Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (905)

No description
by

Dinh Ngan

on 3 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (905)

Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (905)
Khúc Thừa Dụ (?-907)
Là hào trưởng Hồng Châu (tỉnh Hải Dương ngày nay).Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa, hay thương người, được dân chúng suy tôn. Gặp thời buổi loạn lạc, nhân danh là hào trưởng một xứ, Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ. Là người có công lập nền móng độc lập cho nước An Nam.
Hoàn cảnh lịch sử
Vào khoảng cuối thế kỉ IX, đầu thế kỉ X nhà Đường suy yếu trầm trọng, để rơi vào tay Chu Quyền Trung. Các thế lực nổi lên đánh giết nhau, tạo thế chia 5 đời 10 nước. Nhân dân khắp khuốn khổ. Riêng vùng đất An Nam thì không còn người đứng đầu cai quản nữa.
Diễn biến
Khúc Thừa Dụ khi đó được nhân dân ủng hộ đã đưa quân ra chiếm đống thành Đại La (HÀ Nội). Tự xưng là Tiết Độ sứ,cai quản An Nam. Sau khi đã nắm được quyền lực thực tế trên đất Tĩnh Hải quân, ông đã cho xây dựng chính quyền dựa trên danh xưng của chính quyền đô hộ nhà Đường. Nhưng thực chất đó là một chính quyền độc lập và tự do do người Việt đứng đầu.
Kết quả, công lao vị anh hùng họ Khúc
Ngày mồng 7 tháng 2 năm 906, vua Đường phong thêm cho Tĩnh Hải quân Tiết Độ sứ thêm chức Đồng binh chương sự. Sau đó,ông tự lấy quyền của mình phong chức cho con trai là Khúc Hạo chỉ huy quân đội,kế vị quyền tiết độ sứ.
Khúc Thừa Dụ được xem là người mở đầu cho nền độc lập,tự chủ nước nhà với chính sách đối ngoại vô cùng khôn khéo.
Mở đầu cho những cuộc khởi nghĩa của các phong trào đấu tranh giành quyền độc lập sau này.
Ý nghĩa
Lật đổ ách thống trị của nhà Đường, giành độc lập tự chủ.
Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Tạo điều kiện đi đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 938.
Full transcript