Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Po stopách společensky prospěšného podnikání

Short version
by

Lukas Policar

on 11 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Po stopách společensky prospěšného podnikání

Společensky prospěšné podnikání
Muhammad Yunus (1940)
- bangladéšský profesor ekonomie
- nobelova cena míru 2006
- zakladatel Grameen Bank - poskytování mikroúvěrů (microcredits) - ženám ...
- 2 pilíře:
společenský
a ekonomický
"Social added value"
děti nad 6 let chodí do školy
rodina si může dovolit lékařskou
péči
rodina má kvalitní ošacení
rodina pije nezávadnou vodu
přivydělávání si pěstováním
zeleniny
Příklady sociálního podnikání
v ČR a ve světě
Fair trade - Commerce équitable
Web 2.0 a společensky prospěšné aplikace a služby
Sociální firmy - Work Integration Social Entreprises (WISE)
- zaměstnávání zdravotně a sociálně vyloučených
- chráněné kavárny/restaurace
- výrobní dílny/firmy
ETHNOCATERING
GERLICH ODRY
Sdílení know-how a prostředků
Car sharing
Co-housing
Coworking
Lokální produkce a spotřeba
Komunitní služby
Ekologie ve městech - Smart cities
- ekologické čtvrťe
- KoKoZa - urban gardening
- Paletky/Forewear - recyklace / móda
Farmářské trhy
www.febea.org
Crowdsourcing
Hithit.com/Startovac.cz
Mikroúvěry Myelen.com (ČR)
Alternativní a etické bankovnictví
Fair trade káva, čaje, produkty
Ethiquable
Francie
Mama Coffee - ČR
Bike sharing ...
Couchsurfing ...
Přímý odběr lokálních produktů
Mateřská centra
Odlehčovací služby / Service a la personne (FR)
Odkud se bere?
Krize důvěry v (sociální) stát
krize "welfare state"
neschopnost řešit lokální / globální problémy
nedůvěra ve státní instituce
Posilování (globální) občanské společnosti
rostoucí nezávislost na vládních strukturách
globální propojenost a sdílení hodnot/norem
růst demokracie, "civility" a "nenásilné zdvořilosti" (Keane)
socální sítě, vzájemná propojenost, "Generation We"
Hospodářská / společenská krize
globální problémy - migrace, chudoba, nová centra a periferie, nové rozdělení světa
nové probémy v rozvinutých oblastech světa - stárnutí populace, rozpad tradičních
rodin, strukturální nezaměstnanost
nekontrolovatelnost finančních toků, finanční spekulace, atd.
odmítání tradičních hierarchií (stát,
business korporace atd.)
... odlidštění ekonomie, technokratizace
Životní prostředí a posun hodnot
rostoucí důraz na šetrnost a
ekologii a nové životní styly
(bio, eco-friendly, local, fair
trade..)
spotřebitelská orientace na postmateriální hodnoty
- "návrat k pradědům"
role spirituality v ek. vztazích?
Principy sociálního podnikání
jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí

hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním

zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku

pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu
Model "Tripple bottom line"
NTS Tessea, ČR
Social entrepreneurship
Social economy
Solidarity economy
Pohledy na sociální podnikání a sociální ekonomiku
Kde hledat další informace?
www.podnikavaskola.cz
lukas.policar@podnikavaskola.cz

návaznost na evropskou tradici
družstevnictví (cooperatives)
hybridní právní statuty
např. CIC (UK), SCIC (FR)
třetí sektor - diverzita
občanská sdružení/firmy
"anglosaský" přístup
asociace, nadace, družstva, mutualité (vzájemné fin. instituce)
společenská změna, alternativní ek. modely
např. "Décroissance"
Latinská Amerika a jižní Evropa - např. Économie sociale et solidaire (FR)
CSR - Corporate social responsibility ???
nadnárodní korporace
firemní nadace
podpora soc./envi.
prospěšných projektů
dárcovství/PR
firemní dobrovolnictví/
motivace zaměstnanců
Global
Ashoka foundation
www.ashoka.org
TEDx ideas worth
spreading - www.ted.com
Studium sociální ekonomiky a soc. podnikání
EMES research network - www.emes.net
RECMA Revue internationale de l´economie
sociale - www.recma.org


School for Social Entrepreneurs
(UK) - www.the-sse. org

Business Schools vs. Alternativní ekonomie
Sociální podnikání v České republice
People, planet, profit, o.p.s. (Praha)
Trast pro ekonomiku a společnost (Brno)
HUB Praha (Praha, Brno, Ostrava)
www.ceske-socialni-podnikani.cz
Příležitosti
HUB Praha - Social Impact Award
Era - Social innovation camp
Sociální inovace - MPSV
Nadace Via - Akademie soc. podnikání
socialenterprise.guardian.co.uk
Sharing economy
"accessing rather than owning"

Principy:
úspora nákladů / možnost si přivydělat
úspora energie, snížení ekologické stopy
sdílení a lidský kontakt
důvěra
Získávání a využívání
hodnoty toho
co už máme ...
Fenomén
"Social entrepreneurship"

Česká Republika - cca 180 subjektů se identifikuje jako sociální podnik
Velká Británie
2012 - 55 000 "Social enterprises"
5% všech firem ve VB
1% ročního HDP
Fair Trade - 81 % růst mezi lety 2006-2007, 3400 fair trade produktů!
Zdroj: http://www.startups.co.uk/
Nárůst zájmu ....
Společensky prospěšné
podnikání?
Sociální podnikání?
Sociální ekonomika?
Social business?

Umsemumtam

Crowdmapping
TrashOut.me -
černé skládky
Ushahidi.com - humanitární mapyZažij podnikání jinak
Social Enterprise Typology,
Kim Alter, 2003
Typologie sociálních podniků
Historie
1844
1876
1858
VŠE, MUP Praha ...
SOCIÁLNÍ INOVACE, TRENDY, BUSINESS MODELING, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, INSPIRACE, KONTAKTY, ZÁBAVA
Podnikavá škola
Podnikatelské workshopy pro studenty, pedagogy a vedení škol
Kroužky a workshopy od 2.st ZŠ
Principy společensky prospěšného podnikání
dle M.Yunusa

1. Naším podnikáním pomáháme řešit určitý problém, který ohrožuje celou společnost, její část nebo přírodu.
2. Jsme ve své činnosti finančně soběstační
3. Naši investoři mohou dostat zpět maximálně své vklady, ale nemají nárok na žádné dividendy
4. Poté, co jsme vyplatili investory, veškerý zisk vracíme do zlepšování a rozšiřování podnikání; nepřivlastňujeme si tedy zisk.
5. Bereme ohled na životní prostředí.
6. Naši zaměstnanci dostávají tržní mzdu
a důstojné pracovní podmínky.
7. Baví nás to


Sociální podnikání

A) zaměřené na zaměstnávání lidí
zdravotně nebo sociálně znevýhodněných

Společensky prospěšné podnikání

B) zaměřené na poskytování služeb a produktů prospěšných pro společnost nebo životní prostředí.

Společensky prospěšné podnikání

A) zaměřené na zaměstnávání lidí
zdravotně nebo sociálně znevýhodněných


Jak začít?
Full transcript