschillen zitten m in motiverende factoren, communicatie, besluitvoering, doelbepaling, controle, en prestaties.
I
II
III
IV
Expllitive authoritative organisation
Motiveren met angst
Top Down

Niet accurate comm

Geven van orders

KLASSIEK MANAGEMENT (JEEJ)
Benevolent autorative organisation
Motivatie door geld

Beperkte comm

Besluitvorming door de top

Doelbepaling door orders en kritiek en controle op het hoogste niveau

Zeer autoritair, toch bestempeld als beste voor werknemers. Domme schapen die werknemers

Consulative organisation
Beslissingen genomen aan de top. Maar eerst worden de werknemers geconsulteert.

Doelstellingen bepaald na discussie

Open verticaal contact
Participative organization
Besluitvorming uitgevoerd door iedereen

Doelstellingen bepaald door werkgroepen

Controle wordt op ieder niveau ingevoerd

Communicatie op elke manier mogelijk

Bijdrages worden er gewaardeerd
Dayton & Henriksen - Waarom ontstaan fouten
Cognitive overload door snelle overdacht informatie
The curse of knowledge (slechte assumpties)

Door autoriteit durven mensen niks te zeggen

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid

Fysieke verplaatsing van de patient
oplossingen
Read backs
SBAR
Situation
Background
Assessment
Recommendation

Critical assertions
Belangrijke informatie die goed moet worden besproken
Briefings, Debriefings en team huddles
Thomas zolin & Hartman
- Interpersoonlijk vertrouwen heeft veel positieve invloed op bedrijfsvoering.
- Onderzoeksvragen
- 1. Hoe beïnvloedden kwantiteit en kwaliteit van info vertrouwen in anderen?
- 2. Hoe verschilt jouw vertrouwen in naderen wanneer je informatie krijgt van directeurs, collega’s en supervisors?
- 3. Hoe zijn communicatie, vertrouwen en gevolgen hiervan met elkaar verbonden?
1. Betere kwaliteit van informatie zorgt voor meer vertrouwen in de ander
2. Voldoende informatie ontvangen zorgt voor meer vertrouwen in de ander
 niet voor collega’s – geldt alléén voor supervisors en directeurs
3. Wanneer jij je werk als open ervaart, zal je meer vertrouwen hebben in het bedrijf/ander
4. Meer openheid in het bedrijf zorgt ervoor dat je meer betrokken/meer gemotiveerd bent
5. Hoe erg je jouw werk als open ervaart wordt bepaald door het vertrouwen wat je hebt, en bepaalt op zijn beurt weer hoe erg je betrokken bent
6. Hoeveel vertrouwen jij hebt wordt bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van informatie, en bepaalt op zijn beurt weer hoe open jij het bedrijf ervaart

Uitkomsten
ICA Survey

Beckett & Kipnis
SBAR WORDT GEEVALUEERD
adhv PICOT
Populatie, Interventie, Comparison, Outcome, Timeframe
Coombs & Holladay
SCCT
begrijpelijke prescriptive situational approach
Hoe reageer ik op een Crisis?
Situational Crisis Communication Theory
• Aanval op de aanklager  crisis manager confronteert de groep/persoon die claimt dat er een crisis is.
• Ontkenning  manager claimt dat er helemaal geen crisis is.
• Excuses  manager probeert de responsibility te verminderen.
• Victimization  manager helpt de stakeholders herinneren dat de organisatie ook een slachtoffer is in de crisis.
• Rechtvaardiging  de manager probeert de beschouwde schade te minimaliseren.
• Vleierij  de manager prijst de stakeholders en herinnert ze aan het goede werk dat de organisatie in het verleden heeft geleverd.
• Corrigerende actie  de manager probeert een herhaling van de crisis te voorkomen.
• Volledige excuses  publiekelijk verantwoordelijkheid accepteren voor de crisis en om vergiffenis van de stakeholders vragen.

Miller H10: Leadership processes and organizational change
Verandering
Strategieën:

Spray & pray

Tell & sell

Underscore & Explore

Identify & Reply

Withold& Uphold
Management gooit kasteveel info op medewerkers in de hoop dat zij het fiksen
Management selecteert een aantal messages mbt struggles. "verkoopt"deze later aan employees
Management focust p fundamental issues en laat de werknemers zelf uitproberen
Management luistert naar struggles van medewerkers en reageert daarop
Management moffelt struggles weg
Goed
Slecht
Slecht
Leadership
Klassieke modellen:
Trait theories: Er zijn bepaalde eigenshcaooen die leiders horen te bezitten
Style theories: Leiders beschikken over bepaalde gedragsstijlen waardoor ze minder of meer effectieve leiders zijn.
Contingency theory: In hoeverre de stijl van leiders matcht met de benodigde karakteristiek voor de situatie.
Relational approach modellen:

Transormational leadership models
Transactionele leiders. Uitwisseling leiders& volgers. VB Politicus sociale zekerheid in ruil voor jouw stem

TRansformationele leiders: Er wordt voor een relatie gezorgd die maximale potentie uit leider en volger haalt. VB: leading by example
Communication and leadership
Frami
Full transcript