Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leren debatteren door observeren

Door goede debaters te observeren, kun je de kunst van het debatteren van hen 'afkijken'.
by

yke meindersma

on 4 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leren debatteren door observeren

Bewijslast 1
Bestaan er in de huidige situatie (beleid x) inderdaad problemen?

Bewijslast 2
Is het bestaande beleid oorzaak van de problemen?

Bewijslast 3
Is het nieuwe beleid wel in staat de problemen op te lossen?

Bewijslast 4
Wegen de voordelen van het beleid op tegen de nadelen ervan?
Inhoud van de beurten

Opzetbeurt voorstanders
• Ingaan op de vier vaste geschilpunten
• Bij elk punt minimaal één argument noemen.

Opzetbeurt tegenstanders
• Vaste geschilpunten vormen de leidraad.
• Naar voren brengen eigen argumenten.
• Weerleggen argumenten van voorstanders.

Verweerbeurt voorstanders
• Argumenten van tegenstanders weerleggen.
• Eigen (sterke) argumenten nogmaals benadrukken of verder onderbouwen.

Verweerbeurt tegenstanders
• Argumenten van voorstanders weerleggen.
• Eigen argumenten verstevigen.

Slotbeurt tegenstanders
• Puntsgewijze samenvatting, confrontaties langslopen en aangeven in wiens voordeel ze beslist zijn.
• Conclusie: waarom moeten wij als tegenstanders het debat winnen.

Slotbeurt voorstanders
• Puntsgewijze samenvatting, confrontaties langslopen en aangeven in wiens voordeel ze beslist zijn.
• Conclusie: waarom moeten wij als voorstanders het debat winnen.
troublespeech
lagerhuisdebat over spijbelen
Lagerhuisdebat
over het afschaffen van de monarchie
HaarlemmermeerLyceum lessen psychologie verplichten
Soorten stellingen
1. Beleidsstellingen: maatregelen
Beleid X moet vervangen worden door beleid Y

2. Waardestellingen: oordelen
Goed/slecht, meer/minder belangrijk, etc

3. Feitelijke stellingen
Bewering X is waar
Voorbeelden
1. Beleidsstellingen: maatregelen
Beleid X moet vervangen worden door beleid Y
De VU moet Engels in de bachelorsfase als voertaal hanteren.

2. Waardestellingen: oordelen
Goed/slecht, meer/minder belangrijk, etc
Het is beter om biologisch vlees te eten dan vlees afkomstig uit de bio-industrie.

3. Feitelijke stellingen
Bewering X is waar, feitelijk controleerbaar
De TU Delft is de grootste technische universiteit van Nederland.
Een beleidsstelling is een stelling die een verandering beoogt van het huidige beleid x in beleid y.

Voorbeeld: Moedertaaldocenten moeten urenvermindering krijgen.

1 Het als nieuw voorgestelde beleid wordt concreet in de stelling vermeld.
2 Het werkwoord ‘moeten’ wordt in dit type stelling vaak gebruikt.
Moedertaaldocenten moeten urenvermindering krijgen

Bewijslast 1
Er is grote zorg over de taalvaardigheid van leerlingen. Moedertaaldocenten hebben volle klassen en niet voldoende tijd om regelmatig schrijfvaardigheid te trainen.
Bewijslast 2
Moedertaaldocenten geven evenveel uren voor een VB en hebben meer correctiewerk dan collega's.
Bewijslast 3
Doeltreffendheid: minder uren betekent meer tijd voor correctiewerk en dus meer aandacht voor schrijfvaardigheid.
Uitvoerbaarheid?
Bewijslast 4
Voor moedertaaldocenten wegen de voordelen op tegen eventuele nadelen.
Uitwerking beleidsstelling
4 tips voor een
goede presentatie
Vaste geschilpunten
Vorm en Inhoud
Beleidsstelling
Opbouw beleidsdebat
Opzetbeurt 1 (V) 3 min
Opzetbeur 2 (T) 3 min
Verweerbeurt 1 (V) 3 min
Verweerbeur 2 (T) 3 min
Slotbeurt 1 (T) 1 min
Slotbeurt 2 (V) 1 min
Opbouw minidebat
Opzetbeurt (V) 2 min
Opzet/verweerbeurt (T) 2 min
Slotbeurt (V) 1 min
Beleidsstelling en vaste geschilpunten
Kettingdebat
in vrije vorm
Leren door observeren
Full transcript