Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klinische les Geriatrie

No description
by

Suzan ten Brincke

on 3 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klinische les Geriatrie

Wat is anorexie?
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
(cc) photo by Franco Folini on Flickr
(cc) photo by jimmyharris on Flickr
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
Signaleren
Anorexie
Voedingsproblemen
bij Geriatrische patiënten

Oorzaken
Omstandigheden
Ouderdom
Voeding weigeren
Wegduwen van eten en drinken
Kleine hoeveelheden eten
Spelen met eten, zonder het op te eten
Uitsluitend vloeibare voeding willen
Misselijk worden bij het zien van eten
Wat gebeurt er bij jou wanneer je neus verstopt zit?
Is uw kleding de afgelopen maand wat ruimer gaan zitten?
Moet u uw riem op een gaatje kleiner instellen?
Krijgt u vanuit uw omgeving vragen of u wellicht bent afgevallen?
Kunt u de laatste weken de normale hoeveelheid bij de maaltijden
niet meer op?
Is uw gewicht ongemerkt afgenomen op de weegschaal?
(VerminderdeEetlust.nl, 2011)
- Observeren van intake
- Observeren van veranderingen mbt intake
- Rapporteren van intake (vocht/voedingslijst)
- Gewicht observeren
- Vermoeden van verandering bespreken zorgvrager
- Vaststellen wat de zorgvrager wil, en wat dat betekent voor zijn of haar situatie
- Signalen bespreken met collega’s of met leidinggevende
- Besluit nemen over het vervolg: voorlopig niets doen, andere aanpak, anderen inschakelen, verwijzen.
(NIWZ, 2004)
Adviezen en hulpmiddelen
Algemene adviezen:

Gezondheidsbewust gevoel creëren
Zorg voor een voedzame basis
Zorg voor een goede verdeling van de eetmomenten
Breng variatie aan
Richt op voedselvoorkeur
Creëer een goede ambiance
Stimuleer lichamelijke activiteit
Raad roken af
Stimuleer zelf boodschappen te doen
Onderzoek:
Uit een studie kwam naar voren dat ouderen tot 50% meer eten als ze in gezelschap (van bekenden) zijn dan wanneer ze alleen eten.
Ook de ambiance aan tafel heeft invloed op de voedselconsumptie van ouderen in een verzorgingshuis. In een recentere studie is opgemerkt dat ouderen die alleen wonen, producten als minder lekker ervaren dan ouderen die leven in een huishouden van twee of meer mensen.
(Van der Staak & Ruijschop, 2010).
Adviezen voor zieke patiënten:

Vermijd het creëren van uitzonderingen
Speel in op misselijkheid en braken
Gepureerde of vloeibare voeding
Stimuleer de mondmotoriek
Zorg voor gepaste hulpmiddelen
Gebruikte literatuur
1. Van der Staak S.J.G.M., Ruijschop R.M.A.J., Informatorium voor Voeding en Dietetiek (2010). Eetgedrag van ouderen: regulatie van voedselinname. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. URL: http://vb23.bsl.nl.www.dbproxy.hu.nl/frontend/redir.asp?product=9065020187&page=9065020187/09014f3c802b17ba%2Ehtml&highlight=eetlust+stimuleren&phrase=.
2. Leenheer, R., Cliënt en medezeggeschap in de gezondheidszorg (2005). Maaltijdvoorziening in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. URL: http://vb23.bsl.nl.www.dbproxy.hu.nl/frontend/redir.asp?product=9065027246&page=9065027246/09014f3c800c3daf%2Ehtml&highlight=tips+slechte+eetlust&phrase=.
3. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (2005). Signalementen. URL: http://vb23.bsl.nl/frontend/redir.asp?product=0167%2D9228&page=0167%2D9228/09014f3c80113d33%2Ehtml&highlight=verminderde+eetlust&phrase=.
4. Van Duinen, J.J., Informatorium voor Voeding en Dietetiek (2011). Voeding bij reumatische aandoeningen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. URL: http://vb23.bsl.nl/frontend/redir.asp?product=9065020187&page=9065020187/09014f3c8004c985%2Ehtml&highlight=anorexie+eetlust&phrase=.
5. Van de Wetering, M.D., Dijsselhof, M.E., Informatorium voor Voeding en Dietetiek (2009). Oncologische aandoeningen bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. URL: http://vb23.bsl.nl/frontend/redir.asp?product=9065020187&page=9065020187/09014f3c8004c980%2Ehtml&highlight=anorexie+eetlust&phrase=.
6. Doornink, N., Vogel, J., Informatorium voor Voeding en Dietetiek (2008). Voeding bij oncologische aandoeningen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. URL: http://vb23.bsl.nl/frontend/redir.asp?product=9065020187&page=9065020187/09014f3c8021c206%2Ehtml&highlight=anorexie+eetlust&phrase=.
7. Stegeman, N.E., (2009). Voeding bij gezondheid en ziekte. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Vijfde druk, eerste druk 2007.
8. Stegeman, N.E., e.a. (2012). Zakboek Voeding. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Eerste druk: verwacht in 2012.
9. VerminderdeEetlust.nl, (2011). Ondervoeding. URL: http://www.verminderde-eetlust.nl/verminderde-eetlust/ondervoeding.htm.
10. Den Engelsman, L., (2011). Dietist aan het woord. Ondervoeding, de gevolgen… URL: http://www.verminderde-eetlust.nl/gezonde-voeding/dietist-aan-het-woord/column:ondervoeding-de-gevolgen.htm.
11. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (2004). Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op MBO-niveau. Module bij het handboek ‘In de spiegel kijken. Werken aan competenties in de thuiszorg’ . Den Haag: Krips, Meppel, URL: http://www.vilans.nl/docs/producten/CompetentiebehrVerzorgend.pdf.
12. Atrium Medisch Centrum, (2011). Gezondheidspatronen Gordon. URL: http://www.atriummc.nl/index.php?id=10941.
13. Medisch Centrum Leeuwarden, (z.j.). SNAQ: Wie beter eet wordt sneller beter. URL: http://www.mcl.nl/Over-het-MCL/Kwaliteit-en-patientveiligheid/SNAQ-vragen-tegen-ondervoeding/
Bedankt voor jullie aandacht!
Zijn er nog vragen?
De blandfordschaal;
Observatieschaal afwijzend voedinggedrag bij dementerenden
Verandering in waarneming
Verlaagd basaal-metabolisme
Verminderd
genot
Verandering van voedselbewerking
Verandering van sociale omgeving
Te weinig lichamelijke activiteit
Verminderde eetlust:
Hoort bij ouderen en zieke mensen
Is een VOEDINGSPROBLEEM
Dan kan er wat
aan gedaan worden!
1. Weinig trek
2. Snel verzadigd gevoel
Er zijn twee soorten:
Symptomen:
Nederlands instituut Zorg & Welzijn
Verminderde eetlust.nl
Literatuur
Ziekte
Therapie
Omgeving
Voorbeelden van aandoeningen
Metabole ontregelingen
Hypercalciëmie
Hyponatriëmie
Uremie
Nierinsufficiëntie
Klachten spijsverteringskanaal (passagestoornissen, obstipatie)
Ascites
(Doornik & Vogel, 2008)
Voorbeelden van klachten
Pijn
Angst
Spanning
Benauwdheid
Vermoeidheid
Immobiliteit
Koorts
Infecties
Diarree
Ontregelde bloedglucosewaarden
Depressieve gevoelens
(Stegeman, 2009)

Voorbeelden van therapie
Chemotherapie
Radiotherapie
NSAID’s
Antidepressiva
Antihypertensiva
Hartglycosiden
Indirect: medicatie met langdurige vieze nasmaak (zoals metformine)
(Stegeman, 2009)
Oorzaken van (tijdelijke) smaak- en reukveranderingen
Metabole ontregelingen
Dehydratie
Mondproblemen
Koorts
Infecties
Chemotherapie of radiotherapie in hoofd/halsgebied
(Doornik & Vogel, 2008)
Oorzaken van verminderde reuk & smaak
Verminderde reuk wordt vaker geconstateerd dan verminderde smaak
Vanaf 60e levensjaar gaat reukvermogen achteruit
Herstellend vermogen van de smaakpapillen is groter dan dat van de reukreceptoren
Drempelwaarde bij ouderen voor smaak is 2,5 keer groter dan van jongeren
Verminderde smaak kan ook ontstaan tgv een tekort aan bepaalde vitaminen en mineralen, zoals zink, koper, vitamine A, C, B6, B12 of foliumzuur
(Van der Staak & Ruijschop, 2010)

Oorzaken van veranderde
voedselverwerking
Verlies van spiermassa en daarmee verminderde spierkracht (kauw/slikproblemen)
Slecht passend kunstgebit
Taaier slijm
Langzamere bewegingen
(Van der Staak & Ruijschop, 2010)

Gevolgen
Ondervoeding
Langer herstellingsproces
Hospitalisatie
Complicaties
Verlies van
zelfstandigheid
Verminderde
kwaliteit van leven
Vochtbalans
Vochtbalans
= INput en OUTput
Start in opdracht arts
Start bij SNAQ > 2, diëtist icc
Start bij klinische toestand
Start bij instabiele patiënt
Start bij infuus
Dagelijks balansen, evt onbalans bespreken in visite
Dagelijks knelpunten bespreken, zoals incontinentie
Dagelijks stopdatum bespreken
Vochtbeperking
= INput
Start in opdracht arts
Dik vloeibare voeding meetellen
Indien nodig knelpunten bespreken met diëtist, denk aan mogelijkheden zoals gemixte voeding (= geen vocht)
Dagelijks evt overschrijding bespreken in visite
Dagelijks stopdatum bespreken
Voeding
= energie INput
Start in opdracht arts
Start bij SNAQ > 2, diëtist komt icc
Start bij klinische toestand, vraag diëtist icc
Noteer werkelijke intake/retour
Noteer suiker, (volle) melk, (dubbel) beleg
Noteer nutridrink, resource, eiwit/energieverrijkt
Mogelijkheden bespreken met diëtist
Na 3 dagen evaluatie door diëtist
Na evaluatie interventies of stopdatum bespreken
Alleen zelf starten als
patiënt er in thuissituatie
mee bekend is!
Samenwerking
disciplines

Service-assistenten
Artsen
Verpleegkundigen
Meedenken in mogelijke oorzaken op therapeutisch vlak (NSAID’s, antidepressiva, antihypertensiva, hartglycosiden, metformine) en interveren
Meedenken in bestrijden symptomen (misselijkheid, pijn, benauwdheid, angst, verwardheid) en interveren
Meedenken in paramedici en consulten aanvragen (dietist, logopedist)
Terugkoppeling bloedwaarden (natrium, nierfunctie) en meedenken in belastbaarheid versus toegevoegde waarde vochtbalans en/of vochtbeperking en/of wegen
Voedingsanamnese uitvragen en voorkeuren doorgeven aan service-assistenten
Observeren intake (vochtbalans, voedingslijst)
Observeren (voedings)problemen (slecht passend kunstgebit, slikproblemen, misselijkheid)
Observeren gerelateerde problemen (ontregelde bloedglucosewaarden, psychische problemen, benauwdheid, pijn)
Schakelen tussen service-assistent, diëtist, logopedist (consultaanvragen, MDO, mondelinge besprekingen)
Intake en bijbehorende interventies bespreken tijdens visite
Frequent kleine hoeveelheden aanbieden buiten SA-rondes ('s middags soep met brood, warme pap voor de nacht, medicatie met extra toetje)
Vocht/voedingslijsten nauwkeurig bijhouden (retouren, dubbel beleg etc)
Verbale stimulans/persoonlijke aandacht tijdens maaltijden
Stimuleren gezamenlijk eten
Stimuleren mobiliteit
Patiëntenvoorkeurslijst bijwerken
Vocht/voedingslijsten nauwkeurig bijhouden (retouren, dubbel beleg)
Observaties/voedingsproblemen terugkoppelen aan verpleegkundigen
Verbale stimulans/persoonlijke aandacht tijdens maaltijden
Stimuleren gezamenlijk eten
Prettige ambiance creëren in huiskamer
Extra energie aanbieden (snacks, dubbel beleg, volle melk, ontbijtkoek bij koffie, nutridrink, suiker in pap)
Zorgen voor smaakvariatie (tosti's, meandermix, bouillon)
Meedenken in consistentiemogelijkheden (gemixt, zacht vlees)
Full transcript