Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hur man för ett resonemang i NO

No description
by

Boel Lundholm

on 9 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hur man för ett resonemang i NO

BETYGSKRITERIER
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussioner som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Exempel:
- Eleven för
enkla och till viss del underbyggda resonemang
kring hur människan påverkar naturen och
visar på några åtgärder
som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

- Eleven för
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
kring hur människan påverkar naturen och
visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder
som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

- Eleven för
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
kring hur människan påverkar naturen och
visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder
som kan bidra till ekologiskt hållbar utveckling.


Vad säger experterna?
Hur vi bedömmer
Hur fungerar det på riktigt?
Ni ska nu två och två diskutera följande fråga, tänkt på de punkter som vi pratade om tidigare:
Hur man för ett resonemang i NO
Tack för att ni har lyssnat.
- Lycka till.
Mycket text eller hur?
Biologi:
Samhällskunskap

Svenska
Tänk på att:
-Orsakerna kan handla om jordbruk och hur vi människor påverkar och förändrar naturen.
- Några orsaker kan hänga ihop och förstärka varandra.
BI: Resonera om orsakerna till att bin och humlor minskar.
Hur bedöms detta?
Vad skiljer ett E från ett A?
-
Underbyggnad
: Förklarar och övertygar varför man tycker som man gör. T.ex. genom att jämföra, ger konkret exempel dvs fakta (VIKTIGT).

- Ser samband:
Man kan se/urskilja och förklara, hur olika faktorer hänger samman och kan påverka varandra.

- Slutsats:
Väver samman sin fakta, idéer, förslag osv och ger ett konkret förslag/förklaring.


Vad som avgör ett svars kvalité,
kan dock variera beroende på
förmågorna som testas
Hur man vidareutvecklar sina resonemang.
Det är viktigt att man är tydlig i sina resonemang, vi som lärare ska
inte behöva gissa
vad du kan. Det är bättre att vara övertydlig än att inte förklara allt.

Ni kan använda er av följande stördord för att lättare vidareutveckla era resonemang.

- På grund av - Eftersom - Å ena sida / Å andra sidan
- Detta leder till - En orsak var - Jag tycker så för att
När ni har resonerat färdigt läs då igenom svaret igen och ställ er frågan "Varför" och "har jag förklarat allt?"
T.ex. -"Ökade bidrag leder till att fler skaffar barn"
Varför gör det det? Varför vill fler skaffa barn då? Varför vill staten att de skaffar barn?
Varför är det bra att folk skaffar barn?
- A ska leda till B som leder till C osv!
Full transcript