Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tolkning og analyse av skjønnlitteratur

No description
by

Halvor Thengs

on 12 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tolkning og analyse av skjønnlitteratur

Tolking og analyse av skjønnlitterære tekster
Analyse
Fra gresk "ana" og "lyin": "oppløsning"
I litteraturen analyseres tekster ved at vi "bryter dem opp" og ser på enkeltbestanddelene hver for seg.
En tolking innebærer å sette elementene sammen til en meningsfull enhet.
Dahl et al. (2007) Grip teksten vg2. Aschehoug
Jansson et al. (2007) Tema vg2. Det norske samlaget
Store norske leksikon. (2012) Analyse. http://snl.no/analyse (Hentet fra internett 22.08.2012)
Nordreisa vgs. (2012) Litterær analyse og tolkning. http://bit.ly/Slr3lo (Hentet fra internett 22.08.2012)
NDLA. (2012) Analyse av episke tekster. http://ndla.no/nb/node/47778?fag=27 (Hentet fra internett 22.08.2012)
Litteraturliste:
Den bevisste leseren

Det vi kan "løse opp" i en tekst kan deles inn i disse analysebegrepene:
motiv, tema og budskap
handling og konflikt
komposisjon
framstillingsform
fortellehastighet
forteller og synsvinkel
personskildring
miljøskildring
Still de gode spørsmålene
Hva handler teksten om?
Hvordan presenteres handlingen?
Hvordan forstår jeg teksten?
Er teksten aktuell i dag?
Hvorfor leser vi?
For å bli underholdt?
For å oppleve?
Dypere lesing krever at vi kan stille gode spørsmål til teksten.
Analysepunkter
Motiv, budskap, tema
Handling og konflikt
Komposisjon
Tid og fortellehastighet
Fortelleren er ikke den samme som forfatteren
Fortelleren er stemmen i fortellingen
Forfatteren velger hvordan historien skal fortelles, og valg av forteller er dermed et virkemiddel i seg selv

Synsvinkel
Personal (kjenner personene "innenfra")
Autoral (refererer handling)
Begrenset/ubegrenset kjennskap til personene
Førstepersonsfortelling (jeg-fortelling)
Tredjepersonsfortelling
Allvitende / ubegrenset
Refererende / begrenset
Forteller, forfatter og synsvinkel
Direkte personskildring
Utseende og egenskaper

Indirekte personskildring
Handlinger, tanker, ytringer
Krever en aktiv leser som kan tolke subtile signaler

Statiske og dynamiske personer
Statiske personer forandrer i liten grad personlighet eller handlingsmønster i en tekst
Dynamiske personer gjennomgår en forandring, enten ved at de tar nye valg eller ved en endring i tanker og verdier
Personskildring
Motiv: Det som skjer / det vi kan se
- Den konkrete situasjonen (
to personer som ikke snakker sammen i en bil
)

Tema:
- En idé, abstrakt og allmenn (
kommunikasjonsproblemer
)

Budskap:
- Noe som skal formidles til leseren (
god kommunikasjon er nødvendig i forhold mellom mennesker
)
Handling:
- Hovedhandling og sidehandling (sidehandlingene kaster lys over hovedhandlingen - de fungerer ofte som frampek)

Konflikt:
- Motsetningsforhold mellom personer, etiske valg, verdisyn (det gode mot det onde, gjøre vondt for å oppnå et godt mål osv.)
Tekstens oppbygning
Innledning
(faste formularer - DVEG, bakgrunnsinformasjon, skildring, in medias res)
Kronologi
Begynnelsen først, slutten sist (eventyr, sagalitteratur)
Retrospeksjon
Av "retro" (tilbake) og "spekt" (speil, se)
Tilbakeblikk på tidligere hendelser (Ibsen)
Frampek
Hint om det som kommer til å skje (Novellen Karen av Alexander Kielland):
"Bakenfor Krarup Kro lå torvmyren mørk med sorte torvskur og dype farlige hull. Og innimellom lyngtuene buktet det seg en stripe av gress, som om det kunne være en vei; men det var ingen vei, for den stanset like i kanten av en torvgrav, som var større enn de andre og dypere også."
Gjentakelse
Ord, setninger, motiver (Fargen blå i Frode Gryttens "Blues")
Spenning
Eksposisjon, konfliktopptrapping, klimaks, løsning
Fortelletid
Den tiden det tar å fortelle en historie
Fortalt tid
Tida som går i historien
Fortellehastighet
Skildringer og detaljrikdom senker fortellehastigheten (scenisk)
Få ord, lange tidsrom gir høy fortellehastighet (refererende)
Miljøskildring
Miljø er:
tid
samfunnsforhold
de konkrete omgivelsene i teksten

Hvorfor miljøskildring?
Gjengi virkeligheten realistisk
Symboler som bidrar i historien
Tolkningen er et resultat av analysen. Etter at teksten er "tatt fra hverandre", kan den settes sammen igjen. Du vil forhåpentligvis ha skaffet deg mer innsikt og forståelse for hva teksten kan formidle av kunnskap og verdier - og kanskje du vokser som menneske av å ha lest nettopp denne teksten?
Tolkningen
Det finnes ingen fasitsvar når du tolker en tekst!

(Men du må forsvare tolkningen med begrunnelse i analysen din).
I filmen "Stranger Than Fiction" ser vi historien om en mann som blir "fortalt" av en forfatter.

Kjenner du til historier med en litt annerledes forteller eller synsvinkel?
Egilssoga (s. 342):
"Egil bad Tord om å få vera med ham til leiken; han var da på sjuande året.
[...]
Da Egil var tolv år gammal [...]"
Sofie i Amtmandens Døttre:
Sofie er på ball, men ønsker ikke å utsette seg selv for ydmykelsen av å bli bydd opp til dans og "vurderes" av mennene (som en del av det å bli bortgiftet):

"Vår bestemmelse er å giftes, ikke å bli lykkelige. I den forstand har jeg sett begge mine eldre søstre oppfylle sin bestemmelse. De tok sine menn med overlegg, frivillig, og dog ville de ikke under noen omstendighet selv valgt dem."
Frode Grytten - 1:1 (s. 289)

"Eg vil at du skal synge for meg, seier du igjen.
Eg protesterer. Eg kan ikkje syngje."
Kjell Askildsen - Mennesker på kafé

"Jeg satt ved et bord midt på gulvet, og rundt meg satt en masse mennesker og spiste kaker eller smørbrød, sjelden mer enn en ved hvert bord. Det så nokså ensomt ut, og siden jeg ikke hadde snakket med noen på en god stund, ville jeg ikke hatt noe imot å veksle om ikke mer enn noen få ord med en eller annen."
Stephenie Meyer - Twilight: Evighetens kyss

"På Olympic Peninsula nordvest i delstaten Washington, under
et nesten konstant skydekke
, ligger det en liten by som heter Forks. På dette
uanselige stedet

regner det
mer enn noe annet sted i USA. Det var fra denne byen og
dens dystre, evige dis
at moren min rømte med meg da jeg bare var et par måneder gammel. Det var i denne byen jeg hadde vært
tvunget
til å tilbringe en måned hver sommer til jeg var fjorten år."
Full transcript