Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Проектна задача

No description
by

Vasilika Hasanoska

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Проектна задача

Проектна задача
СОУ“Наум Наумовски-Борче
Крушево

Што е ласер?
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
400 nm-760 nm
Основни делови на ласерот
1. работна (ласерска) средина
2. енергија на пумпање на атомите(оптичка пумпа)
3. огледало
4. полупропусливо огледало
5. ласерски сноп

Што е ласер?
Ласери во первентивна стоматологија
ТЕМА:
Примена на ласери во стоматологијата

Вовед
Примена на ласерите за кондиционирање на глеѓта

Ласерите во ендонцијата

Ласери за меки ткива
Ласерскиот зрак најпрво бил користен во хируршки интервенции во медицината, а дури подоцна во стоматологијата.
- хирургија без крв
- мекото ткиво може да се суши или коагулира при што интервенцијата е безболна
Конкретно за отстранување на мекото ткиво во усната празнина се користи јаглерод-диоксид( ) ласер.
По употребата на ласерот забележано е побавно зараснување и значајно помала лузна, редукција на постоперативната болка и голема заштеда на времето

ЗАКЛУЧОК
Ласерската средина е составена од атоми кои по орбитралите околу своето јадро имаат распоредено електрони.

Излезот на ласерот е континуиран (непрекинат)

Nd: YAG, Er: YAG, CO2-ласер

пример:Nd: Yag- цврсто кристално стапче од итриум, алуминиум и гарнет-полускапоцен камен со активна средина Nd

Важна особина на ласерскито зрак е можноста за негово фокусирање на многу мали површини и тоа што со мала количина на енергија може да се постигне голема прецизност.
Ласерите и ласерската технологија денес не опкружуваат во секојдневниот живот.
Во 1960 година во САД од страна на Теодор Наиман бил конструиран и првиот засилувач и генратор на кохерентна светлина во видлива и блиска инфрацрвена област од спектарот. Тоа е првиот рубински ласер.
Во последните дваесет години ласерската технологија многу напреднала и ласерите денес се применуваат скоро во сите области во стоматологијата.
Основната цел на оваа проектна задача е да се претстават основните својства и можности за примена на ласерите во стоматолошка пракса.
Ласери во реставративната стоматологија
Ласери за тврди ткива
Изработил:
Хасаноска Василика
Ментор :
Марија Талеска Желческа
Крушево, 2014
Трансмисијата и рефлексијата на ласерските бранови низ тенка, глеѓна површина -слаба зона на видлива светлина(400-700nm)
Умерена во зоната на ултравиолетови зраци (240-300 nm)
Коефициент на расејување меѓу 240nm и 700nm опаѓал од 400cm до 10cm-
-превентивна стоматологија,
-реставративна стоматологија,
-ендодонција,
-парадонтологија,
-хирургија,
-имплатологија.
Површинско загревање на глеѓта со што се зголемува отпорноста на глеѓта на субповршинска деминерализација
Вахл (ефект на ласерски зрак)
Nd:YAG ласерот ја зголемува отпорноста на глеѓта на деминерализација
Пулсниот јаглерохидроксиден ласер доведува до зголемување на температурата >1000οC на површината (не подлабоко од 5 μm)


за дијагностицирање на кариес
препарација на кавитетот
кондиционирање на ѕидовите пред реставративните продуцери на композитни полнења
полимеризација на композитните материјали
1964 година (рубински ласер)
1967 година (отстранување кариесно ткиво)
(Er:YAG=2.94μm)и (Er:YSGG=2.79μm)

Монохроматската светлина (со бранова должина 488nm)
Распон на бранова должина (40-45nm)

Примена на ласерите за фотополимеризација

Освен вообичаените киселински нагризувања, кога доаѓа до декалцификација на глеѓта и формирање на микопори

Потенцијални можности за примена на ласерите во стоматологијата


Испитувањата покажале позитивен ефект на ласерите во отстранувањето на композит, амалгам и BIOSIL легури, пред или во текот на повторната ендодонска интервенција.

Терапија на коренот на забот
Ендодонски хируршки интервенции
-Стерилизација на исчистениот канал на коренот на забот

Брзиот развој на ласерската технологија укажува на неверојатните можности на овие апарати, и нивна примена за различни видови третмани.
Важно е да се спомне дека при користење на ласерите неопходно е и пациентот и лекарот да имаат одредени заштитни очила.
Иако ласерската технологија може да се користи скоро во сите области во стоматологијата (дијагноза и терапија) нивната употреба е ограничена пред се поради високата цена а и поради стравот од можни последици

1. Александар Андоновски, Доне Гершановски,
Физика за IV година на природно-математичка гимназија
, ПРОСВЕТНО ДЕЛО, Скопје, 1992
2. http://hr.wikipedia.org/wiki/Laser;
3. http://www.stomatolozi.org/CArticleD.aspx?Thema=8;
4. http://www.ordinacija.hr/zdravlje/ordinacija-by-vita/stomatologija-laser-cini-cuda/ ;
 
 


Користена литература

Ви благодарам за вниманието
Full transcript