Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kapitlu 6 Lesson 1 Form 4

No description
by

Jacob Portelli

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kapitlu 6 Lesson 1 Form 4

Kapitlu 6: Il-Knisja x'inhi? Meta tisma l-kelma Knisja, liema hija l-ewwel haġa li tiġik f'rasek jew x'inhi l-ewwel emozzjoni li thoss? Qamh u sikrana Discussion Ġudizzji fuq il-Knisja Topic 3 Fil-fehma tieghek, x'inhu l-aktar importanti, il-knisja tal-ġebel jew il-knisja tan-nies? Ghaliex? Fil-fehma tieghek, ahna l-Maltin kemm inhossu li l-Knisja hija taghna lkoll? Dan inhossuh hafna, ftit jew hekk u hekk? Jidhrilna li jkun biżżejjed jekk ix-xoghol tal-Knisja jkun biss li tipprovdilna l-qrar u l-quddies, torganizza xi purċissjoni u tiehu hsieb il-funerali? Ghaliex? Dwar il-Knisja nisimghu diversi ideat. Nahsbu lli hu importanti li nistaqsu bis-serjeta x'inhi verament il-Knisja fil-qalba taghha? Ghaliex? Ideat dwar x'nifhmu bi KnisjaHemm min bi Knisja l-ewwel u qabel kollox jifhem il-knisja tal-ġebel, u dak kollu li ghandu x'jaqsam mal-bini, mal-indafa jew mat-tiżjin taghha. Hemm min imbaghad bi Knisja jifhmu l-Papa, l-isqfijiet, is-saċerdoti u s-sorijiet. Fix-xbieha ta' Knisja li ghandhom, il-kotra tal-insara li ma ghandhiex sehem fit-temxxija donnha ma tidholx jew, jekk tidhol, ma ghandhiex importanza. Qisu l-ghalliema u l-istaff, u l-istudenti jhallihom barra. Forsi l-aktar xbieha komuni ta' Knisja fostna l-Maltin hija l-Knisja qisha xi Aġenzija ta' servizzi spiritwali. Hafna jharsu lejn il-Knisja bhal dik l-Organizzazzjoni li ghandha l-postijiet u l-uffiċjali taghha biex tiehu hsieb il-bżonnijiet spiritwali tan-nies. Il-Knisja tiehu hsieb biex wiehed isib fejn iqerr, jisma' l-quddies, jghammed l uliedu, imur jitlob u meta jmut, taghmillu l-funeral u l-quddies ghal ruhu: qisha Supermarket kbir f'nofs ir-rahal, fejn wiehed isib biex jinqeda, mhux fi hwejjeġ tal-ġisem, imma fi hwejjeġ tar-ruh. Indifferenti vs Involut Antikwata? Mohhha fil-flus? Tindahal f'kollox
Full transcript