Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Os tics das TICs

No description
by

Ana Moreiras

on 15 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Os tics das TICs

Os tics das TICs
As TICs hoxe
Xestionar a información textual e audiovisual é un elemento inherente á nosa Cultura

Innovación + traballo en equipo + iniciativa = cidadanía autónoma e competente
O modelo IES A Cachada
As TICs como fermenta de traballo na aula
As TICs para visibilizar o noso proxecto educativo
As TICs para impulsar a creatividade, cooperación e autonomía
Motivación
Atractivo
Carácter formativo e propedéutico
Linguxe de comunicación común
Versatilidade
Creatividade
Autonomía
Cooperación
Responsabilidade
Conexión inmediata co mundo real
Interactividade
Retroalimentación
Os tics positivos
Os tics negativos
Consumo de tempo
Aillacionismo e individualismo
Perda privacidade
Desconcentración
Desinterese
Fluctuación rápida na motivación
Superficialidade (deslumbramento)
Demanda constante de innovación (formación e equipos): stress e consumismo
Perda de habilidades por exceso de automatización
Ferramentas de traballo
Visibilización e difusión
Na era das telecomunicacións, o centro que non existe na prensa e nas redes sociais, non existe.

A sociedade equipara visibilidade con calidade, por eso é preciso promover unha difusión
clara e rigurosa das actividades do centro
TICs en Europa
Recursos materiais e banda ancha nos centros europeos

Aspectos socioculturais

Visión das TIC noutros sistemas educativos (programas Erasmus)
TICs na LOMCE
Coa LOMCE, pasan a ser transversais xunto a comunicación audiovisual. Ademais, serán materia en 4ºESO e BACH
TICs na educación

Sensibilización profesorado e familias: as TICs deben ser unha linguaxe de comunicación común

Reflexión persoal e colectiva sobre os elementos do currículo: contidos, metodoloxía, avaliación

Planificación e traballo do equipo docente
Google Drive
A web 2.0 e o traballo colaborativo
Contidos TIC
Blogs como libros e libretas de aula
Blogaliza- O Cachatronic
A Xanela:
Blogaliza e Wix
Boletín mensual con información do centro para profesorado, alumnado e familias
As redes sociais
O IES da Cachada en Facebook e Twitter
Proxecta TÍCaras
Que hai do papel das rapazas nas TIC?
Creatividade, cooperación, autonomía
O Club do Antifás
Blogs e páxinas web como revistas dixitais
http://clubdoantifas.iesacachada.org/
Plataforma aberta
Simplicidade
Cooperatividade
Proliferación
Redundancia
Non é open source
Non é institucional
Motivadores e atractivos
Fomentan creatividade
Fomentan cultura CC
Complexidade e frustración
Necesidade de hardware costoso
Escasez de recursos de calidade open source
Organización da información
Organización dos traballos
Actualización permanente
Interactividade
Interfaz pouco actractivo
Actualmente, non hai asesoramento dos xestores: futuro incerto
Centralización da información
Atractivo das plataformas dixitais
Proliferación de páxinas. O problema do servidor da Xunta
Estatísticas reflicten poucas entradas
Potencial alto alcance
Manexo simple
Interfaz atractiva e multiplataforma
Falta de cultura dixital familias
Falta de cultura dixital profesorado
Desinterese alumnado

Alcance real
Proxección externa do centro
Establecemento de vínculos
Controversia: administrador, contidos, dereitos
Estudo, diagnose e deseño de campañas e actividades para superar a brecha de xénero nas TIC
Creatividade
Sensibilización sobre as desigualdades
Atención á diversidade fóra da aula
Creatividade
Autonomia
Compromiso
Complexidade/frustración
Manexo superficial ferramentas (falta de tempo)
Francachadonia
Futuro de Indicativo
ONGD ConTacto
Amores Prohibidos
Ruta 63
Comenius
Aquaecultura
Un obradoiro creativo-social
Grupos de correo
Formularios
Documentos de traballo colectivo
Presentacións
Complementos: Flubaroo
Programación: Scratch e App Inventor
Robótica: LEGO e Arduino
Edición de imaxe: GIMP
Edición de audio: Audacity
Edición de vídeo: Corel Video Studio
A Xaneliña - Mailchimp
http://moreiras.blogaliza.org/2014/12/04/xoga-o-apalpador-claus/
Dispersión
Manexo superficial das ferramentas (falta de tempo)
"Conxunto de destrezas técnicas para acceder ás redes de información (...) Iniciativa, colaboración e respecto polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos (...) Dominio dos recursos informáticos e as redes de comunicación"
Indicadores uso das TIC no 2010: http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/index.php/2011/05/11/indicadores-del-uso-de-las-tic-en-espana-y-en-europa-2009-2010
Versátiles, accesibles, prácticas, simples e fiables: Google Drive ou Moodle?

Coherencia curricular e transversalidade (nas diferentes materias): debate en torno ó PCC

Dereitos de autor
Conclusións
Full transcript