Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GEOSISTEMUL, ECOSISTEMUL ŞI PEISAJUL GEOGRAFIC

No description
by

Lavrig Teodora

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GEOSISTEMUL, ECOSISTEMUL ŞI PEISAJUL GEOGRAFIC

GEOSISTEMUL, ECOSISTEMUL ŞI PEISAJUL GEOGRAFIC
Proiect realizat de : Lavrig Teodora şi Vişoiu Irina
Componentele mediului geografic
COMPONENTE PRIMARE: ABIOTICE(rocile,relieful,aerul,apa), care sunt cuprinse în cele trei geosfere(litosferă, atmosferă, hidrosferă)
COMPONENTE DERIVATE: BIOTICE (plantele şi lumea animală), care s-au dezvoltat în baza componentelor primare, transformându-le în timp.La aceste componente se adaugă şi solurile, la a căror formare au participat, atât componentele primare, cât şi cele derivate.
COMPONENTE ANTROPICE: care s-au format după apariţia omului, proponderent în ultimele secole, ca urmare a activităţii umane din domeniul industriei, agriculturii, transporturilor, etc.
Relaţiile între componentele mediului
Există relaţii care s-au dezvoltat la nivelul fiecărui factor de mediu, dar şi la nivelul întregului sistem de mediu.Cele cu rol conducător imprimă trăsăturile acestuia şi se reflectă în peisaj.
Mediul geografic
Cuprins:
Mediul geografic
Mediul natural
Mediul antropic
Mediul antropizat
Mediul inconjurător
Relaţiile între componentele mediului

Mediul geografic este un sistem specific Terrei, rezultat din combinarea şi interacţiunea tuturor componentelor proprii Pământului(litosferă,atmosferă, hidrosferă, biosferă,inclusiv omul şi activităţile sale).
Relaţiile spaţiale
Pun în evidenţă legături pe teritorii cu suprafeţe variabile.Astfel, mediile deşertice cuprind regiuni mari din Africa, Australia, Asia, etc., în care întregul sistem de relaţii dintre elementele de mediu este subordonat celor de natură climatică.
Mediu antropizat a cărui formă este condiţionată de caracteristicile spaţiului limitat
Relaţiile temporale
Relevă schimbări ale factorilor de mediu sau ale mediului în întregime în intervale de timp diferite.Spre exemplu, orogeneza(Ansamblu de procese tectonice care se produc în zonele mobile ale scoarței terestre și care au drept rezultat formarea unui lanț muntos cutat),
Relaţiile cauzale
Conduc la transformări esenţiale în alcătuirea şi modul de reflectare a unei unităţi din mediu în peisaj.
Uzinele au afectat vegetaţia, au favorizat alunecări şi torenţi care au degradat terenurile agricole, solurile s-au imbogăţit cu substanţe nocive şi a fost afectată sănătatea oamenilor.
Uzina de la Zlatna
Relaţiile funcţionale
Determină sensul evoluţiei unităţii de mediu prin legăturile pe care le impune una dintre componente.De exemplu, un platou calcaros într-o regiune creează un mediu carstic.Legăturie datorate calcarului conduc la forme de relief, microclimat, circulaţia apei, tip de sol, vieţuitoare şi activităţile omului.Luncile râurilor dobândesc caracteristici distincte, spaţii joase inundabile, păduri de tip zăvoi, soluri hidromorfe, aşezări şi terenuri agricole puţine.
Relaţiile cu caracter dinamic
Se modifică în spaţiu şi în timp, datorită schimburilor de energie şi materie dintre componentele mediului.Rapiditatea evoluţiei depinde de relaţiile generate de om.Astfel, la nivel local, se produce schimbarea mediului natural într-unul antropic, prin mai multe faze de „antropizare”, iar la nivel regional, extinderea deşertului Sahara, în detrimentul unităţilor de mediu vecine prin eliminarea pădurilor şi a savanei.În plus, există şi relaţii aparent statice, spre exemplu relaţia dintre sol şi arbori.
Termeni cheie

Mediul
-Ansamblul tuturor condiţilor externe care influienţează viaţa şi evoluţia organismelor.

Mediul ambiant
-totalitatea factorilor şi condiţiilor mediului geografic, la care se asociază elementele de ordin psihologic, social, artistic, constituind un cadru care priveşte viaţa şi activităţile omului.

Mediul natural
-sistem alcătuit din componente fizice, plante şi animale, fără a exclude implicaţiile societăţii umane asupra ansamblului de relaţii.Mediul natural este obiectul de studiu al Geografiei fizice.

The Earth's Spheres
Bibliografie
Manualul de geografie pentru clasa a XI-a, ed. Humanitas, Silviu Neguţ,Marius-Cristian Neacşu
Caietul de geografie
http://www.referatexp.com/geografie/mediul-geografic-structura-si-organizare/
http://dexonline.ro/definitie/orogenez%C4%83
https://www.google.com/imghp?gws_rd=ssl
http://andreeazg.com/2010/10/20/mediul-inconjurator/
Full transcript