Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bo Ba Bat Kha Thi

No description
by

Patrick Thang

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bo Ba Bat Kha Thi

Giáo sư Robert Mundell
Bộ ba bất khả thi
Chính sách tiền tệ độc lập
Bất
khả thi

Thả nổi tỷ giá
Tự do luân chuyển vốn
Ổn định
tỷ giá
CSTT phụ thuộc
Kiểm soát
vốn
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỘC LẬP
-Chính sách của NHTW thực hiện nhằm điều tiết kinh tế.
-Không quan tâm đến tỷ giá hay các biến số vĩ mô khác.
Mục đích : Ổn định và tăng trưởng kinh tế
ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ
-NHTW quyết định tỷ giá cố định và điều hòa cung - cầu ngoại tệ để duy trì tỷ giá.
Lợi ích :
-Khuyến khích đầu tư.
-Cải thiện cán cân thương mại.
TỰ DO LUÂN CHUYỂN VỐN
-Là tự do tham gia thị trường tài chính quốc tế.
-Vốn hoàn toàn nhạy cảm với lãi suất.
Lợi ích : Nền kinh tế của quốc gia linh hoạt hơn, hội nhập sâu hơn.
Giả thiết
-Nền kinh tế nhỏ, mở, vốn tự do luân chuyển.
-r* là lãi suất quốc tế
-Nền kinh tế đang trong trạng thái khiếm dụng : Yo < Yp
-Ngân hàng trung ương thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng để điều tiết kinh tế.
Nguồn : Slide bài giảng Kinh tế Vĩ mô của giảng viên Trần Thị Minh Ngọc
THƯỚC ĐO BỘ BA BẤT KHẢ THI
MI - Monetary Independence
ERS - Exchange Rate Stability
KAOPEN -Capital Account Openness
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỘC LẬP - MI
Chính sách tiền tệ mở rộng :
Vốn tự do luân chuyển :
=>Để ổn định tỷ giá, ta phải điều chỉnh chính sách tiền tệ hoặc tài khoản vốn
Điều chỉnh thông qua chính sách tiền tệ
Để giảm e
=> Chính sách tiền tệ mất đi tác dụng điều tiết kinh tế mà được thực hiện phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái e.
Điều chỉnh thông qua tài khoản vốn
-r < r* : Vốn chảy ra tăng
-Thực hiện kiểm soát vốn để hạn chế dòng vốn chảy ra.
=>Cán cân thanh toán không bị thâm hụt.
=>Tỷ giá không bị ảnh hưởng.
Vậy khi thực hiện kiểm soát vốn thì mối liên hệ giữa lãi suất và tỷ giá bị phá vỡ, tỷ giá được ổn định.
Nguồn : viessmanncentre.ca
Nguồn : chuyentienquocte.com
Nguồn : teamaltman.com
Nguồn : bloomberg.com
Nguồn : commoditytrademantra.com
Ổn định
tỷ giá
Ổn định
tỷ giá
Vốn
tự do
Thả nổi
tỷ giá
Kiểm soát vốn
Tiền tệ độc lập
Tiền tệ độc lập
Tiền tệ phụ thuộc
Bộ ba bất khả thi
Chính sách tiền tệ độc lập
Bất
khả thi
Thả nổi tỷ giá
Tự do luân chuyển vốn
Ổn định
tỷ giá
CSTT phụ thuộc
Kiểm soát
vốn
-Chinn và Ito (2008) đã phát triển 3 thước đo để đánh giá mức độ
độc lập tiền tệ (MI)
,
ổn định tỷ giá (ERS)

hội nhập tài chính (KAOPEN)
.
CHÍNH SÁCH TỰ DO LUÂN CHUYỂN VỐN - KAOPEN
CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ - ERS
-KAOPEN dựa trên thông tin trong báo cáo hàng năm về cơ chế tỷ giá và những hạn chế ngoại hối do IMF phát hành.
-Chỉ cho thấy một quốc gia về mặt pháp lý có tiến hành các chính sách kiểm soát vốn hay không.
-KAOPEN cũng nằm trong khoảng [0,1]
-KAOPEN càng tiến về 1 nghĩa là quốc gia đó càng ít kiểm soát vốn, dòng vốn luân chuyển tự do hơn.

Vốn
tự do
-Độ ổn định tỷ giá chính là độ lệch chuẩn của tỷ giá, được tính theo năm dựa trên dữ liệu tỷ giá mỗi tháng giữa quốc gia sở tại và quốc gia cơ sở.


-ERS nằm trong khoảng [0,1].
-ERS càng lớn nghĩa là tỷ giá càng ổn định.
-MI là thước đo mức độ độc lập chính sách tiền tệ của một quốc gia, được đo lường bằng hàm nghịch đảo của mức tương quan hằng năm của lãi suất hàng tháng giữa quốc gia sở tại và quốc gia cơ sở.
-MI nằm trong khoảng [0,1]
-MI càng lớn nghĩa là chính sách tiền tệ càng độc lập.
MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ - ERS
MỨC ĐỘ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH - KAOPEN
MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - MI
Ta sẽ tiến hành quan sát các chỉ số đo lường về Bộ ba bất khả thi ở Việt Nam giai đoạn 1995 – 2010 ( trải qua 2 cuộc khủng hoảng tài chính 1997 và 2008)
SỰ KẾT HỢP BỘ BA BẤT KHẢ THI
-Ổn định tỷ giá và hội nhập tài chính

-Ổn định tỷ giá và chính sách tiền tệ độc lập.

-Chính sách tiền tệ độc lập và hội nhập tài chính.

Nguồn : veryicon.com
Mỹ đã chọn hai mục tiêu đó là sử dụng chính sách tiền tệ và lưu chuyển dòng vốn tự do vào nền kinh tế.
Trung Quốc lựa chọn thực hiện chính sách tiền tệ độc lập và cố định tỷ giá.
Nguồn : veryicon.com
Các nước trong EU lựa chọn từ bỏ chức năng độc lập tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá và hội nhập tài chính.
Nguồn : veryicon.com
Việt Nam gia nhập WTO, lượng vốn và ngoại tệ chảy vào tăng khiến cho tỷ giá giảm, gây khó khăn cho xuất khẩu.
Nhằm tăng tỷ giá, NHNN đã tung tiền nội tệ để thu mua ngoại tệ, lượng tiền tung ra khoảng 50.000 tỷ đồng.
Tỷ giá được ổn định nhưng lượng cung tiền tăng cao sẽ gây áp lực lạm phát.
TÌNH HÌNH VIỆT NAM NĂM 2007
-Để giảm áp lực lạm phát, phải giảm lượng cung tiền trong nền kinh tế.
-Không thể thông qua việc mua nội tệ và bán ngoại tệ vì sẽ làm tỷ giá không ổn định.
-Thông qua việc mua bán các chứng khoán gần như là không đáng kể so với khối lượng cung tiền đã tung ra.
=> Do đó phương pháp được chọn là tăng dự trữ bắt buộc từ 5% lên 10%, lượng tiền thu vào khoảng 40.000 - 50.000 tỷ đồng => lạm phát được khống chế.
ĐIỀU TIẾT LẠM PHÁT
NĂM 2007
Nguồn : gafin.vn
BỘ BA KHẢ THI ?
Việt Nam trong tình trạng hội nhập tài chính, tỷ giá được ổn định nhưng lại không gây áp lực lạm phát.
Vậy Bộ ba bất khả thi trở nên khả thi ?
NGHỊCH LÝ
Việc tăng dự trữ bắt buộc có vẻ khiến cho bộ ba bất khả thi trở nên khả thi.
Nhưng việc cất tiền vào két đồng nghĩa với việc vốn đầu tư trở nên khan hiếm, và tiền đem cất không tạo được giá trị gia tăng cho nền kinh tế, về dài hạn sẽ không có gì để trả cho nhà đầu tư nước ngoài.
Kết quả năm 2008, lạm phát không thể kìm nén được đã bùng nổ lên mức cao nhất từ trước đến nay.
-Bộ ba bất khả thi là một lý thuyết quan trọng của tài chính quốc tế, là cơ sở để các quốc gia lựa chọn các chính sách vĩ mô thích hợp.
-Tuy nhiên, việc cố gắng theo đuổi cả mục tiêu sẽ khiến cho các quốc gia rơi vào khủng hoảng, tiêu biểu như Việt Nam vào năm 2008.

KẾT LUẬN
Full transcript