Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Utomhusappar

No description
by

Johanna Almqvist

on 11 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Utomhusappar

Utomhusappar
Hej och välkommen!
Vad roligt att du vill delta i temaeftermiddagarna
med utomhusappar!

Första tillfället - Geocaching
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Sammanfattning och utvärdering
Vi kommer att träffas
den 19 augusti
9 september
7 oktober

Kl 14-16

Första gången träffas vi utanför Kristinedals
förskola.
Till varje träff är det viktigt att du har med dig en laddad iPhone och en iPad
Kläder efter väder
Bra skor
Penna
Liten fika
Ta gärna med dig en sak som du kan byta in om du hittar en geocach med bytessaker


Att ha med:
Flippat klassrum
Vid dessa tillfällen kommer vi att använda oss av något som kallas för flippat klassrum. I korta drag innebär detta att ni kommer att få förberedelsematerial till varje pass för att vi när vi träffas ska vara redo att sätta igång och arbeta.

Med tanke på att vi kommer att vara utomhus lämpar sig detta arbetssätt extra bra!
Vad är Geocaching?
Varför geocacha med barnen?
Lpfö 98/10
Ladda ner appen Geocaching
och skapa konto i appen
Exempel på olika typer av cacher
Till nästa gång...
Testa tillsammans med barnen
Dela med dig av dina och barnens upplevelser i vår facebookgrupp: Dokumentation i förskolan i Stenungsund och på inspirerastenungsund.wordpress.com. Jag hjälper dig att lägga ut innehållet på bloggen. Maila mig: johanna.almqvist@stenungsund.se

Du kan exempelvis dela med dig genom en film, text, bilder m.m.
På plats
Vi testar gemensamt att Geocacha
När vi gjort detta får ni i grupper testa att hitta ytterligare Geocacher
Fika och diskussion kring värdet med att geocacha tillsammans med barnen samt förväntningar inför nästa gång.
Jag kommer att informera om vad du behöver ladda ner i appväg inför de olika tillfällena.
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö
Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring,
utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
m. fl
Mer om detta nästa gång...
Vad finns i geocachen?
alltid...
loggremsa
oftast...
loggremsa
penna
infolapp
ibland...
loggremsa
penna
infolapp
inbytessaker
Nu tar vi vår första cach!
Bra begrepp och förkortningar
TFTC - Tack för trevlig cach
FTF - First To Find
Mugglare ej geocachare
Den enklaste vägen är inte alltid den roligaste...
Faktorer som påverkar svårighetsgraden
Terräng
Storlek
Svårighetsgrad
Tillvägagångssätt...
Välj ut lämplig cach från lista eller karta
Läs noga igenom beskrivningen och ledtråden
om det är svårt att hitta titta öven på senaste loggar samt nenast hittad - kan ge ledtrådar
Navigera till Geocach använd karta eller kompass eller växla
Logga både med penna och loggbok, men också i appen
Testa!
Diskussion
Vad ser du för värde med att Geocacha med barnen?
Vad har du fått för idéer om du du kan arbeta med Geocaching på din förskola?
Vad har du för förväntningar inför nästa gång?
Välkommen till tillfälle 2!
Tema för dagen är att lägga ut egna geocacher
Denna gång träffas vi utanför Getskärs förskola i Stora Höga
9 september
14-16
Reflektion
Hur har det gått att geocacha tillsammans med barnen?
Vad tyckte barnen?
Hur kommer ni att gå vidare med Geocaching på er förskola?
Hur kan du inspirera dina kollegor att arbeta med geocaching?
olika typer av cacher
länkar
http://www.geocaching.com/about/cache_types.aspx
Förutom det material du skulle ha med dig till första träffen behöver du också...
appen iGCT pro
Gör dig hemmastad på http://wp.me/leT2
skriv ut stashnotes och loggbok i lämplig storlek från http://goo.gl/07qf5t
Fundera över frågor som...
Hur stor ska min cach vara?
Ska den innehålla bytessaker
Ska det finnas någon uppgift när man hittat cachen
Välj material efter hur du har svarat på frågorna.
Läs guiden: Att gömma en geocach
http://wp.me/PleT2-9a
Du kommer väl ihåg...
Dela med dig av dina och barnens upplevelser i vår facebookgrupp: Dokumentation i förskolan i Stenungsund och på inspirerastenungsund.wordpress.com. Jag hjälper dig att lägga ut innehållet på bloggen. Maila mig: johanna.almqvist@stenungsund.se

Du kan exempelvis dela med dig genom en film, text, bilder m.m.
http://geocachingkungsbacka.wordpress.com
http://www.geocaching.com
https://sites.google.com/site/geocachingenlarandelek/
Välkomna till tillfälle 3!
Temat för dagen - Mysteriecach

småappar
Vi träffas utanför kommunhuset den 7 oktober kl 14.
Appar att ladda ner...
EveryTrail
Aurasma
Xnote
Reflektion
På plats
Vi testar att ta en mystriecach
-Gammelgården
Se vad ni hinner...
EveryTrail
Aurasma
Xnote
Du glömmer väl inte att dela med dig?!?
Dela med dig av dina och barnens upplevelser i vår facebookgrupp: Dokumentation i förskolan i Stenungsund och på inspirerastenungsund.wordpress.com. Jag hjälper dig att lägga ut innehållet på bloggen. Maila mig: johanna.almqvist@stenungsund.se

Du kan exempelvis dela med dig genom en film, text, bilder m.m.
Vad har du gjort sen sist?
Har er cach blivit hittad?

Vad har du lärt dig?
Hur väl har dina förväntningar uppfyllts?
Hur kommer du arbeta vidare?
Vad skulle gjorts annorlunda om utbildningen återkommer?
Full transcript