Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proces kształtowania się toższamości w okresie adolescencji

No description
by

Ania Jędrecka

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proces kształtowania się toższamości w okresie adolescencji

Proces formowania tożsamości
Tożsamość to próba określenia się przez młodego człowieka:
James Marcia
(podejście eksperymentalne)
- rozwinał myśl Eriksona dotyczaca tożsamości

-uznał, że tożsamość buduje się stopniowo, przez podejmowanie przez podmiot wyzwań obejmujacych minimum trzy płaszczyzny:
orietnację seksualna
postawę ideologiczna
ukierunkowanie zawodowe
tożsamość przekazana (lustrzana)
drugi etap rozwoju tożsamości
demonstrowanie własnej niezależności
manifestacja wierności swoim wyborom
przywiazanie do aktualnej sytuacji, niechęć do zmian
idealizacja osób i grup z którymi się identyfikuje
brak poszukiwań i badania alternatyw
Proces kształtowania się tożsamości w okresie adolescencji
Anna Jędrecka
Monika Kuś

- najważniejsze zadanie przed którym stoi nastolatek
- wymaga zaangażowania się, podejmowania ryzyka, dokonywania wyborów, które moga być obarczone błędami
- szanse na osiagnięcie dojrzałej toższamości sa
różne (czynniki biologiczne, społeczne,
psychiczne)
proces ten może
zakończyć się
nawet po 30
roku życia
W formowaniu tożsamości biora udział dwa podstawowe procesy
Na tożsamość składa się własny stosunek do:
EKSPLORACJA
ZOBOWIĄZANIE
badanie, kryzys

zaangażowanie
- szkoły
- pracy zawodowej
- religii
- ideologii
- światopogladu
- ról zwiazanych z płcia, małżeństwem
i rodzina
KIM JESTEM?
CO CENIĘ W SWOIM ŻYCIU?
CO POTRAFIĘ A CZEGO NIE?
JAKIE JEST MOJE MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE?
JAKI JEST MÓJ ŚWIATOPOGLAD?
JAK WIDZĘ SIEBIE A JAK WIDZA MNIE INNI?
MORATORIUM
to tzw. zaprogramowane opóźnienie, wpisane we wrodzony schemat rozwoju, status społeczny i zwyczaje kulturowe.
dorastajacy ma czas na dokonanie wyboru własnej drogi życiowej (wybór szkoły, zawodu, przyjaciół, autorytetu)
czas eksploracji i podejmowania zobowiazań
każdy ma inna ścieżkę rozwoju!
indywidualne tempo, korzystanie w różnym stopniu z eksploracji, różna gotowość do podejmowania zobowiazań
zatrzymanie się na jakimś etapie formowania tożsamości/cofnięcie się i powrót do wcześniejszych etapów/pominięcie ktoregoś
Badacze rozwoju tożsamości
ERIC ERIKSON JAMES MARCIA
Eric Erikson
(podejście psychoanalityczne)
- dostrzegł i rozpoznał proces kształtowania tożsamości (głównie indywidualnej) jako najważniejsze zadanie rozwojowe okresu dorastania

- tożsamość jako piaty spośród ośmiu stadiów rozwoju psychospołecznego
tożsamość rozproszona
pierwszy etap formowania tożsamości
zaniepokojenie zmianami biologicznymi i odczucie konieczności poradzenia sobie z emocjami i napieciami
brak kryzysu
młody człowiek może być
apatyczny
nie zainteresowany swoim przyszłym życiem
skoncentrowany na sobie i chwilowej satysfakcji oraz szybkich korzyściach
nie zorganizowany w działaniach
często rozpraszajacy się i zmieniajacy formy aktywności
poszukujacy czegoś, co pomoże określić kim jest i poczuć się lepiej
TOŻSAMOŚĆ ROZPROSZONA (dyfuzyjna)
TOŻSAMOŚĆ PRZEKAZANA (lustrzana)
TOŻSAMOŚĆ ODROCZONA (moratoryjna)
TOŻSAMOŚĆ NABYTA (osiagnięta, dojrzała)
przejęcie czyichś standardów oceniania, reguł postępowania, przekonań religijnych, wybory zawodowe bez sprawdzenia ich
tożsamość odroczona (moratoryjna)
trzeci etap rozwoju osobowości
wyraźny kryzys, brak zadowalajacych rozwiazań
aktywne poszukiwanie
krytyczne myślenie
otwartość na nowości
poszukiwanie wśród alternatyw
tożsamość nabyta (dojrzała)
na tym etapie kończy się proces kształtowania tożsamości
najczęściej w okresie późnej młodości
występuje proces zaangażowania i poszukiwania
gotowość do podejmowania konsekwencji własnych działań, odpowiedzialność za siebie i innych
mlody człowiek podejmuje zobowiazanie odnośnie tego kim chce być, jaki chce być i co chce robić
tożsamość uformowana, która scala doświadczenia i atrybuty, pozwala na dokonywanie wyborów, konsekwentne podażanie wybrana droga
rola rodziny
w kształtowaniu się tożsamości
adekwatne i dojrzałe wsparcie na każdym etapie rozwoju
poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty
stymulacja do dalszego rozwoju
zaangażowanie i zainteresowanie światem młodego człowieka
3 aspekty uwarunkowań rodzinnych
aspekt rozwojowy - dwa podejścia
I.
indywidualny rozkład czasowy
specyficzne formy zachowania
okres średniej młodości-etap eksploracji
okres późnej młodości-proces zaangażowania
16-18 r.ż. - okres największych zmian
aspekt emocjonalny
w ścisłym zwiazku z rozwojem i kształtowaniem się tożsamości pozostaje spostrzeganie i ocena przez młodzież zarówno faktu jak i stopnia akceptacji/odrzucenia przez oboje rodziców lub jedno z nich
status tożsamości nabytej
: młodzież spostrzega rodziców jako sprawujacych kontrolę
status tożsamości odroczonej
: młodzież spostrzega rodziców jako dostarczajacych wsparcia i zachęt
status tożsamości przekazanej
: młodzież spostrzega rodziców jaki ciepłych i wspierajacych
status tożsamości rozproszonej
: mlodzież spostrzega głównie swoich ojców jako wysoce negatywnych i odrzucajacych
uczuciowa jakość kontekstu rodzinnego wpływa na występowanie/lub brak u młodzieży poczucia zaufania, bezpieczeństwa, a te z kolei wplywaja na chęć i gotowość do prowadzenia badań, eksploracji, angażowania się w realizację wyborów (przekonanie o akceptacji ze strony rodzica)
bunt młodzieńczy
jest to wyraźna potrzeba i chęć sprzeciwienia się temu, co jednostka uważa za ograniczajace, zagrażajace lub niezgodne z idealistycznymi oczekiwaniami
2 formy buntu:
zewnętrzny
wewnętrzny
funkcje buntu:
ekspansywna
obronna
kreatywna
wsparcie w okresie dorastania
t. rozproszona
t. lustrzana
t. moratoryjna
t. dojrzała
AUTORYTET
DORADCA
KONSULTANT
PARTNER
styl przywiazania ma wpływ na kształtowanie się toższamości
bezpieczny styl przywiazania

podejmowanie działań zwiazanych z procesem badania - eksploracji i zaangazowaniem się w sposób systematyczny i aktywny: ochrona przed doznaniem uczucia wstydu/zakłopotania
1. Zbyt wysoki poziom uczuć właczonych w relacje
2. Zbyt niski poziom zaangażowania uczuciowego
jednostka stajac w obliczu potrzeby podejmowania badania-eksploracji doświadcza lęku, czuje się przytloczona duża odpowiedzialnościa i ryzykiem zwiazanym z niepewnymi skutkami wyborów; często rezygnuje z procesu badania-eksploracji
aspekt funkcjonalny
rozpatrywany jest pod katem interakcji interpersonalnych w rodzinie
interakcje charakteryzujace się mozliwościa zajmowania stanowisk różnych od siebie oraz umiarkowanymi poziomami "przenikalności"
DZIĘKUJEMY
rozwojowy
emocjonalny
funkcjonalny
II.
odmienność postrzegania, ujmowania, oceniania a w konsekwencji określania osobistej postawy wobec tych samych problemów, tworzacych dane sfery tożsamości osobowej
wpływ skutków doświadczeń osobistych
pozabezpieczny styl przywiazania

pozbawienie wsparcia rodziców, obniżona zdolność, chęć i gotowość podejmowania się trudu badania- eksploracji i zaangażowania się
prawidłowemu rozwojowi i kształtowaniu się statusów osobowych sprzyja taki kontekst rodzinny, w którym przywiazanie dziecka do rodziców charakteryzuje się umiarkowanie wysokim poziomem afektywnym.
skrępowanie, ograniczenie swobody wyboru, obawa przed utrata pełnego poczucia bezpieczeństwa, zaufania;
jednostka traci chęć do podejmowania ryzykownych działań; ogranicza się do tego co przekazali jej rodzice
jednostka angażuje się w sposób znaczacy i skuteczny w badanie i eksplorację + w takich warunkach może kształtować się odpowiednia indywidualność jednostki!
aktywne unikanie interpersonalnej niezgodności, wysoki poziom przenikalności
podejmowanie działań badania-eksploracji w nieznacznym stopniu
wskaźniki tożsamości dojrzałej
rezultat wielu prób, eksperymentów, podejmowania różnych ról w sytuacjach społecznych
tożsamość ta jest własnym, osobistym, autentycznym, autonomicznym, unikatowym i oryginalnym projektem jednostki, która jest wierna sobie i gotowa podejmować dlugotrwałe zobowiazania
dojrzała tożsamość jest nieobojętna na innych ludzi i otaczajacy świat, zdolna do pewnych wyrzeczeń na rzecz innych z wyboru, a nie z konieczności.
Full transcript