Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kald Krig

In Norwegian, this is my first Prezi, about the Cold War.
by

Nikolai Kleppe

on 1 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kald Krig

Den Kalde Krigen 1945 6. august 1945:
atombombe
over
Hiroshima 9. august 1945:
atombombe
over
Nagasaki 1946 5. mars 1946:
Winston Churchill advarer i en tale
om at et jernteppe er i ferd med å
senke seg over Europa. 1947 16. april 1947:
Bernard Baruch blir
den første som bruker
uttrykket "kald krig"
om forholdet mellom
USA og Sovjetunionen. 1948 24. juni:
Berlin-blokaden.
Sovjet blokkerer adgangen
til Berlin. Veier og jernbaner
stenges. Samtidig begynner
USA å sende forsyninger via
fly, kjent som The Berlin Airlift. 1949 4. april 1949:
NATO, i utgangspunktet
en anti-sovjetisk militær
allianse, blir grunnlagt. 9. februar 1946
Josef Stalin sier i
en tale at kapitalisme
og kommunisme er
uforenelige. Juni 1947: Marshall-planen,
som er USAs bidrag til å gjenreise
Europa etter andre verdenskrig,
startes. 1. oktober 1949:
Kommunistleder
Mao Tse Tung etablerer
Folkerepublikken Kina. 1950 Januar 1950:
USAs president
Harry S Truman
godkjenner byggingen av
hydrogenbomber. Februar 1950:
Senator Joseph McCarthy
starter sin heksejakt på
kommunister og innfører
lojalitetstester. McCarthyismen
fører til flere familietragedier
og venner angir hverandre. 24. juni 1950:
Korea-krigen begynner
da Sovjetunionen gir
Nord-Korea våpen så de kan
invadere Sør-Korea. TV-serien M*A*S*H* fra 70-tallet handlet
om et amerikansk militærsykehus under Korea-krigen. 1951 11. april 1951:
General MacArthur får
sparken av President Truman
etter at Truman nekter
MacArthur å bruke atomvåpen
og MacArthur åpenlyst kritiserer
Truman. 1952 Storbritannia
utvikler atomvåpen 1953 17. mars 1953:
Våpenkappløpet.
Test av 11 atomvåpen i
Nevada-ørkenen. 8. desember:
USAs president Dwight D.
"Ike" Eisenhower holder sin
Atoms For Peace - tale. 1954 Mars 1954:
Det sovjetiske
etterretningsorganet
KGB opprettes. 1955 Mai 1955:
Warszawa-pakten,
an allianse med Sovjetunionen
i spissen, dannes. 1956 Sommeren og høsten
1956 er Sovjetunionen
involvert i flere
konflikter. 29. juni:
Sovjetiske tanks slår ned
opprør blant arbeidere
i Podznan, Polen. 4. september 1956:
Sovjet sender militær
hjelp til Afghanistan. Oktober - november 1956:
Opprør i kommunist-
staten Ungarn knuses. 29. oktober:
Suez-krisen starter da Israel,
ledet av Moshe Dayan,
angriper egyptiske styrker
på Sinai-halvøya. Egypt
tar kontroll over Suez-kanalen. 1957 Romkappløpet starter 26. august 1957:
Vostok-raketten
sendes opp.
Sovjet leder rom-kappløpet. 4. oktober 1957:
Sputnik sendes ut i bane
rundt jorda. 3. november 1957:
Sputnik II sendes opp.
Romhunden Laika dør
i verdensrommet. 1958 31. januar 1958:
USA sender opp
Explorer I I 1958 blir USA
med i rom-kappløpet. Juli 1958:
NASA starter Mercury-
prosjektet, med mål å
sende en mann ut i verdens-
rommet. I november 1958:
Sovjet-president
Nikita Krustsjov krever
at NATO-tropper trekkes
ut av Berlin. 1959 Januar 1959:
Fidel Castro tar
makten i Cuba. Juni 1959:
"Kjøkken-debatten"
mellom Krustsjov og USAs
visepresident Nixon på verdens-
utsillingen i Moskva
gjør forholdet mellom USA
og Sovjet enda kjøligere. 1960 Frankrike utvikler
atomvåpen Mai 1960:
Sovjetunionen avslører
at et amerikansk U2-spionfly
ble skutt ned over Sovjet. November 1960:
John F. Kennedy
blir USAs 35.
president. 19. desember:
Cuba innretter seg
åpenlyst etter sovjetisk
politikk. 1961 April 1961:
Eks-kubanere invaderer
på oppdrag fra CIA
Grisebukta på Cuba i et
forsøk på å styrte Castro.
Forsøket mislykkes. Cuba-krisen 13. august 1961:
Grensen til Berlin
stenges.
17. august 1961:
Byggingen av
Berlinmuren starter 1962 USA involverer seg
ytterligere i Vietnam. Oktober 1962:
Cuba-krisen Etter Grisebukta beslutter
Sovjet å utplassere atom-
raketter på Cuba 14. oktober 1962:
Et amerikansk U2-
spionfly fotograferer
russiske atomraketter på
Cuba. I 13 dager er verden
på randen av atomkrig. Etter forhandlinger
blir Sovjet og USA enige
om at begge parter trekker
noen av sine atomvåpen
vekk fra strategiske områder;
Sovjet fra Cuba, USA fra Tyrkia
og Italia. En direktelinje mellom
Washington og Moskva
på telefon opprettes også. 1963 Juli 1963:
Forbud mot atom-
prøvesprengninger
vedtas. 22. november 1963:
John F Kennedy blir
skutt og drept i Dallas,
Texas. 1964 August 1964:
Vietnam-krigen eskalerer
etter en episode i Tonkin-
gulfen, der et amerikansk
krigsskip angriper vietnamesiske
torpedobåter. Oktober 1964:
Kina utvikler atomvåpen. 1965 Juli 1965:
200 000 amerikanske
soldater sendes til
Vietnam. 1966 B52-fly bomber Nord-
Vietnam. 1967 USAs forsvarsminister
Robert McNamara innrømmer
at bombetoktene har vært
mislykkede. 1968 Januar 1968:
Nord-Korea tar det amerikanske
krigsskipet U.S.S. Pueblo. President Johnson stiller
ikke til gjenvalg og Nixon
blir USAs president August 1968:
Det tsjekkoslovakiske
opprøret knuses av den
sovjetiske Røde Armé. 1969 20. juli 1969:
Apollo 11 lander
på månen. 1970 April 1970:
Nixon utvider Vietnam-
krigen til også å omfatte
Kambodsja 1971 Pentagon-papirene
publiseres. Disse avslører
USAs hemmelige planer for
Vietnam-krigen under
president Johnson. 1972 Februar 1972:
Nixon besøker Kina. Juli 1972:
SALT I, den første
nedrustningsavtalen
mellom USA og Sovjet,
underskrives. 1973 Januar 1973:
Våpenhvile mellom
Nord-Vietnam og USA. September 1973:
Et USA-støttet statskupp
styrter den chilenske
regjeringen. President
Salvador Allende dør og
Augusto Pinochet tar
makten. Oktober 1973:
Egypt og Syria angriper
Israel og Egypt ber Sovjet
om militær hjelp. 1974 August 1974:
Grunnet manglende
tillit etter Watergate-
skandalen, går Richard
Nixon av. 1975 April 1975:
Nord-Vietnam vinner
over Sør-Vietnam og overtar
landet. 1976 Februar 1976:
Sovjetiske og kubanske
styrker bidrar til
kommunistisk maktover-
tagelse i Angola. 1979 Januar 1979:
Kina og USA etablerer
diplomatiske forbindelser. Juli 1979:
SALT II undertegnes
av USAs president
Jimmy Carter og Sovjets
president Leonid Bresjnev. November 1979:
Shahen i Iran styrtes.
Iransk gisselkrise, da 52
amerikanere ble holdt som
gisler i 444 dager. Desember 1979:
Sovjetiske styrker invaderer
Afghanistan. 1980 August 1980:
Den polske fagforeningen
Solidaritet dannes av streikende
ved skipsverft. Leder er Lech
Walesa. 1983 USAs president Ronald Reagan
lanserer sitt SDI, Strategic Defence
Initiative, på folkemunne Star Wars,
satelittvåpen som skal skyte
ned sovjetiske atomraketter. 1985 Med åpenhet; "Glasnost" og
ombygging; "Perestrojka",
bringer den siste Sovjet-
presidenten Mikhail Gorbatsjov
håp om en slutt på den Kalde Krigen. 1986 Oktober 1986:
Reagan og Gorbatsjov
blir enige om å ruste ned;
fjerne atomraketter fra
Europa. 1989 Januar 1989:
Sovjetiske tropper
forlater Afghanistan Juni - September 1989:
Polen og Ungarn blir
uavhengige. November 1989:
Berlinmuren faller 1990 29. mai 1990:
Boris Jeltsin blir valgt som russisk
president. 1991 Slutten på Sovjetunionen
og Den Kalde Krigen 14. mai 1948:
Staten Israel
opprettes
Full transcript