Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toetsbeleid @ FSW

No description
by

Ann Fastré

on 21 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toetsbeleid @ FSW

Toetsbeleid @ FSW
Anneleen Claassen en Ann Fastré
Diensten Onderwijsbeleid
Dienst Onderwijsprofessionalisering- en Ondersteuning
Verwelkoming
Toetsmatrijs
Afstemming leerresultaten en examen(vragen)
Sjabloon
Verbetersleutel
Eerlijk en consequent beoordelen
Voorbeelden
Vervolgworkshop
19 mei 2014
Meer info:
Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain.
New York: David McKay Co Inc.
Wat wil je nastreven met je OPO?
Wat streef je nu al na?
Licht toe aan je collega en noteer de belangrijkste kernelementen
Vergelijk je notities met de huidige ECTS-fiches
Welk verwerkingsniveau moeten studenten hiervoor tonen?
Komen deze niveaus terug in je evaluatie?
Situeer je examenvragen in de piramide van Bloom en vergelijk met je leerresultaten. Bevinden ze zich op hetzelfde niveau? Zijn er niveaus die onder- of oververtegenwoordigd?
Overleg met je collega: zijn jullie het eens met elkaars indeling? Komen alle niveaus doorheen de opleiding (logisch) aan bod?
Betrouw-
baarheid
Validiteit
Evaluatiecriteria
Opsomming van goede antwoord(element)en
Maximumscore per (deel)vraag
Weging en cesuur
Opzet workshop(s)
Toetsbeleid @ FSW
- facultaire nota
- sessies
Vervolgstappen
Afronding

Voorbeeld schriftelijk examen (begrijpen)
“Wat is het verschil tussen een negatieve bekrachtiging en een negatieve straf? Geef van elk begrip een voorbeeld.”
Een 'ideaal' antwoord
Welke antwoorden komen met welke (deel)scores overeen?
Eventueel geef je aan wat te doen met een fout antwoord (bv. -1 punt)
Voorbeeld mondeling examen (begrijpen)
“Wat is het verschil tussen een negatieve bekrachtiging en een negatieve straf? Geef van elk begrip een voorbeeld”
Voor elke student een scoreblad
Kernitems weergeven
Eventueel aangevuld met overkoepelende vaardigheden zoals originaliteit, vlotheid...
Koppeling aan een cijfer
Voorbeeld schriftelijk examen (evalueren)
Ruimere evaluatiecriteria
Niveaus of standaarden beschrijven hun invulling
Bij de beoordeling ga je na in welke mate een student een bepaald criterium bereikt heeft of welk(e) niveau/standaard het best aansluit bij zijn prestatie
Vertaling naar score

Beargumenteer volgende stelling...
Beoordeel het examen en geef een score.
Helpt de verbetersleutel je om een goed oordeel te maken? Wat zijn volgens jou kerncriteria om te slagen?

Bespreek de toegekende scores en ervaringen.
Leiden de verschillen in de verbetersleutels tot ander evalueergedrag?
Full transcript