Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den kalde krigen 1945-1989

No description
by

Pia Vinkki

on 19 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den kalde krigen 1945-1989

Vietnam-krigen
1955-1975
* dominoteorien

1949:
Opprettelsen av to tyske stater, BRD og DDR
* Berlinblokaden
- BRD er en forkortelse for Bundesrepublik Deutschland, 'Forbundsrepublikken Tyskland', det offisielle navnet på Tyskland.
- DDR var en forkortelse for Deutsche demokratische Republik, som var det offisielle navnet på den østlige delen av den delte tyske staten i årene 1949-1990.
- Berlinblokaden ble opprettet p.g.a. Sovjets frykt for et splittet Tyskland, altså i redsel for et kommunistisk nederlag, og avtriggeren var innføringen av den nye tyske valutaen Deutchmark.
- Berlin-blokaden førte til et sterkt splittet Tyskland og forhindret nok at Vest-Tyskland kom under Øst-Tysklands kontroll.
- Berlin-blokaden ble også en god lære for både Sovjet og Vesten innen krisehåndtering, og var nok en av grunnene til at de vestlige landene gikk sammen i en militær allianse; NATO.
1986:
Tsjernobyl-ulykken
* radioaktivt nedfall
1962:
Cubakrisen
* terrorbalansen

1950-1953: Korea-krigen

Krig mellom Sør- og Nord-Korea
Brøt 25. Juni 1950
Kina støtter Nord-Korea
USA og vesten støtter Sør-Korea
Fører til massiv militær opprusting i verden
Våpenhvileavtale ble skrevet i den demilitariserte sonen som er en grense/buffersone mellom Nord- og Sør-Korea.
Våpenhvileavtalen aldri blitt til fredsavtale

1953-1980:
Josip Broz Tito som president i Jugoslavia
* "titoisme"

* hssdjfdjfh
* jwdfewrkknhdh :-)

NATO blir opprettet
1955:
Warszawapakten blir undertegnet
* østblokk
(1955-1991)
Militær og sikkerhets politikk, mellom Sovjet og de kommunistiske landene i Øst-Europa
Bulgaria, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Romania, Øst-Tyskland
Østblokken:
Skillet mellom kommunistiske land, og "Den frie/vestlige verden)
Sosialistiske svar på NATO
1979:
Sovjetisk invasjon i Afghanistan
* mujahedin
1958:
"Det store spranget" i Kina
* kulturrevolusjon

- Kina ville bli en økonomisk og militær
stormakt
- Kollektivisering av jordbruk, oppstart av
stålindustri
- Slo feil, titalls millioner døde
- Splittelser i landets ledelse
- Kulturrevolusjonen
- Kamp mot alt gammelt, politiske ledere
forfulgt
- Millioner døde

1975:
Helsingfors-erklæringen
* OSSE

1989 15 April-4 Juni

Demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, Beijing

-Studenter og arbeidere demonstreert om sitt ønske for mer frihet og demokrati samtidig som de kritiseert den kinesiske stat for korrupsjon

-Flest mennesker ble drept i gatene rundt plassen. Strenge arrestasjoner og streng sensur ble så innført rundt hele hendelsen.

-Endte med at hæren grep inn og dermed ga demonstrasjonene sitt andre navn "Massakren på Den himmelske freds plass"

-Deng Xiapong var lederen for Kina i perioden når massakren skjedde. Han var den som tok beslutningen om å håndtere demonstrantene slik som de ble.


1955:
Det europeiske kull- og stålfellesskap
blir grunnlagt i Paris
* EF
* Grunnlaget for dagens EU
* Store jern- og kull-forekomster
* Schumanplanen
* Ønsket å forene Vest-Europa
* Storbritannia medlem i 1973

1980:
OL i Moskva
* den internasjonale boikotten

- Sommer-OL ble holdt i Moska i 1980.
- Sovjetunionen vant, med 195 medaljer totalt.
- Ble boikottet av 65 land, på grunn av Sovjetsunionens innmarsj i Afganistan året før.

1984:
OL i Los Angeles
* reaksjoner på 1980-boikotten

- Sommer-OL ble holdt i
Los Angeles i 1984.
- På grunn av boikotten i Moska, holdt Sovjetunionen, sammen med andre land, seg unna OL i 1984.
- Påvirket OL i stor grad.
1957:
Sputnik 1
* Første kunstige satelitt i bane rundt jorden
* 83,6 kg
*Skutt opp av sovjetunionen 4.Oktober 1957
* Brant opp under tilbakevendingen 4. januar 1958
* sputniksjokket
* Kom som en stor overraskelse for USA og resten av verden
* Starten på "romkappløpet"
* Konkurrere
* Utforsking av verdensrommet
* Første kunstige satelitt opp
* Første menneske i rommet
* Første menneske på månen.

1969:
Det første mennesket på månen
* romkappløpet
1985:
Mikhail Gorbatsjov til makt i Sovjetunionen
* glasnost og perestrojka
1956:
Sovjetiske soldater satt inn
for å slå ned reformforsøk i Ungarn
* Imre Nagy
- Et todelt Europa, øst og vest
- Østeuropeiske stater prøvde å opptre selvstendig overfor Moskva
- Sovjetunionen godtok ikke at østeuropeiske land brøt ut av "rekkene"
-Opprør i Ungarn
-krav til at privat eiendom skulle innføres
-krav til at landet skulle være nøytralt og melde seg ut av Warszawapakten
-Moskva sendte sovjetiske styrker gå til aksjon i Budapest
-Imre Nagy ble igjen statsminister (forrige flyktet til Sovjetunionen) under opprøret i Ungarn
-Ba vesten om å hjelpe Ungarn
1968:
Prahavåren
* Bresjnev-doktrinen
1961-1989:
Berlin-muren

Berlinermuren
Berlinermuren var en 45,1 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av de østtyske myndighetene i DDR fra 13. august 1961 som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR. Formålet med muren var offisielt å beskytte DDRs innbyggere mot fascisme. Den virkelige årsaken for byggingen av muren var å forhindre at befolkningen flyktet til Vesten. Muren falt 9. november 1989, under den demokratiske revolusjonen mot diktaturet i DDR, og det er få spor igjen etter den. Kun enkelte plasser er det tegn etter den, den dag i dag.
Jernteppet
Under den kalde krigen var Jernteppet et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, Sovjetkontrollert kommunistisk del. I denne betydning ble begrepet første gang brukt av Joseph Goebbels i ukeavisen Das Reich i 1945.[1] Begrepet ble plukket opp av senere rikskansler grev Lutz Schwerin von Krosigk i 1945, og fra ham igjen av Storbritannias statsminister Winston Churchill, som gjentok og populariserte begrepet i en tale i 1946 ved Westminster College i Fulton, Missouri.

1956:
Suezkrisen
* Midtøsten-konflikten
1979: Den iranske revousjon/ den islamske revolusjon
* Skjedde i 1979
* Sjah Mohammed Reza VS Ayatollah Khomeini
* To faser
*Sjah møtte motstand
* I 1978, foregikk protester mot sjah
* Khomeini kommer tilbake 01.02.1979
*Islamsk republikk


1945:

Trinityprøvesprengningen

Første atombombe

Våpenkappløp mellom USA og Sovjet

Cubakrisen


Vietnamkrigen (1955-1975)

Hvorfor ble det krig i Vietnam?
- Kommunistene hadde makten i nord, og USA ville hindre at de fikk makten i sør.
- USA sendte svært mange soldater til landet.
- Det ble dannet en kommunistisk bevegelse også i sør, FNL.

Hva slags virkning fikk krigen?
- To millioner vietnamesere og 60 000 amerikanere ble drept.
- Nord- Vietnam og Kambodsja ble bombet gjennom mange år.
- Amerikanske fly slapp gifter ut over jungelen, så naturen ble ødelagt.
- Sivilbefolkningen ble utsatt for store overgrep.
- USA led et stort nederlag. Hele Indokina ble kommunistisk.

Dominoeffekten:
Hvis et land «falt» for kommunismen, ville andre land følge etter.1985 - Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjetunionen
Vestblokken
04.04.1949
Udugelig konge
- Resultat av motsetninger mellom USA/Vest-Europa og Sovjetunionen.
Gamal Abd al Nasser
- Deling av Tyskland.
- Ideologier.
- Demokrati.
- Kommunisme.
- Vestblokklandene fryktet at kommunismen skulle utnytte Vest-Europas svekkede tilstand.
- Marshallplan og Trumandoktrinen (1947) skulle fungere som motvekt.
- Land som stilte seg mot kommunismen.
-
Vestblokkland
:
- Alle NATO-land.
- Land ansett som "venligsinnede" av NATO.
Supermaktene protesterte
- Så seg som forsvarere av demokrati og frihet.
- Fleste vestblokkland demokratiske.
Glastnost: Åpenhet
Perestrojka: omstilling

- Reformasjon
- Løsrivelse
- Sovjetunionen oppløses


- Menneskerettigheter
- Pressefrihet
- Miljø
- Avståelse for bruk av vold ved konfliktløsning
- Land i Europa, og USA og Canada
- Viktig steg i nedrustningen i den kalde krigen
Politisk liberalisering
Økonomisk krise
Rettferdiggjorde invasjonen med
den såkalte Bresjnev-doktrinen
- Sputnik
- NASA
- Nasjonal makt
- John F Kennedy

- Væpnet konflikt fra 1979 - 1989
- Den Afghanske regjeringen og mujahedin
- Mujahedin: opprørsgruppe -> USA støttespiller

- En krise mellom Sovjetunionen & Cuba, og USA
- 1962: John F. Kennedy fikk fotografisk bevis og krisen var i gang
- Terrorbalansen
- Direkte telfefonlinje

-Tsjernobyl var en by i Ukraina
- Det var en atomkraftverkulykke som skjedde 26.april 1986
- Dette skjedde 10 mil nord for Kiev
-En av de fire reaktorene sprengte
-I løpet av 10 sekunder steg den termiske effekten fra nær null til omkring 30 000 MW


Alexander Dubček
Full transcript