Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Зүрхний төрөлхийн гажиг

1-р баг
by

Enkhjargal Kh

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Зүрхний төрөлхийн гажиг

Зүрхний төрөлхийн
гажиг

Тодорхойлолт :
Хүүхэд зүрхний төрөлхийн гажигтай төрөх нь ихэнхдээ олон генийн хам шалтгаанаас үүсэлтэй ба эмгэгийн хүнд хөнгөн нь удамшилын нөхцөл, орчны нөлөөнөөс хамаарна.
Хүний хромосомын эмгэгүүд нь олон эрхтний гажигийг үүсгэдгийн нэг нь зүрхний төрөлхийн гаж хөгжил юм.
Зүрхний төрөлхийн гажигийн шалтгаан

1-Генетикийн
2-Гадаад орчны
3-Эхийн биеийн жин
1.Генетикийн хүчин зүйл
Трисоме 13 ( Патауагийн хам шинж)
Трисоме 18 (Эдвардын хам шинж)
Трисоме 21 ( Дауны хам шинж)
Хүний хромосомын эмгэг болох Трисоме 21, 18, 13 нь зүрхний төрөлхийн гажигийн 5-8%-ийг эзэлдэг. Үүнээс Трисоме 21 илүүтэй тохиолддог.
Зүрхний булчингийн уургийн мутаци, α-миозины хөнгөн гинжийн мутаци нь зүрхний тосгуурын таславчийн гажигийг үүсгэдэг.
Трисоме 21 ( Дауны хам шинж) тэй төрсөн 3 дахь хүүхэд бүрт зүрхний төрөлхийн гажиг ажиглагдана. Энэ нь тосгуур ховдолын цоорхой, Фаллогийн дөрвөл гажиг, артерийн битүүрээгүй цорго зэргээр илэрнэ.
Дауны хам шинжтэй төрсөн хүүхдийн 2|3 нь умай дотроо үхнэ. 30% анхны жилдээ, 50% нь 5нас хүртлээ амьдарч нас барах ба 8% нь 40 нас хүртлээ амьдарч чадна.
Дауны хам шинж
Трисоме 13 ( Патауагийн хам шинж)
Turner syndrome
Genetic mosaicism (46XX/45XO) каротиптэй хүүхэд турнерийн хам шинжтэй төрдөг. Энэ үед Гол судасны нарийсал, Ховдолын ханын цоорхой гажиг ажиглагддаг.
2.Гадаад орчны хүчин зүйл
Ургийн хөврөлийн гажигийг үүсгэгч:
Химийн:
Эм, химийн төрөл бүрийн хорт бодис , (alcohol, hydantoin, lithium and thalidomide)
2. Физикийн:
Ионжуулах туяа, ус хөрс агаарийн бохирдол
3. Биологийн:
Халдвар: нян, вирус, эгэл биетэн...(Rubella),
4. Эхийн өвчин:
(diabetes mellitus, phenylketonuria, and systemic lupus erythematosus).[
3.Эхийн биеийн жингийн нөлөө
Эхийн биеийн жингийн индекс ≥ 30 (BMI ≥ 30) байхад ураг зүрхний төрөлхийн гажигтай төрөх эрсдэл ихэсдэг байна. ( Normal BMI= 19-24.9)
Мөн жирэмсэн эхийн биеийн жингийн индекс (BMI= 25-29.9) үед ч мөн ихэсдэг байна
Turner syndrome
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript