Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kalite Kontrol 6 Sigma

No description
by

ezgi güreler

on 17 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kalite Kontrol 6 Sigma

6 SiGMA EZGI GÜRELER
070110703 6 Sigma Felsefesi 6 Sigma Süreci 6 Sigma Yol Haritası 6 Sigma Süreç Yöntemleri Süreç Sigma Düzeylerinin Saptanması 6 Sigma İilkeleri 6 Sigmanın Vizyonu 6 Sigma Hatasız süreçler köklü iyiletirmelerle saglanabilir.
Hatayı yakalamak degil hiç olusmamasını saglamak gerekir. Kalite, müsteri beklentilerinin ne derece karsılandıgının ölçüsüdür. 6 Sigma Nedir ? Sigma Nedir ? Kalite Nedir ? İstatistiksel olarak bir topluluktaki değişkenliğin ölçümüdür. Ürün, hizmet ve proseslerin yeterliliklerini ölçen ve karşılaştırılmalarını sağlayan bir kalite ölçüm sistemidir. Müşterinin keritik ihtiyaçlarını anlayıp süreçleri düzenlemek
Beklenenleri tek seferde hatasız olarak ortaya çıkartmak Dönüşümsel Değişim
-tüm kuruluş Gerçek müşteri odağı
Verilere dayalı yönetim
Proses Odağı
Proaktif Yönetim
Sınırsız İşbirliği
Kusursuzluğu istemek ve başarısızlığa tolerans göstermek 1.Süreç kontrol altında mı? σ=Standart sapma 6 Sigmada hedef 'sıfır hata'dır. Sigma Düzeyleri ve Hata Oranları 1986'da motorola tarafından kurumsallaştırılmış
Motorola 6 sigma uygulamaları sayesinde 1988'de Malcolm Baldridge kalite ödülü alan ilk şirket olmuş 1987-1997 yılları arasında Motorola,
Satışlarını %17
Karını yılda %17,2
Hissse değerini yılda %16,5 artırmış; Net gelirini 1978'de 2,3 milyar dolardan8,3 milyar dolara çıkartmıştır. Kritik ihtiyaçlar;
Maliyet
Kalite
Teslim Süresi İşlemsel Değişim
-iş süreçleri 6 Sigma Metod ve Araçları 6 Sigmada Kullanılan Metodlar 6 Sigmada Kullanılan araçlar TANIMLA Proje Uyum Planı,
Tedarikçiler, Girdiler, Prosesler, Çıktılar, ve Müşteriler,
Ürün Analizi,
Müşterinin Sesi,
Yakınlık (affinity) Diyagramı,
Kano Modeli,
Kritik Kalite Faktörleri Ağacı ÖLÇ Çetele Diyagramı,
Pareto şeması,
Öncelik Matrisleri,
HTEA,
Süreç Yeterliliği,
Süreç Sigması,
Örnekleme,
Kontrol şemaları ANALİIZ ET Deney Tasarımı,
Beyin Fırtınası,
Sebep-Sonuç Diyagramları,
Kontrol Grafikleri,
Akış şeması,
Çetele Diyagramı,
Serpilme Diyagramı,
Hipotez Testleri,
Güven Aralıkları,
Regresyon Analizi, İIYIİLESTIR Beyin Fırtınası,
Veri Toplama,
HTEA (FMEA),
Deney Tasarımı,
Akış şemaları,
Planlama Araçları (Ağaç Diyagramı, Gantt şemaları),
Hipotez Testleri KONTROL ET Ölçülebilir Değişkenler için Kontrol Grafikleri
Sayılabilir Değişkenler için Kontrol Diyagramları
Diğer Kontrol Grafikleri D: Define = Tanımla
M: Measure =Ölç
A: Analyse = Analiz Et
I: Improve = Gelistir
C: Control = Kontrol Et D: Define = Tanımla
M: Measure = Ölç
E: Explore = Arastır
D: Develop = Gelistir
I: Implement = Uygula 2. DMEDI 1.DMAIC 3. DMADV D: Define = Tanımla
M: Measure = Ölç
A: Analyse = Analiz Et
D: Design = Tasarla
V: Verify = Uygulama için Onay Al Kontrol altında bir proses Kontrol dışı bir prosses 2.Süreç yeterli mi? Cp ve Cpk yeterlilik indeksleri ile sigma degğerleri arasında bir iliski vardır. Süreç yeterlilik indekslerinin hesaplanması Cp hesabında ortalamanın hedef ortalama ile aynı olduğu kabul edilirken(süreç merkezi dikkate alınmaz), Cpk ‘ da ortalamalar da dikkate alınmaktadır. Süreç sigma düzeyi ve süreç değişkenlik indeksi arasındaki ilişki Cp=Cpk olduğu durumlarda süreçte merkezden sapma olmadığını söylemek mümkündür. 6 sigma öncesi süreç: kontrol dışı ve merkezden sapmış 6 sigma uygulanmaya başlandığında: konrtol altına alınmış ancak hala sapmalar var 6 sigma sonrası: kontrol altında ve yeterli Milyonda Hata Olasılığı DPMO Hesaplanması Bir üretim bandında 100 adet ürün elde edilmiş ve 15 tanesi hatalı çıkmış olsun. N = 100
P = 15
DPMO = (15/100)*1000000
=150000 Yalın 6 Sigma 6 Sigma Rolleri Yalın yönetimin degğer katma ve israfı azatma yaklasımı ile altı sigmanın iyilestirme araçlarının birlikte kullanılması ile ortaya çıkmıs bir kavramdır Yalın altı sigma da altı sigmadaki yol haritasını işleyiş biçimi olarak benimsemiştir
Tek fark, tüm bu süreçlerde uygulanacak işlemlerin yalın yönetim çizgisinden çıkmayacak şekilde tasarlanmış olması ve önerilen her çözümde yalın yönetimin desteklenmesidir 6 Sigmanın Faydaları Değişkenlik küçülür,
İşlem süreleri azalır, üretkenlik ve verimlilik artar,
Hataların azalması ile birlikte maliyetler azalır
Müşteri memnuniyeti beraberinde müşteri sadakatini getirir, bu da pazar payının artmasına sebep olur,
Çalışanların bilgi seviyesi ile birlikte kalitesi de artmış olur,
Herkesin katılımı ile gerçekleşecek altı sigma uygulamaları kurum kültürünü olumlu yönde değiştirir •Borusan,
•Çimtaş,
•Arçelik,
•Vitra,
•Bsh-Profilo,
•Vestel,
•Fırat Plastik,
•Ford Otosan,
•Teı,
•Dow Chemıcal,
•Kalekim Türkiye’de altı sigma uygulayan başlıca firmalar; Dünyada altı sigma uygulayan balıca firmalar; •Motorola,
•Ford,
•Citibank,
•Quantum,
•Pirelli,
•Fiat, •Nokia,
•Volvo,
•Jaguar,
•Shell,
•Kodak, •Sony,
•Ericsson,
•Samsung,
•Toshiba,
•Hyundai BORUSAN HOLDING'TE 6 SIGMA UYGULAMASI 1944'te Asım Kocabıyık tarafından kurulmuş
Çelik, distribütörlük, enerji ve lojistik sektöründe faaliyet göstermekte Yüksek müşteri memnuniyetini ilke edinmiş,
Bu doğrultuda 2002 yılında yalın 6 sigma uygulamalarına başlamış HEDEF; Üretimden dagıtıma tüm süreçlerde sıfır hata,
Yüksek verimlilik,
Mükemmel is süreçleri ile müsteri memnuniyeti İş Sirkette is süreçlerini degğisştirmek adına uygulanan işslemsel degğisşimin yanısıra sşirket kültürünü etkileyen dönüsşümsel degğisşim de uygulanmaktadır. Borusan, altı sigmanın en etkin sekilde kullanılabilmesi için üç temel felsefenin birlikte yürütülmesine önem vermektedir Mevcut süreçleri iyileştirme-yani ürün ve prosesler geliştirme Müşteri değer katmayan faaliyetleri-israfı yok etme Geliştirilmiş süreçlerin uzun dönemde sürekliliğini sağlama Finansman Departmanında bir uygulama Müşteri ödemelerinde ortaya çıkan birtakım gecikmeler, belli bir dönemde kabul edilemez bir hal almıştır. Tahsil edilemeyen paralar sebebiyle, şirket kısa vadede yaptığı planları gerçekleştirmekte zorlanmaya balamıştır. 1.Problem tanımlama: Hazırlanan faturalardaki hatalar 2. Ölçme: Hata sayısına bağlı mevcut sigma düzeyi belirleme **Kesilen son 1000 faturadan 22 tanesi hatalı bulunmuştur; DPMO = (22/1000)*1000000 = 22000 Mevcut sigma seviyesi 3.5 olarak tespit edilmişstir. 3. Analiz : Insani hatalar kök sebepleri olsuturmaktadır 4. Gelistirme : fatura hazırlama isleminin ardından hesapların IT tarafından firma için gelistirilen özel bir programla kontrol edilmesi sağlanmıs 5. Kontrol Neden Yalın 6 Sigma? Ortak Hedefler 1.Nakil
2.Stok
3.Hareket
4.Bekleme
5.Fazla üretim
6.Fazla islem
7.Hatalar/Tekrar is 7 İSRAFI AZALTMA Yalın Yaklasşımın 6 sigmaya katkıları; Hızlı etki/değişim için kaizen metodunun uygulanması,
Fırsat tespiti için değer akış haritalarının kullanılması,
Organizasyonda düzenin sağlanması için 5S’ten faydalanılabilmesi,
Değer katmayan faaliyetlerin azaltılması için iş akışı ve yerleşim planlarının iyileştirilmesi,
Zaman tuzaklarını tespit etme ve iş yükü dengeleme,
Hata önleme (Poka-Yoke) Niçin bu kadar önemli? Kötü kalite maliyeti karşılıkları 6 Sigma Öncesi Şirkette Karar Yapısı Problemler net olarak tespit edilemez
Karar almada optimum çözüm yerine deneme-yanılma
Kullanılan metodoloji : ÖNSEZİ Kök neden saptanır
Verilere dayalı karar alma
İlk seferde 'doğru karar'
Önsezi yerine TECRÜBE 6 Sigma Sonrası Şirkette Karar Yapısı 6 Sigma Projelerinin SŞirkete Dahil Edilme Süreci 6 Sigma dahilinde tüm projeler kötü kalite maliyetini azaltmaya odaklıdır
Kötü kalite çıktının değişkenliği ile ilişkilidir
Engellemek için süreç bir bütün halinde incelenir Girdi değişkenliği Süreç kaynaklı değişkenlikler Borusan Holding Proje Takip Sistemi ERP ile uzun dönemli takip
İstatistiki veri edinme kolaylığı
Sürekli takip ile sürekli geliştirme Borusan Güç Sistemleri
Halkla İlişkiler Tanımlama: Kano analizi ile müşteri beklentileri tespiti
Sebep-sonuç matrisi ile süreç girdi ve çıktılarının belirlenmesi Ölçüm: Kalite evi ile kritik ihtiyaçların belirlenmesi
Minitab ile istatistiki çıkarımlar Araştırma: Rakiplerin pazar payı analizi ve çevre analizi ile projenin net getirilerinin belirlenmesi Geliştirme: TRİZ yöntemi Uygulama: Uygulamaya geçilmeden önce risk analizleri yapılmıştır. SONUÇ DMEDİ yeni süreç oluşturma Özel müşterilerle olan ilişkiler sağlamlaşmış
Belirli müşterilerle düzenli müşteri ziyaretleri oluşturulmuş
Pazar payı %80 artısş göstererek %20'ye yükselmişstir. KAYNAKÇA:
[1] Sakarya üniversitesi Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetimi dersi ödevi, 2004
[2] 6sigma.nedir.com , Mart 2013
[3] http://www.google.com.tr/search?q=6+sigma&hl=tr&source=lnms&tbm=isch&sa
[4] Hilmi YÜKSEL, Hizmet sektöründe 6 Sigma Uygulamaları: Literatür Araştırması, 2012 (27ile başlayan)
[5] Mutlu ERHAN, 6 Sigma ve Hizmet Sektöründe Uygulamaları, Haziran 2008
[6] Sabahattin DEVECİOĞLU & Ali Serdar YÜCEL, Spor Sektörü ve Altı Sigma Yönetim Modeli, Temmuz 2012
[7] Diler ASLAN & Süleyman DEMİR, Labaratuvar Tıbbında Altı Sigma Kalite Yönetimi, Aralık 2005
[8] http://www.google.com.tr/search?q=7+basic+tool&hl=tr&source=lnms&tbm=isch
[9] http://www.google.com.tr/search?q=dmaic&hl=tr&source=lnms&tbm=isch&sa
[10] https://www.google.com.tr/search?q=dmedi&hl=tr&source=lnms&tbm=isch&sa
[11] http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1_sigma, Mart 2013
[12] https://www.google.com.tr/search?q=control+chart&hl=tr&tbm=isch&tbo=u&sour
[13] Zülküf AYRANGÖL, Altı Sigma Yaklaşımı ve Bir Sanayii İşletmesinde Uygulama (The Six Sigma Approach and application at a factory), haziran 2007
[14] www.sigmacenter.com.tr, Mart 2013
[15] www.spac.com.tr, Mart 2013
[16] www.borusan.com.tr, Mart 2013
[17] www.deu.edu.tr/userweb/k.yaralioglu/dosyalar/TRIZ.doc Dinlediğiniz Için Tesekkür Ederim...
Full transcript