Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Van hunebed tot heden, geschiedenis van Nederland les 3

No description
by

Eveline Erens

on 8 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Van hunebed tot heden, geschiedenis van Nederland les 3

Economische bloei en politieke groei
Van hunebed tot heden:
geschiedenis van Nederland
De
Gouden eeuwen
en
grondwetten
van Nederland
Filips II en Willem van Oranje
Opdracht
Staatsinrichting van de Republiek
De Gouden Eeuw
Culturele en Wetenschappelijke groei

Schrijf een korte aantekening op basis van de tekst in het boek en de video's over k.a. 30 en 35.
Denk hierbij aan 1) politieke, 2) economische en 3) culturele ontwikkelingen (=antwoord hoofdvraag).
Huiswerk:
Lezen:
p. 158-163
Maken:
gele vragen 51 t/m 56 en 58.
Leren:
begrippen p. 158-163
Leren:
Ka’s 30 en 34
Presenteren:
Aantekeningen over k.a.'s 30 en 35
K.a.. 22
: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat;
K.a.24:
De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek
K.a.25
: Wereldwijde economische handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
K.a. 26:
De Wetenschappelijke Revolutie
Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers
Tijdvak 6: Regenten en vorsten
Tijdvak 7: Pruiken en revoluties
De Gouden eeuwen en grondwetten van Nederland
Duur: 50 min.
HB. p. 155-163
Conclusie's
(klassikaal)
1. Bekijk hier de bronnen.
2. Wat herken je van de k.a.'s 22, 24, en 25/18?
3. Noteer in steekwoorden!
Opdracht
Duur: 10 min.
Duur: 15 min.
Eind 16 eeuw maakten noordelijke gewesten zich los van de Habsburgse overheersing door Filips II (heer van de Bourgondische gewesten/Koning van Spanje) af te zetten (Plakkaat van Verlating 1580). In het verzet tegen het Habsburgse rijk besloten zeven gewesten voortaan nauwer samen te werken (de Unie van Utrecht 1581). In Den Haag kwam de Staten Generaal, echter de soevereiniteit bleef bij de gewesten en ook de steden bleven tamelijk zelfstandig. Door de afwezigheid van een grote macht in de Nederlandse Republiek bestond er relatief veel vrijheid in de Republiek.
Door de val van Antwerpen trokken veel protestantse handelaren naar Holland. Amsterdam werd de centrum van de wereldhandel, a.g.v. de moedernegotie (graan uit Oostzeegebied) en de handel op Zuidoost Azie (VOC) en tussen Afrika en de Amerika's (WIC). Door de scheepvaart en de handel bloeide ook de nijverheid op. Naast handelscentrum werd Amsterdam ook het financiële centrum, waar nieuwe ideeen uit voort kwamen: verzekeringen, aandelen en papiergeld.
In de 17e eeuw (Gouden Eeuw) bloeiden de Nederlandse kunsten en wetenschappen op. Oorzaken: 1) Willem van Oranje was een voorvechter geweest van gewetensvrijheid. Er bestond relatief veel vrijheid, waardoor denkers, wetenschappers en kunstenaars naar de Republiek kwamen; 2) de soevereiniteit van de gewesten en de zelfstandigheid van de steden zorgde ervoor dat er geen overheersend machtscentrum; 3) rijke burgers wilden graag huizen versieren en hun geld gaan beleggen. Gevolg was dat kunsten en wetenschappen opbloeiden, zichtbaar in het werk van Hooft, Bredero, Vondel, Rembrandt, Constatijn en Christiaan Huygens, Boerhaave, Spinoza, Hugo de Groot, etc..
De Gouden Eeuw
Economische bloei

Een Engelse ooggetuige schreef over de beeldenstorm in Antwerpen:

"Vandaar trokken zij deels naar parochiekerken, deels naar godshuizen en richtten er zo'n verwoesting aan.Ik geloof niet dat er ooit een dergelijke vernieling in een nacht tot stand is gebracht. Het wonderlijkste is echter dar ze zo weinig in getal waren, want ik zag in sommige kerken hooguit tien of twaalf die braken, meestal kwajongens of ander gespuis die 'vive les geux' riepen. Er stonden echter wel veel kijkers en aanstichters bij.´´
Welke
culturele
,
economische
en
politieke
ontwikkeling maakten de voorlopers van de Nederlanders door tussen 1500 n. Chr. en 1800 n. Chr. (en hoe is dat zichtbaar in de politiek - bestuurlijke organisatie van het gebied)?
Korte herhaling:
De hoofdvraag:
Kenmerkende aspecten:
Korte herhaling:
Ka 22
: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
Ka 24
: De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek
Ka 25
: Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie /
Ka 18
: Het begin van de Europese overzeese expansie
Gouden eeuw/
K.a. 22, k.a. 25, k.a. 26, k.a. 18
Nederland wordt een parlementaire democratie

I.
Bataafse Republiek
Dezelfde hoofdvraag:
Welke
culturele
,
economische
en
politieke
ontwikkeling maakten de voorlopers van de Nederlanders door tussen 1500 n. Chr. en 1800 n. Chr. (en hoe is dat zichtbaar in de politiek - bestuurlijke organisatie van het gebied)?
Kenmerkende aspecten:
K.a. 30
: De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap

K.a. 34:
De opkomst van emancipatiebewegingen
K.a. 30
: De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap

K.a. 34
: De opkomst van emancipatiebewegingen
Bronnen:
Regenten:
Patriotten:
De aanhouding van prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis
Full transcript